Foto: Mestna občina Maribor
Foto: Mestna občina Maribor

Mariborska občina je leta 2017 začela izvajati več milijonov evrov vreden projekt Urbana zemljina za hrano, katerega namen je odpadke predelati v obdelovalno zemljo. V sklopu projekta so postavili nove mestne vrtičke, zataknilo pa se je pri umeščanju drage predelovalne naprave, ki od tedaj sameva v Snaginem skladišču in v javnosti sproža bojazni, da bo treba evropska sredstva vrniti.

Snaga je gradbeno dovoljenje za predelovalno napravo pridobila 4 leta po začetku projekta, torej leta 2021, ko bi morali projekt že končati. Postaviti so jo nameravali v Selnici ob Dravi, a do tega ni prišlo, saj je civilna pobuda sprožila spor na upravnem sodišču.

"Dokler to ni rešeno, ne moremo posegati, namreč, ne jaz, kot odgovorna oseba, ne podjetje, ne moremo kršiti pozitivne zakonodaje. Če bi upravno sodišče gradbeno dovoljenje vrnilo v neko stopnjo reševanja, bi mi posegali v prostor brez dovoljenj," pojasnjuje direktor Snage Franc Dover, ki je vodenje podjetja prevzel šele sredi izvajanja projekta:

"Na ta segment nihče ni razmišljal, ko se je prijavljalo na ta projekt. Dejstvo je, da bi moralo biti zemljišče v Mestni občini Maribor, nato je bilo zaradi nekaterih okoliščin prestavljeno v Selnico ob Dravi. Na to nisem imel možnosti posegati."

Skupna vrednost projekta je okoli 3,7 milijona evrov, skoraj 3 milijone prispeva evropska unija. Za napravo je predvidenih skoraj 1,3 milijona evrov, do sedaj so porabili dober milijon. Zahtevkov za povračilo še ni bilo, direktor pa upa, da bo Evropska unija razumela, da je projekt ustavila višja sila.

"Res si ne predstavljam, da bi mi začeli z gradbenimi deli, nato pa bi bilo gradbeno dovoljenje zavrnjeno. Potem bi jutri rekli, Franc Dover in podjetje sta kršila pozitivno zakonodajo. V tem primeru pa bi lahko bili prisiljeni, da bi morali vrniti celotna sredstva," razlaga direktor, ki projekt sicer ocenjuje kot dober, saj lahko študentje na njem dobijo pomembna znanja o trajnostnem ravnanju z odpadki. Poudarja, da gre za manjšo učno napravo in ne za veliko kompostarno ter želi s projektom nadaljevati.