Gospodarstvo

Poudarki

  • DUTB: Predlagane spremembe udejanjamo v najkrajšem možnem času
DUTB
Revizorji so izrekli negativno mnenje DUTB-ju za poslovanje v letih 2014 in 2015. Foto: MMC RTV SLO
       Končno poročilo računskega sodišča odseva že sprejete izboljšave v času priprave revizije in vsebuje namesto izhodiščnih 10 le šest popravljalnih ukrepov s podukrepi. Od tega je DUTB delno že uveljavil dva popravljalna ukrepa in 11 od prvotnih 22 priporočil. Na podlagi sodelovanja z računskim sodiščem v postopku revizije je sprejel tudi vrsto internih aktov in je od obdobja, ki ga obravnava poročilo, znatno izboljšal svoje delovanje.       
 DUTB
VIDEO
Računsko sodišče nad DUTB

Dodaj v

Malomarno poslovanje slabe banke v letih 2014 in 2015

Revizija Računskega sodišča
5. julij 2018 ob 09:41,
zadnji poseg: 5. julij 2018 ob 14:46
Ljubljana - MMC RTV SLO

Računsko sodišče je za poslovanje DUTB-ja v letih 2014 in 2015 izreklo negativno mnenje. Slaba banka zagotavlja, da hitro uveljavlja predlagane spremembe.

Državni revizorji so objavili poročilo revizije pravilnosti in smotrnosti poslovanja Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) v letih 2014 in 2015, ko je t. i. slaba banka od štirih bank v pretežno državni lasti (NLB, NKBM, Abanka Vipa, Banka Celje) prevzela njihova slaba posojila.

Revizorji so med drugim ugotovili, da DUTB ni ravnal "z zadostno skrbnostjo, ker ni obvladoval vseh tveganj v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, prevzetimi od Abanke Vipa, d. d., ter udeležbami na terjatvah, prevzetih od NLB d. d., ki jih tudi ni v celoti prevzela". Z NLB-jem, NKBM-jem ter Abanko Vipa je DUTB tudi sklenil pogodbe o upravljanju premoženja, s čimer je v letu 2014 nase prevzel stroške, ki bi jih morale nositi banke, in to v vrednosti nekaj več kot milijona evrov.

DUTB je v letu 2015 prodajal nepremičnine, vendar postopkov in pravil prodaje ter vodenja evidenc nepremičnin ni določil v internem aktu, s čimer ni zagotovil enotnega in celovitega pregleda nad premoženjem.

Slaba banka leta 2014 glavnega izvršnega direktorja ni imenovala z razpisom, prav tako pri imenovanju štirih izvršnih direktorjev in pri razrešitvi enega ni ravnala pregledno. Z internim aktom so v istem letu oblikovali sistem za določanje variabilnega dela prejemkov izvršnih direktorjev, ki "ni vseboval kvantitativnih ciljev in ciljnih vrednosti, pristojne osebe pa niso potrdile njihovih ocen uspešnosti." DUTB je vse do marca 2015 njihove prejemke določal nesorazmerno, v različnih zneskih in brez vnaprej določenih meril.

DUTB je po ugotovitvah Računskega sodišča v letih 2014 in 2015 pri naročanju storitev zunanjih izvajalcev kršil zakonske določbe v skupni vrednosti 881.884 evrov. V letu 2014 je z več izvajalci sklenil pogodbo po začetku izvajanja del, v letu 2015 z več izvajalci ni sklenil pogodbe ali niso bili najugodnejši ponudniki. V nekaterih sklenjenih pogodbah z zunanjimi izvajalci pa niso vključili protikorupcijske klavzule.

Nepopolne evidence pogodb
Med ugotovljenimi nepravilnostmi so še navedli, da DUTB ni objavil informacij javnega značaja iz sklenjenih pogodb z zunanjimi izvajalci za storitve v skupni vrednosti 504.784 evrov, da niso vodili popolnih evidenc sklenjenih pogodb z zunanjimi izvajalci in pridobljenih pravnih mnenj, zaradi česar je bilo poslovanje v tem delu nepregledno. Naložbena politika DUTB pa vse do konca leta 2015 ni bila veljavna, ker ni bilo pridobljeno soglasja vlade.

