Trenutno se predvaja:
Maribor 9
16. maj 2019 ob 16:32 Maribor Novice

"Občina zasleduje samo ekonomski interes"

Rajzefiber si bo poiskal nov prostor, morda kar med privatnimi ponudniki lokalov
Foto: Radio Maribor/Tamara Zupanič Čučnik
Foto: Radio Maribor/Tamara Zupanič Čučnik

Na Mestni občini Maribor so danes odprli ponudbe za oddajo poslovnih prostorov v najem na Gosposki 7 in 11, ki so v lasti občine. Na javni razpis sta se prijavila dva ponudnika, in sicer Zadruga ARTmijeMAR za poslovni prostor na Gosposki 7 in Zadruga Dobrina za poslovni prostor na Gosposki 11. V enem od teh prostorov je do zdaj delovalo društvo Hiša v Rajzefiberjem, ki pa se na javno zbiranje ponudb ni prijavilo, in ni oddalo svoje ponudbe.


V popoldanski izjavi za javnost je Društvo Hiša zapisalo, da se po daljšem in tehtnem razmisleku niso prijavili za najem prostorov. Prostore so najemali zadnjih pet let, kot razloge za neprijavitev pa so navedli, da občina pri javnem razpisu zasleduje le ekonomski interes. Torej najvišjo ponujeno najemnino, ne premore pa meril, ki bi govorila tudi o vsebinah, kar bi bilo za ohranjanje raznolikega mestnega jedra nujno potrebno. Poleg tega menijo, da občina ne upošteva dodane vrednosti, ki izhaja iz njihovega težko pridobljenega statusa nevladne organizacije v javnem interesu. Občino pozivajo, naj z odgovorno politiko nekaj občinskih lokalov nameni tudi nevladnim organizacijam.

Odslej bo sicer lokal na Gosposki 11 najemala zadruga Dobrina, ki se je tudi edina prijavila na občinski razpis za oddajo tega prostora. Direktor Denis Ploj: »Rajzefiber ostaja v prostorih do konca maja, nato pa bomo lokal prevzeli sami in ga čim prej uredili ter zagnali našo trgovino.«

Zadruga Dobrina zdaj domuje v Tkalskem prehodu, Tkalko pa občina prodaja.

Mestna občina Maribor pogodbenega razmerja z društvom Hiša ni smelo zgolj podaljšati na osnovi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, saj ta predvideva le izvedbo novega predpisanega postopka oddaje nepremičnega premoženja. Najemnika, ARTmije MAR, ki ostaja v lokalu na Gosposki 7, in Zadruga Dobrina, bosta pogodbi o najemu podpisala v 15 dneh.

Tamara Zupanič Čučnik

Nazaj na vrh