Izbor nagradne igre je uredniški, prav tako uredništvo ne plača za nagrade, uporabljene v nagradni igri. Uporaba nagrad ne vpliva na programske vsebine.

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, starejše od 15 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja. Fizične osebe, ki so mlajše od 18 let, lahko v igri sodelujejo le ob predhodnem pisnem soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Javnem zavodu RTV Slovenija.

Nagrade ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo.

Nagrajenec je do nagrade upravičen, če bo po prejemu obvestila o nagradi, na poziv organizatorja v pisni obliki ali preko telefona sporočil zahtevane osebne podatke, in izpolnil morebitne druge zahteve organizatorja v skladu s temi pogoji, v roku sedem (7) delovnih dni od prejetega obvestila.

V kolikor nagrajenec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali nepravilno ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje ali v kolikor nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji - vse to najkasneje v roku sedem (7) delovnih dni po prejetem obvestilu, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Varstvo osebnih podatkov

Na RTV Slovenija se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki in spoštujemo vašo zasebnost. Osebne podatke obdelujemo skrbno v skladu s Splošno uredbo Evropske komisije o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679 (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in internim pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Uporabljamo jih izključno za namene, navedene v namenu obdelave.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:
Javni zavod Radiotelevizija Slovenija
Naslov: Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 475 2111

Skrbnik obdelave osebnih podatkov:
Elektronska pošta: mmc-kultura@rtvslo.si, mmc-sport@rtvslo.si, mmc-nagrade@rtvslo.si, lepota.bivanja@rtvslo.si

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO):
01/ 475 4466
vop@rtvslo.si

Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba nagradne igre

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Privolitev posameznika

Kategorije posameznikov: Sodelujoči v nagradni igri.

Vrste osebnih podatkov:
a) Za pripravo in izvedbo nagradne igre obdelujemo elektronski naslov
b) Za dostavo nagrade o nagrajencu obdelujemo:
- Ime in priimek
- Naslov za dostavo nagrade

Rok hrambe: Podatke bomo obdelovali do konca izvedbe nagradne igre.

Vaše pravice
RTV Slovenija vam zagotavlja pravice v skladu s splošno uredbo in ZVOP-om. Ob morebitni kršitvi vaših pravic se lahko obrnete na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov (vop@rtvslo.si).
S tem, ko se strinjate s politiko zasebnosti, ki je dostopna na https://www.rtvslo.si/strani/varstvo-osebnih-podatkov-in-zasebnosti/5805 se strinjate, da se ste seznanjeni tudi s svojimi pravicami in načini uveljavljanja.