V pogovoru z voditeljem Boštjanom Fabjanom je Ilinka Todorovski predstavila nekaj primerov iz rekordne bere odzivov, ki jih je kot varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev prejela v zadnjih mesecih. Od začetka leta jih je prejela prek 1200. Največ jih je povezanih z obsegom in načinom poročanja RTV Slovenija v času epidemije in političnih sprememb. Z voditeljem sta se dotaknila tudi mnenj in priporočil, ki jih je varuhinja napisala kot odgovore na odzive, prejete v zvezi z oddajo Tarča ter radijskim intervjujem z mikrobiologinjo, ki je bil umaknjen s spletnega arhiva.

Voditelja so zanimale varuhinjine ugotovitve glede očitkov, da je javni medij pristranski in prekritičen do vlade, ki je morala med epidemijo sprejemati odločitve o javnem zdravju, omejitvah gibanja in blaženju gospodarskih posledic. Varuhinja je povedala, da je podrobno preučila vse pritožbe in z veliko pozornostjo prebrala vsa kritična mnenja, vendar meni, da so očitki neupravičeni, saj novinarji do te vlade niso nič bolj kritični kot do prejšnjih.

Spregovorila sta tudi o delovanju RTV Slovenija, o plačevanju RTV prispevka za številne vsebine, storitve in dejavnosti, ki jih medijski servis ponuja, o okrepljenem zaupanju javnosti v poročanje RTV Slovenija v času epidemije ter o povečanju političnih pritiskov na RTV Slovenija in njene zaposlene.

Varuhinja je predstavila tudi način delovanja pisarne varuhinje, razložila postopek obravnave posameznega odziva, razkrila, kako se uredništva odzovejo na kritične odzive gledalcev in poslušalcev ter nanizala nekaj možnih poti za razvoj instituta varuha v prihodnje.

Intervju z varuhinjo gledalcev in poslušalcev Ilinko Todorovski