Računsko sodišče zdaj od DUTB-ja zahteva predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe, in mu je tudi podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

DUTB: Predloge uveljavljamo
V DUTB-ju so zagotovili, da predlagane spremembe udejanjajo v najkrajšem možnem času. "Končno poročilo računskega sodišča odseva že sprejete izboljšave v času priprave revizije in vsebuje namesto izhodiščnih 10 le šest popravljalnih ukrepov s podukrepi. Od tega je DUTB delno že uveljavil dva popravljalna ukrepa in 11 od prvotnih 22 priporočil. Na podlagi sodelovanja z računskim sodiščem v postopku revizije je sprejel tudi vrsto internih aktov in je od obdobja, ki ga obravnava poročilo, znatno izboljšal svoje delovanje," so izpostavili v sporočilu za javnost.

DUTB je v skladu s programom celovite in pregledne ureditve vseh vidikov njenega poslovanja od leta 2015 po njihovih navedbah sprejel 38 novih notranjih aktov in dopolnila obstoječe interne predpise v 118 primerih. "Ti predpisi urejajo področja upravljanja premoženja kot upravljanje ostalih procesov v družbi in tako odpravljajo pomemben del pomanjkljivosti, ki jih je izpostavilo računsko sodišče," so dodali.

Računsko sodišče je v reviziji poslovanja v letih 2014 in 2015 glede pravilnosti poslovanja DUTB izreklo negativno mnenje. O smotrnosti poslovanja v letih, ko sta DUTB vodila Lars Nyberg in Torbjörn Mansson, pa je menilo, da je bilo to neučinkovito in negospodarno. Med drugim je ugotovilo, da družba ni ravnala ustrezno v primeru prenosa slabih terjatev z bank in pri prodaji premoženja ter da je neustrezno kadrovala in nagrajevala vodilne in zaposlene.

Predsednik upravnega odbora DUTB-ja Miha Juhart je zagotovil, da sta upravni odbor in revizijska komisija redno skrbno spremljala uveljavljanje osnutka predlaganih popravljalnih ukrepov ter priporočil in v tem letu sprejela 14 dopolnil internih aktov. DUTB bo preostale popravljalne ukrepe v skladu z zakonom in na podlagi presoje gospodarnosti upošteval, je dodal.

Glavni izvršni direktor DUTB-ja Imre Balogh pa je ocenil, da je DUTB danes po stabilnosti poslovanja bistveno drugačna ustanova kot v obdobju, na katerega se nanaša poročilo. Po njegovih besedah je DUTB v zadnjih letih tudi na podlagi ukrepov in priporočil računskega sodišča izboljšala učinkovitost poslovanja.

Vraničar Ermanova: Nadzor smo okrepili
Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman se še ni uspela podrobneje seznaniti z vsebino revizije. Je pa opozorila, da je ministrstvo v času od obravnavanega obdobja okrepilo nadzor nad DUTB-jem. "V vmesnem času smo okrepili zakonske določbe, ki nam omogočajo, da od DUTB zahtevamo najrazličnejše informacije," je po seji vlade dejala finančna ministrica. Ministrstvo skladno z določbami zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank spremlja in nadzoruje delo družbe. "V tem kontekstu nas je DUTB sproti obveščal o vseh spremembah v svojem poslovanju. Že tekom revizije so namreč naslavljali odprta vprašanja oz. ugotovitve računskega sodišča," je pojasnila.

Spomnila je, da je vlada na predlog ministrstva za finance nedavno naročila izvedbo posebne revizije poslovanja DUTB-ja, ki bo odgovorila na številna vprašanja, predvsem, ali so ukrepi, ki so bili izvedeni že med samo revizijo, dali pričakovane rezultate. "Trenutno smo v fazi izbora revizorja," je dodala Vraničar Ermanova, ki konkretnih postopkov DUTB-ja v letih 2014 in 2015 sicer ne more komentirati.

