Trenutno se predvaja:
Maribor 4
20. december 2019 ob 12:00 Maribor Radio Maribor

POPRAVEK: Odprtje prenovljene Cafove ima grenak priokus

Na zahtevo Mestne občine Maribor objavljamo popravek članka z naslovom: "Odprtje prenovljene Cafove ima grenak priokus"
Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat
Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat

Na zahtevo Mestne občine Maribor objavljamo popravek članka z naslovom: "Odprtje prenovljene Cafove ima grenak priokus."

V članku in posnetku na spletni strani radiomaribor.si, objavljenemu 18. 12. 2019, smo napačno zapisali: "Ostali so brez 27 parkirnih prostorov, ki so pravzaprav v njihovi lasti." Pravilna trditev bi se morala glasiti: "Ostali so brez 27 parkirnih prostorov, za ureditev teh so ob gradnji večstanovanjske stavbe na Cafovi ulici namreč plačali."

V nadaljevanju besedila in v priloženem zvočnem posnetku smo navedli tudi: "A za vsem bliščem in lepoto se zaradi izgube lastniških parkirišč skriva precejšnje nezadovoljstvo prebivalcev, ki so že pred začetkom del povezali v civilno pobudo." Tudi v tem delu bi se pravilna trditev glasila: "A za vsem bliščem in lepoto se zaradi izgube ob gradnji plačanih parkirišč skriva precejšnje nezadovoljstvo prebivalcev, ki so že pred začetkom del povezali v civilno pobudo."

Za napačen zapis se Mestni občini Maribor opravičujemo.

PRIKAZ NASPROTNIH DEJSTEV

Odgovor Mestne občine Maribor na navedbe v prispevku Odprtje prenovljene Cafove ima grenak priokus

Avtor Aleks Horvat v tem prispevku navaja, da so bila parkirišča v Cafovi ulici v lasti etažnih lastnikov, povzema tudi enega od njih, gospoda Jurija Brodschneiderja, da naj bi bila občina brez njihovega dovoljenja posegla v lastnino lastnikov stanovanj. To ne drži, kot ne drži, da so stanovalci parkirne prostore vzdolž Cafove ulice kupili ob nakupu stanovanj.

Zemljišča, ki so bila predmet posega, so v celoti v lasti MO Maribor in predstavljajo kategorizirano občinsko javno cesto. Po prostorskem aktu so bila parkirišča ločena od pločnika in so bila neposredno dostopna z vozišča. Gre za parkirišča vzdolž Cafove ulice, v kateri je bilo 17 javnih plačljivih parkirišč (bela cona), in na njih so lahko parkirali med drugim tudi etažni lastniki, ki so imeli parkirna dovoljenja. Dodatna 4 parkirna mesta so bila namenjena dostavi, še 4 za gostinske lokale in 2 mesti parkiranju invalidov; skupno torej 27 parkirnih mest.

Tudi po prenovi Cafove bo občina za mirujoči promet uredila parkirna mesta za invalide, dostavo lokalom in dostavo stanovalcev ter obema šolama. Etažni lastniki pa imajo še naprej možnost parkiranja na drugih javnih plačljivih parkiriščih v neposredni bližini.

Ob tem moramo pojasniti, da predstavniki etažnih lastnikov niso sprejeli ponujene rešitve parkiranja na zaprtem parkirišču na Trgu Borisa Kidriča, ki jim jo je ponudila MOM. Zato do podpisa dogovora ni prišlo. Med usklajevanjem dogovora pa je občina v septembru 2019 prejela s strani pristojnega sodišča poziv za odgovor na predlog, s katerim etažni lastniki Cafove ulice 4,6 in 8 ter Trga Borisa Kidriča 1 in 2 predlagajo, da del zemljišča vzdolž Cafove ulice (parkirišča) in zemljišče na Trgu Borisa Kidriča (parkirišče) določi kot pripadajoče zemljišče k navedenim objektom. MO Maribor meni, da je predlog etažnih lastnikov neutemeljen, saj parkirišča niso bila predmet lokacijske oziroma gradbene dokumentacije. Sicer pa je upravna enota že v letu 2000, na osnovi predloga etažnih lastnikov, določila pripadajoče zemljišče (prej funkcionalno zemljišče); pri tem je zanimivo, da etažni lastniki takrat niso zahtevali, da tudi ta del površine, na katerih so ves čas javna plačljiva parkirišča, določi kot pripadajoče zemljišče. Šele 29 let po nakupu stanovanj so torej etažni lastniki prepričani, da gre za njihovo lastnino.

Mag. Lidija Ferk
Odnosi z javnostmi
Mestna občina Maribor

Uredništvo

Nazaj na vrh