Vsebinski predlogi in pripombe

e-naslov: mmc-uredniki@rtvslo.si

telefon: 01 475 3545

Anže Ančimer, vodja MMC
Igor Pirkovič, v. d. urednika uredništva za nove medije

Naca Križman, poslovna sekretarka
Marjana Plaznik, producentka

Pomoč uporabnikom storitev MMC-ja

e-naslov: mmc@rtvslo.si

telefon: 01 475 4500 (od ponedeljka do petka od 9:00 do 14:00)

Trženje oglasnega prostora
Milena Vuk
Marjana Volk Rovan

Dnevne urednice in uredniki
Aleksandra Kerin Kovač (A. K. K.)
Ana Svenšek (A. S.)
Anja Pavlič Jerič (A. P. J.)
mag. Bojana Rugelj (B. R.)
Ksenja Tratnik (K. T.)
Matej Rijavec (M. R.)
Tanja Kozorog Blatnik (T. K. B.)

Novinarke in novinarji
Aleš Golob (A. G.)
Aljoša Masten (Al. Ma.)
Ana Jurc (A. J.)
Boris Vasev (B. V.)
Dolores Subotić (D. S.)
Gorazd Kosmač (G. K.)
Gregor Cerar (G. C.)
Gregor Valenčič (G. V.)
Ivan Koruza (I. K.)
Jaša Rajšek (J. R.)
Kaja Sajovic (K. S.)
Katja Štok (K. Št.)
Larisa Daugul (La. Da.)
mag. Maja Kač (M. K.)
Miha Zavrtanik (M. Z.)
Mitja Lisjak (M. L.) @lisjakm
Nadina Štefančič (N. Š.)
Pina Gabrijan (P. G.)
Robert Kaurin (R. K.) @Kauro1
Slavko Jerič (S. J.) @lavkeri
mag. Tanja Mojzer (T. M.)
Tilen Jamnik (T. J.) @Tilen_Jamnik
Tomaž Okorn (T. O.)
Toni Gruden (To. G.)
Žana E. Čeh (Ž. E. Č.)

Lektorji:
Barbara Frelih
Karmen Hojs
Katarina Hauptman
Ksenija Smolič
Marko Prša
Tatjana Ličen

Fotograf
Miloš Ojdanić

Snemalki/montažerki
Dunja Danial
Maja Ikanović

Grafična oblikovalca
Ana Gombač
Tomaž Drnovšek

Vodja programskih projektov
Klavdija Kopina (K. K.) @KK_RTV

Inženiring, razvoj in vzdrževanje spletnih storitev
Alex Bogataj
Blaž Bajec
Davor Lonzarič
Davor Rup
Dejan Cencelj
Sebastjan Dobnik
dr. Tomaž Lovrenčič
mag. Luka Zebec

Administratorji spletnega arhiva, infokanalov in teleteksta
Janez Kralj
Miloš Ojdanić
Žiga Mraz
Aida Ljubijankić
Ana Gombač
Milena Hrovat

Podnaslavljanje oddaj za gluhe in naglušne
Aida Ljubijankić
Andreja Šipek
Irena Špan
Ksenija Smolič
Nina Špan
Simona Blatnik

V Multimedijskem centru občasno sodelujemo tudi z nekaterimi zunanjimi sodelavci (novinarji, kolumnisti in recenzenti ter drugimi).