G. C., Al. Ma.
Prijavi napako
Komentarji
tim sein
# 05.07.2018 ob 09:51
To pa čudno. A niso rekli, da imajo tako visoke plače, ker so hudi strokovnjaki?
bilzerian
# 05.07.2018 ob 09:54
jaz bi rad od njih kupil eno nepremičnino, gradbeno zemljišče, moja ponudba je najboljša, pa so mi že parkrat poslali dopis, kjer od mene zahtevajo, da jo izboljšam, tako, da se bojim, da delajo na tem, da jo bo kupil možakar, kateremu je NKBM zemljišče vzela. Pravzaprav ne on, ampak njegov sin.
Seneca
# 05.07.2018 ob 09:51
Ne samo malomarno, o skorumpiranosti DUTB čivkajo že vrabci. Njihove prodaje premoženja so vse prej kot čiste. Upam, da bo nova vlada počistila to greznico!
veteran
# 05.07.2018 ob 10:05
To pa je presenečenje.
theone
# 05.07.2018 ob 09:55
In to pod najbolj eticno in moralno vlada na svetu ki jo vodita smc in sd. Le kako je to mozno, pa ne da je narod nasedel?
Bivši uporabnik
# 05.07.2018 ob 09:54
Prek dutb poteka defacto 3 privatizacija. Tu gre predvsem za to da tisti ki so blizu trenutno vladujocim zadnjih par let (smc in sd) pridejo do dobrih firm zelo poceni. Nobena skrivnostn ni da je terjatve do ach kupil kar nazaj oldboy rigelnik (seveda za njih denar zalagajo ruski ali ameriski skladi)... takih primerov je neskoncno ko si oldboysi iz smc in sd kupijo nazaj svojo firmo za pol manj denarja, po moznosti se z denarjem ki so si ga prej izposodili preko te iste firme
Hijena
# 05.07.2018 ob 10:04
"Balkanska posla"
Tujce smo nagnali, ker naj bi baje imeli previsoko plačo, zdaj smo pa tam.
ksmith
# 05.07.2018 ob 09:59
Strokovnjaki so bili predragi, sedaj pa zanjemo delo nasih "strokovnjakov".
Prizadet
# 05.07.2018 ob 09:55
In zdaj ugotavljamo, da je slaba banka slaba. Kdo bi si mislil.

Zakaj pa te ne prodamo?
theone
# 05.07.2018 ob 09:50
Solski primer gospodarjenja levakov z javnim denarjem, pac ne morejo iz svoje koze
DavidBlue
# 05.07.2018 ob 10:12
glavni problem je ker izpostavljajo da "DUTB negospodarno posluje". Nikakor nisem za linč, ampak negospodarni in netransparenti dogodki imajo ime in priimek. In ker tega ni, ni odgovornosti in se vsem j*be.
jgjg
# 05.07.2018 ob 10:13
Saj so strokovnjaki, za dobro plačo si priboriti so strokovnjaki.
In kaj bo prineslo poročilo računskega sodišča. Nič. Karavana bo šla dalje, do naslednjega pregleda, kjer se bo ugotavljalo podobne nepravilnosti in nihče ne bo za nič odgovoren.

Plačajte dohodnino ali prispevek za stavbno zemljišče kakšen dan kasneje kot piše na UPN, pa že računajo obresti, pošiljajo izvršbe ipd. (dohodnina in prispevek se mora plačevati do 5. v mesecu, 5. v mesecu imajo plače državni uslužbenci, vključno z dacarji ???, ostali pa imamo plačo kasneje??).
DrKult
# 05.07.2018 ob 10:21
Je kdo dvomil v to?
Radoveden
# 05.07.2018 ob 10:19
"Ne samo malomarno, o skorumpiranosti DUTB čivkajo že vrabci. Njihove prodaje premoženja so vse prej kot čiste. Upam, da bo nova vlada počistila to greznico!"

