Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

1. program Radia Slovenija

Prvi program Radia Slovenija je oblikovan predvsem kot splošni informativni program, ki spremlja politiko, gospodarstvo, mednarodne odnose, kulturo in druga družbena dogajanja. Njegovo ogrodje so kratka poročila na vsako uro ter razširjene mnenjske in analitične oddaje, ki obravnavajo dogajanje doma in po svetu v različnih novinarskih zvrsteh. Poleg tega nudimo poslušalcem servisne informacije ter oddaje za izseljence, zdomce, kmetijce, upokojence in Rome, informacije v tujih jezikih ter razvedrilne oddaje.
V sklopu 1. programa Radia Slovenija deluje osem uredništev:
· uredništvo zunanje-političnih oddaj
· uredništvo notranje-političnih in gospodarskih oddaj
· uredništvo dnevno-informativnih oddaj
· uredništvo dnevno-aktualnega programa
· uredništvo za dopisništvo v Sloveniji
· uredništvo večernega in nočnega programa
· uredništvo glasbenega in razvedrilnega programa
· uredništvo izobraževalnega, otroškega in mladinskega ter dokumentarno feljtonskega programa

KONTAKT
odgovorni urednik 1. programa Radia Slovenija
Danijel Poslek
Telefon: 01/ 475 23 30
Faks: 01/ 475 23 15
E-pošta: danijel.poslek@rtvslo.si

2. program Radia Slovenija – Val 202

Drugi program Radia Slovenija - Val 202 se je uveljavil kot program, ki ob obveščanju tudi svetuje in sprošča. Za vse to si prizadevamo z obravnavanjem velikih in majhnih tem s stališča posameznika. Izjemno pomemben del programa je glasba, in sicer predstavljanje novosti, prenašanje (in priprava) koncertnih dogodkov ter portretiranje glasbenih osebnosti. Na Valu 202 je več oddaj, ki temeljijo na soočanju različnih mnenj, njihov pomembni del pa so tudi satirične in druge rubrike ter seveda šport. Med poslušalci se je z leti utrdila akcija Ime leta s humanitarnim pridihom, ki se je s projektom Botrstvo v Sloveniji še okrepil.
V okviru Vala 202 delujejo štiri uredništva:
· uredništvo dnevnoaktualnega programa
· uredništvo večernega in nočnega programa
· uredništvo glasbenega programa
· uredništvo športnega programa

KONTAKT
Odgovorni urednik UPE Uredništvo drugega programa
Nejc Jemec
Telefon: 01/ 475 24 57
E-pošta: nejc.jemec@rtvslo.si

3. program Slovenija – Program ARS

Tretji program Radia Slovenija – Program ARS ima posebno mesto v nacionalni radijski programski ponudbi, saj edinstveno pokriva področja kulture, umetnosti, znanosti in izobraževanja. Pogosto ga imenujemo program za sladokusce, saj kar tri četrtine programskega časa namenjamo glasbi, predvsem resni – od klasike do najnovejših glasbenih izpovedi, poslušalci pa lahko v tem programu prisluhnejo tudi radijskim igram, literarnim oddajam ter strokovni in znanstveni esejistiki. Program ARS je zaradi svoje programske usmeritve edinstven kulturno-umetniški program v državi, ki je primerljiv zgolj s tovrstnimi programi ostalih članic Evropske radiotelevizijske zveze (EBU).
V sklopu Programa ARS delujejo štiri uredništva:
· uredništvo za kulturo
· uredništvo za resno glasbo
· uredništvo igranega programa
· uredništvo za religije in verstva

KONTAKT
Odgovorni urednik UPE Uredništvo tretjega programa
Ingrid Kovač Brus
Telefon: 01/ 475 24 11
E-pošta: ingrid.kovac@rtvslo.si

Radio Koper

Radio Koper je namenjen poslušalcem na Primorskem in Slovencem v Italiji. Njegov program pripravljamo v studiih v Kopru in regionalnem studiu v Novi Gorici. Opravlja pomembno vlogo pri ohranjanju skupnega kulturnega prostora primorskih Slovencev, ki jih je razdelila meja. Obravnava in poglablja teme, ki zadevajo sosedske odnose z Italijo in s Hrvaško, pomemben delež pa ima tudi pri soustvarjanju nacionalnih radijskih programov.

