Vsebinski predlogi in pripombe

e-naslov: mmc-uredniki@rtvslo.si

telefon: 01 475 3545

mag. Luka Zebec, vodja MMC
mag. Kaja Jakopič, urednica uredništva za nove medije

Naca Križman, poslovna sekretarka
Marjana Plaznik, producentka

Pomoč uporabnikom storitev MMC-ja

e-naslov: mmc@rtvslo.si

telefon: 01 475 4500 (od ponedeljka do petka od 9:00 do 14:00)

Trženje oglasnega prostora
Milena Vuk
Marjana Volk Rovan

Dnevne urednice in uredniki
Aleksandra Kerin Kovač (A. K. K.)
Ana Svenšek (A. S.)
Bojana Rugelj (B. R.)
Gregor Valenčič (G. V.)
Ksenja Tratnik (K. T.)
Matej Rijavec (M. R.)
Tanja Kozorog Blatnik (T. K. B.)

Novinarke in novinarji
Aleš Golob (A. G.)
Aleš Vozel (A. V.)
Aljoša Masten (Al. Ma.)
Ana Jurc (A. J.)
Anja Pavlič Jerič (A. P. J.)
Boris Vasev (B. V.)
Dolores Subotić (D. S.)
Eva Veršič (E. V.)
Gorazd Kosmač (G. K.)
Gregor Cerar (G. C.)
Ivan Koruza (I. K.)
Jaša Rajšek (J. R.)
Kaja Sajovic (K. S.)
Katja Štok (K. Št.)
Klavdija Kopina (K. K.) @KK_MMC
Larisa Daugul (La. Da.)
Luka Lukić (L. L.)
Maja Kač (M. K.)
Miha Zavrtanik (M. Z.)
Mitja Lisjak (M. L.) @lisjakm
Mojca Prosenc (M. P.)
Nadina Štefančič (N. Š.)
Pina Gabrijan (P. G.)
Polona Brajkovec (P. B.)
Robert Kaurin (R. K.) @Kauro1
Slavko Jerič (S. J.) @lavkeri
Tanja Mojzer (T. M.)
Tilen Jamnik (T. J.) @Tilen_Jamnik
Tina Hacler (T. H.)
Tomaž Okorn (T. O.)
Toni Gruden (T. Gr.)

Lektorji:
Barbara Frelih
Karmen Hojs
Katarina Hauptman
Marko Prša
Polona Brajkovec
Tatjana Ličen

Fotografi
Miloš Ojdanić
Sandi Fišer

Snemalki/montažerki
Dunja Danial
Maja Ikanović

Razvoj in administracija spletnih storitev
Alex Bogataj
Blaž Bajec
Davor Lonzarič
Davor Rup
Dejan Cencelj
Sebastjan Dobnik
Tomaž Drnovšek
Tomaž Lovrenčič

Administratorji spletnega arhiva, infokanalov in teleteksta
Janez Kralj
Miloš Ojdanić
Žiga Mraz
Aida Ljubijankić
Milena Hrovat

Podnaslavljanje oddaj za gluhe in naglušne
Aida Ljubijankić
Andreja Šipek
Irena Špan
Ksenja Smolič
Maja Virant
Simona Blatnik

V Multimedijskem centru sodelujemo tudi z zunanjimi novinarji, kolumnisti in recenzenti ter drugimi občasnimi sodelavci.