Janez je hotel levi bankomat prodat, da bi bilo konec kraje, pa je Kahl to preprečil. Se levi jemali iz bankomata takrat in potem po JJ niso vedeli kako naj sanirajo to greznico ki so jo ustvarili njihovi pajdaši cele 4 leta, potem je pa Alenka s Čuferjem na čelu v banke zmetala 1 mrd. kreditov ker se boljšega po angleško ni bila sposobna zmenit. Vi ni mor tajm je blo premalo pa so ji v Bruslju kar dali dekret in je lepo ubogala in smo krepko preplačali bančno luknjo. S tem denarjem bi lahko nafilali vse apetite sindikatov JS. No potem je prišel Mirko v že sanirano (a zelo pozno) okolje in Nemški vlak ga je potegnil ven. Zdaj pa naj bi mi spet temu Kahlu dali stolček. Pa Alenki? No sej ona nid mor tajm, da bo lahko malo vlekla še našega denarja k ji glih ni ratalo komisarka postat. Mirko in Židan sta pokazala kako znata reformirat. Se vam zdi da je DUTB posloval kaj izven dometa teh levičarjev? Ni. Sedaj pa samo upamo da bo bolje pod istimi. Ladja norcev.
ThePianoGuy
# 05.07.2018 ob 10:09
A bejž no. Da bankirji ne ravnajo gospodarno z denarjem.. seveda, če je pa tuj.
tupamaross
# 05.07.2018 ob 09:57
Po Merphiju, če je nekaj slabega, bo šlo vedno k še slabšemu.

Slaba banka poslovala slabo? Pa ja niste menda mislili, da se
iz slabega lahko rodi kaj dobrega.
ice queen
# 05.07.2018 ob 11:01
Že ko je bila DUTB ustanovljena, sem na forumih pisala, kako bomo čez par let videli novice o tem koliko denarja je "poniknilo".

Vedno znova in znova poslušamo kako tisti pri koritu zlorabljajo svoj položaj, kradejo, delajo nezakonito. A vendar se nikoli nobenemu nič ne zgodi.
In vse kar naredimo državljani je, da svoj gnev zlivamo po forumih.
Se nas bo nabrala kdaj množica, ki bo rekla, da imamo tega dovolj???
rdečinavijač
# 05.07.2018 ob 10:17
Kva je bil že un šved ki je vlekel 20000 €/mesec plus nagrade. Pa na koncu mislim da še odpravnino za "odlično" poslovanje v 2015 in 2015.
Juhu
# 05.07.2018 ob 11:01
Malomarno poslovanje? Pri nas ni kaznivo dejanje, je pa dobro plačano.
čezplotnik
# 05.07.2018 ob 11:17
Spet prepiranje levi/desni. Dejstvo je, da so povsem enaki. Žal delovna mesta v politiki in na vodilnih položajih v državnih podjetjih večinoma privlačijo pohlepneže, ki si pošteno - z znanjem, sposobnostmi in inovativnostjo - velikega denarja ne znajo prislužiti.

Dokler se bomo mi prepirali, kdo je manjša baraba, dokler se bomo delili, bodo zgoraj delali, kar jim paše.

#DeliInVladaj ;)
Bondjanez
# 05.07.2018 ob 11:08
Nisem bral komentarjev. Zanima me samo kdo bo kazensko odgovarjal??????????
Kot vedno NIHČE. Vazno,da se raja krega levo in desno. Novinarjev pa ocitno take stvari ne zanimajo. Vazno,da je Murko razprodal koledar in se je Urska Čepin umaknila v zasebnost.
blue.night
# 05.07.2018 ob 10:33
DUTB predstavlja socializacijo izgub neoliberalizma, ki je za talce vzel celotne populacije držav: rešite banke, odplačajte dolgove privatnega sektorja - če ne, bo vaša družba propadla, saj bo vaš denar z bank izginil.
gospod iskreni
# 05.07.2018 ob 11:13
Mladina sploh ne ve kaj piše, kakšne bedarije sem šel brati res.
qmara
# 05.07.2018 ob 11:11
Haha spet ljudje "JJ je vsega kriv".
Grem stavit, še 20 let po tem, ko bo končno šel v penzijo, bo za vse stvari kriv JJ. Ahhh...
gospod iskreni
# 05.07.2018 ob 10:54
hahaha za to da je slaba banka leta 2015 poslovala slabo in Cerar ni nič naredil je bil pozor kriv JJ leta 2004. Okej, ne bom se več trudil
gospod iskreni
# 05.07.2018 ob 12:41
Jaz te sprašujem kdo je kriv za bančno luknjo leta 2008 in zakaj in kdo je kriv za to kar piše v tem članku in zakaj. Za eno so krivi desni za drugo levi. Če se ne strinjaš pa prosim enkrat za spremembo za konkreten odgovor

