UREJANJE PARKIRIŠČ PRI VEČSTANOVANJSKIH ZGRADBAH petek, 23. januar 2015

UREJANJE PARKIRIŠČ PRI VEČSTANOVANJSKIH ZGRADBAH

Prebivalci mestne četrti Nova vas so včeraj zvečer na zboru mestne četrti razpravljali o problematiki lastništva parkirišč in drugih funkcionalni zemljišč pri večstanovanjskih zgradbah. Mnogi namreč že iščejo možnost, kako pridobiti lastništva nad parkirišči, saj so mnoga zemljišča okoli blokov povečini last občine. Bojijo se, da bodo občina začela prodajati zemljišča in da bo novi lastnik stanovalcem zaračunaval parkirnino. Z uvedbo nepremičninskega davka bi se to prav gotovo lahko zgodilo. (Jasmina Gregorec)