KONTAKT
Odgovorni urednik UPE Regionalni radijski program
mag. Andrej Šavko
Telefon: 05/ 668 54 83
E-pošta: andrej.savko@rtvslo.si

Radio Maribor

Radio Maribor uresničuje poslanstvo nacionalne medijske hiše na regijski ravni, saj pripravlja programsko ponudbo za poslušalce iz severovzhodne Slovenije, sodeluje pa tudi pri sooblikovanju vseh treh osrednjih nacionalnih programov. Posebno pozornost namenjamo informativnim oddajam, vse pomembnejši pa postaja tudi delež kulturno-umetniškega programa. Radio Maribor se lahko pohvali s svojimi radijskimi igrami, z literarnimi oddajami ter s humorističnim in satiričnim programom. Program celostno odslikava sociokulturno in historično podobo severovzhodne Slovenije, hkrati pa dejavno sodeluje pri oblikovanju in promociji kulture v najširšem smislu.

KONTAKT
Odgovorni urednik UPE Regionalni radijski program
Robert Levstek
Telefon: 02/ 429 91 22
E-pošta: robert.levstek@rtvslo.si

Radio Capodistria

Program Radia Capodistria je italijanski program, namenjen predvsem narodni skupnosti, ki živi v Sloveniji in na Hrvaškem, zelo priljubljen pa je tudi pri poslušalcih v Italiji. Programska shema tega radia temelji predvsem na informativnih oddajah, ki obravnavajo narodnostno tematiko, kulturo, notranjo in zunanjo politiko, turizem in šport.

KONTAKT
Odgovorni urednik UPE Radijski program za italijansko narodno skupnost
Aljoša Curavić
Telefon: 05/ 668 51 62
E-pošta: aljosa.curavic@rtvslo.si

Pomursko madžarski radio

Program Pomurskega madžarskega radia/Muravidéki Magyar Rádió je program, namenjen madžarski narodni skupnosti, ki živi v Sloveniji. Programska shema zajema predvsem aktualne, splošne in dnevnoinformativne, razvedrilne ter kontaktne oddaje s področij gospodarstva, kmetijstva, narodnostne politike, zdravstva, šolstva, kulture in ekologije. Posebno pozornost namenjamo ohranjanju maternega jezika, krepitvi narodnostne identitete in povezovanju pre​kmurskih Madžarov z matičnim narodom. Poleg informativnih oddaj, v katerih obravnavamo delo občin in krajevnih skupnosti ter analiziramo pereče probleme, ki neposredno vplivajo na življenje ljudi ob slovensko-madžarski meji, namenjamo veliko pozornosti tudi kulturnemu dogajanju v regiji. Radio je ob tem, da beleži visoko poslušanost v Pomurju, zelo priljubljen tudi v širšem obmejnem pasu na Madžarskem.

KONTAKT
Odgovorni urednik UPE Radijski program za madžarsko narodno skupnost
Jožef Vegi
Telefon: 02/ 429 97 20
E-pošta: joze.vegi@rtvslo.si

Radio Slovenia International – Radio Si

Radio Slovenija International, ki ga pripravljamo v treh jezikih, je sodobno oblikovan radijski program z izbrano slovensko, evropsko in svetovno glasbo, ki predstavlja več kot 85 odstotkov programskega časa. V informativnih oddajah namenjamo osrednjo pozornost aktualnim političnim, gospodarskim, kulturnim ter športnim dogodkom v Sloveniji in svetu. Dobršen del ostalih programskih vsebin je namenjen promociji Slovenije, njenih naravnih, kulturnih in zgodovinskih znamenitosti. Poslušalcem pa posredujemo tudi aktualne informacije o vremenu in prometu ter o kulturnih, športnih, rekreativnih in turističnih prireditvah.

KONTAKT
Odgovorni urednik UPE Uredništvo radijskega programa za tujo javnost
mag. Darko Pukl
Telefon: 02/ 429 92 79
E-pošta: darko.pukl@rtvslo.si