S projektom SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - , ki ga je štiri leta po vsej Sloveniji izvajal Nacionalni inštitut za javno zdravje, so nagovorili 50 tisoč ljudi. Veliko takih, ki so že imeli težave s čezmernim uživanjem alkohola, je po vključitvi v projekt zmanjšalo količine alkoholnih pijač, ključno javnozdravsteno sporočilo pa je: Ni varne meje pitja alkohola.

Foto: MMC RTV SLO/Tamara Zupanič Čučnik
Foto: MMC RTV SLO/Tamara Zupanič Čučnik


Vsako pitje alkohola je tvegano, ugotavljajo strokovnjaki, zato so hoteli s tem projektom ozavestiti prebivalce, kje, kdaj in koliko pijejo ter jih opomniti, da se alkoholizem ne razvije od danes do jutri, ampak je rezultat dolgotrajnejšega pitja. »V Sloveniji je ideja, da je alkoholizem sicer problematika, vse drugo prej pa se vzpodbuja, saj veliko dogodkov ne mine brez prisotnosti alkohola; alkohol je mogoče tudi čisto povsod kupiti in je pravzaprav poceni,« pravi območna odgovorna oseba za Maribor in Lenart Nina Vareško.

Projekt Sopa se je v Podravju odvijal v petih lokalnih okoljih: »V sam proces izvedbe pilota SOPA je vstopilo dobrih 700 posameznikov, ki so šli v spreminjanje svojih pivskih navad, od tega jih je 250 spremenilo svoje pivske vzorce,« in iz tveganega in škodljivega pitja prešlo na manj tvegane, kar je zelo dobra številka.

Znotraj podravske regije ni bilo veliko razlik med lokalnimi okolji, so pa veliko sodelovali z zdravstvenimi domovi, nevladnimi organizacijami in uradi za delo: »Na Ptuju smo dosti sodelovali s ptujskim uradom za delo in ljudsko univerzo,« in sicer preko programa socialna aktivacija, pa pravi Tanja Veber:»V Ormožu, ki pa je manjše lokalno okolje, smo opazili dosti mreženja in povezovanja znotraj izvajalcev, kot tudi zunanjih sodelavcev, medijev in uradov, zato je bilo delo malo lažje,« saj gre za manjše okolje, v katerem se ljudje bolje poznajo.