Za bančno luknjo je kriv državi regulator, ki skrbi za skladno poslovanje bank, to je Banka Slovenije. Ona ni opravljala svojega dela. Guverner pa vsi vemo kdo je bil.
gesan
# 05.07.2018 ob 11:34
PA tile niso delali nič drugače kot v SDS "janezek po domače".
In sedaj glih janezmekija pljuva po drugih, da se obnašajo po domače.
To ,da pa janezek dela domače, pa nočejo niti slišat, niti videt, niti razumet, še manj pa verjet!

Ker verjamejo samo in izključno samo janezeku.

Janezek je religija!
On je očitno bog!
Radoveden
# 05.07.2018 ob 11:31
firbec, katera vlada je DUTB vodstvo zamenjala s svojimi etičnimi kadri? verjetno Janševa.
wu-pe
# 05.07.2018 ob 11:03
Rop stoletja, kaj smo pa drugega pričakovali...
Flagellum Dei
# 05.07.2018 ob 11:01
"Če ne bi JJ spravil bank v brezno, slabe banke sploh potrebovali ne bi."

Koliko nezavarovanih kreditev je vzel Janez Janša?! Odgovor je 0. Torej on ni spravil banke v brezno.
Bivši uporabnik
# 05.07.2018 ob 10:56
@blue.night
Socializacija izgub ni liberalna politika. Tudi neoliberalna ali klasično liberalna ne.
Skippy
# 05.07.2018 ob 10:31
Haha, so pa nasi v vodstvu, to pa je edino kar steje! Levi vedno gredo skupaj z zapravljanjem tujega denarja.
ni maitre
# 05.07.2018 ob 13:12
Zaradi malomarnega poslovanja bank, se ustanovi slaba banka, ki posluje enako malomarno... Čas je za slabšo slabo banko, ki bo pa mogoče poslovala manj malomarno, če ne, pa naj se ustanovi še šlabša banka od slabše banke. Ni vrag, enkrat bodo tudi banke poslovale kot je treba.
cgn
# 05.07.2018 ob 13:08
Naprimer Tone Rop je nastavil Jankovića . Nekdo je nastavil tudi guvernerje bank in nadzorne in upravne odbore bank. Ti ki so te ljudi nastavli, in vedeli so zakaj prav njih nastavljajo, so najbolj krivi da je tako kot je.
semaino
# 05.07.2018 ob 12:39
Malomarno poslovanje slabe banke v letih 2014 in 2015

Nepopolne evidence pogodb

Te so Cerar, Zidan in Erjavec nastavili.

Za provizije gre.
maja kibira
# 05.07.2018 ob 12:36
To je samo dokaz da so ljudje ki to banko vodijo nesposobni in samemu sebi namen. Bo kdo zaradi take malomarnosti in oskodovanja davkoplacevalcev odgovarjal ?
patriot44x2
# 05.07.2018 ob 12:15
SamoRes

# 05.07.2018 ob 12:13
Prijavi neprimerno vsebino patriot44x2
# 05.07.2018 ob 11:54
Če bi Janša nastavil te ljudi bi dežurni levičarji že revolucijo prek neta zganjal.

Kdo je pa ustanovil UTD?

