Vsebinski predlogi in pripombe

e-naslov: mmc-uredniki@rtvslo.si

telefon: 01 475 3545

Anže Ančimer, vodja MMC
Igor Pirkovič, v. d. urednika uredništva za nove medije

Naca Križman, poslovna sekretarka
Marjana Plaznik, producentka

Pomoč uporabnikom storitev MMC-ja

e-naslov: mmc@rtvslo.si

telefon: 01 475 4500 (od ponedeljka do petka od 9:00 do 14:00)

Trženje oglasnega prostora
Marjana Volk Rovan
Maja Zajc

Dnevne urednice in uredniki
Aleksandra Kerin Kovač (A. K. K.)
Ana Svenšek (A. S.)
Anja Pavlič Jerič (A. P. J.)
mag. Bojana Rugelj (B. R.)
Ksenja Tratnik (K. T.)
Matej Rijavec (M. R.)
Tanja Kozorog Blatnik (T. K. B.)

Novinarke in novinarji
Aleš Golob (A. G.)
Aljoša Masten (Al. Ma.)
Ana Jurc (A. J.)
Boris Vasev (B. V.)
Dolores Subotić (D. S.)
Gorazd Kosmač (G. K.)
Gregor Cerar (G. C.)
Gregor Valenčič (G. V.)
Ivan Koruza (I. K.)
Jaša Rajšek (J. R.)
Kaja Sajovic (K. S.)
Katja Štok (K. Št.)
Larisa Daugul (La. Da.)
mag. Maja Kač (M. K.)
Miha Zavrtanik (M. Z.)
Mitja Lisjak (M. L.) @lisjakm
Nadina Štefančič (N. Š.)
Niko Hari (N. H.)
Pina Gabrijan (P. G.)
Robert Kaurin (R. K.) @Kauro1
Slavko Jerič (S. J.) @lavkeri
mag. Tanja Mojzer (T. M.)
Tilen Jamnik (T. J.) @Tilen_Jamnik
Tomaž Okorn (T. O.)
Toni Gruden (To. G.)
Žana E. Čeh (Ž. E. Č.)

Lektorji:
Barbara Frelih
Karmen Hojs
Katarina Hauptman
Ksenija Smolič
Marko Prša
Tatjana Ličen

Fotograf
Miloš Ojdanić

Snemalki/montažerki
Dunja Danial
Maja Ikanović

Grafični oblikovalec
Tomaž Drnovšek

Programski projekti
Klavdija Kopina (K. K.) @KK_RTV
mag. Kaja Jakopič
Barbara Brezavšček Stegeman

Inženiring, razvoj in vzdrževanje spletnih storitev
Alex Bogataj
Blaž Bajec
Miha Grešak
Davor Lonzarič
Davor Rup
Dejan Cencelj
dr. Tomaž Lovrenčič
mag. Luka Zebec

Administratorji spletnega arhiva in teleteksta
Miloš Ojdanić
Žiga Mraz
Tina Kosmos
Aida Ljubijankić
Milena Hrovat

Podnaslavljanje oddaj za gluhe in naglušne
Aida Ljubijankić
Andreja Šipek
Irena Špan
Nina Špan
Simona Blatnik

V Multimedijskem centru občasno sodelujemo tudi z zunanjimi sodelavci (novinarji, kolumnisti in recenzenti ter drugimi).