Vsi oglasi morajo biti (pred objavo) potrjeni s strani MMC RTVSLO.
Oglasi morajo upoštevati slovenski oglaševalski kodeks.
Za vsebino objave je odgovoren naročnik.
Naročnik zagotavlja urejenost avtorskih pravic za vsa dela, uporabljena v objavah.
Vse dodatne kreativne rešitve so mogoče po dogovoru.
Rok za oddajo oglasov je 3 delovne dni pred prvo objavo.

Oglasna pasica

 • Oglas mora biti narejen v eni od velikosti, ki so podprte na portalu rtvslo.si: 300x250px, 160x600px, 300x600px, 728x90px, 970x250px.
 • Omejitev velikosti je 150 KB.
 • Oglas ne sme vsebovati zvoka.
 • Oglas je lahko v formatu html5, JPG ali GIF, dostavite pa lahko tudi oglasno kodo.
  Oglasna koda naj servira oglas brez omejitev prikazovanja. Omejitve prikazovanja oglasne kode lahko nastavi MMC v skladu s pogoji oglaševanja in vsakokratnim dogovorom ob naročilu oglasa. V primeru, da naročnik sam nastavi omejitve prikazovanja oglasa, MMC ne odgovarja za posledice.
 • Poleg oglasa nam morate posredovati tudi povezavo, ki naj se odpre ob kliku na oglasno pasico.

Video oglas

 • Format videa: MP4, MPG, AVI ali MPG2.
 • Minimalna ločljivost: 960x540 px.
 • Razmerje velikosti 4:3.
 • Minimalni pretok: 2 Mbps

Oglasno ozadje

 • Levi in desni del ozadja naj bosta dve ločeni sliki.
 • Sliki naj bosta v JPG formatu.
 • Širina vsake slike naj bo točno 332 px.
 • Višina ni točno določena, priporočamo pa do 929 px.
 • Obe sliki naj imata spodaj preliv v sivo barvo # F5F5F5
 • Oglas ne sme vsebovati zvoka.

Oglasno sporočilo

 • Dolžina naslova: do 100 znakov.
 • Dolžina podnaslova: do 170 znakov.
 • Dolžina uvodnega odstavka: do 255 znakov. Uvodni odstavek ne more vsebovati povezave.
 • Dolžina teksta: poljubna, priporočamo pa okoli 2000 znakov. Tekst lahko vsebuje poljubno število povezav.
 • Priložite minimalno 1 sliko v formatu JPG. Priporočamo, da je slika ležeča.