Ustanovitev slabe banke ni sporna. Sporno je njeno levičarsko upravljanje 99% časa. Ampak vas ta problem ne zanima ker so vaši.
apache666
# 05.07.2018 ob 11:48
Tednik Mladina je ves cas opozarjal ob ustanovitvi slabe banke kam bo to pripeljalo tako da mene to ne preseneca
firbec111
# 05.07.2018 ob 10:52
gospod iskreni

leta 2004-2008 je predsednik vlade bil Janša, v nadzornem svetu pa so bili člani levih strank. Za bančno luknjo so seveda krivi levi. v letih 2014 in 2015 je predsednik vlade bil Cerar, v nadzornem svetu pa so bili iz desnega pola ( Šircelj) ampak krivi so pa spet levi. In potem ima levi pol težave z logiko?
pobrisan
# 06.07.2018 ob 08:21
GORILA

Kdaj že je pa bila ustanovljena ta slaba banka???
--------------

Pod Alenko Bratušek.
runcajz
# 05.07.2018 ob 17:38
Kaj pa na to poreče Ekonomist Masten, veliki strokovnjak in zagovornik ustanovitve slabe banke ? Seveda nič, ker je pač s tujim mahal po koprivah !
Do kdaj bodo naši polpismeni politiki nasedali vsem tem kvazi strokovnjakom, nabitimi z razno raznimi teorijami a brez zdrave kmečke pameti ?
Razhajkat pijavke na slabi banki in DUBT, vsem, ki so jih predlagali in ustoličili pa doživljensko prepovedati sodelovati pri kadrovanjih ! Velja tako za leve kot desne !
kralj matjaž
# 05.07.2018 ob 14:58
SamoRes
A lahko kater desničar vsaj posumi, da je lahko kriv Janša?

Moraš povedati kako in zakaj? Ko je Janša začel reševat probleme, ste ponoreli in ga zamenjali z Alenko Bratušek. Po našem mnenju ste noreli in ga zamenjali, zato da se je lahko to, kar sedaj Janšo obtožuješ zgodilo. Saj vem da govorim zidu, ampak moral bi dovolit, da Janša dokonča mandat, potem bi pač imel argument, tako pa spet samo kričiš Janša, tvoji pa nam kradejo.
rino
# 05.07.2018 ob 14:35
Če je bolj sposoben naredi lahko več škode sposobnost je pozitivna samo v primeru da zastopa prave cilje
poppy
# 05.07.2018 ob 14:31
Čudno, da se Kešeljevič pa Kovač nič ne oglasita. Onadva sta itak strokovanjaka za slabo banko, ni čudno da gre vse k vragu, če taki pokvarjenci predavajo bodočim ekonomistom.
Homer.
# 05.07.2018 ob 14:25
DUTB je "naddržavna" družba.
Direktorji se imenujejo znotraj družbe, sprejemajo pravilnike in določajo plače.
Vlada nima nobenega vpliva DUTB in ti lahko počnejo kar hočejo.
delona1
# 05.07.2018 ob 12:17
Smo zbirali podpise za referendum PROTI ustanovitvi DUTB, pa je JJ preprečil nadaljevanje zbiranja podpisov na Upravnih enotah.... Je že vedel, zakaj...
Bivši uporabnik
# 05.07.2018 ob 12:07
To me je pa res presenetlo iz neba. Da so drzavni usluzbenci s tujim denarjem malomarno poslovali? Kdo bi si mislil. Pa sploh po tem, ko so zagotavljali da zdaj pa res, da zdaj pa bodo res odgovorno in transparentno drzavne firme poslovale.
Se dobro da imamo janseja, da vemo koga okrivit za malomarno poslovanje banke v letih 2014-2015.
Mirko Tipka
# 05.07.2018 ob 12:05
Malomarno poslovanje slabe banke v letih 2014 in 2015

To že ptički na drevesih žvižgajo... a se bo kaj spremenilo?
Bombek
# 05.07.2018 ob 11:59
Zato se pa imenuje slaba banka, ki z denarjem počne kaj jim je volja in ne upošteva zakonskih pravil..! Na pokvarjen način deluje za uničevanje podjetij po Sloveniji nič druga..!
hizli tren
# 05.07.2018 ob 11:45
naj še preverijo poslovanje Stanovanjskega sklada RS
Kazalo