Ženske najpogosteje zbolevajo in umirajo za rakom dojke. Foto: EPA
Ženske najpogosteje zbolevajo in umirajo za rakom dojke. Foto: EPA
Prostata, rok na prostati
Med moškimi je največ rakov prostate. Za to obliko raka je leta 2012 zbolelo več kot 1400 Slovencev. Foto: MMC RTV SLO/Televizija Slovenija
false
Presejalnega testa Dora še vedno ne izvajajo po vsej državi. Foto: MMC RTV SLO
false
V Sloveniji še vedno največ ljudi zboli in tudi umre za raki, ki so predvsem posledica slabega življenjskega sloga, denimo kajenja, čezmernega uživanja alkohola, čezmernega hranjenja in debelosti, premalo gibanja, izpostavljanja soncu itd. Zato zdravniki nenehno poudarjajo pomen zdravega življenjskega sloga, ki naj vsebuje veliko rekreacije. Foto: Reuters

V zadnjih letih se število bolnikov z rakom pri nas povečuje, kar gre pripisati staranju prebivalstva, pa tudi boljši diagnostiki. Skrb vzbujajoče je, da je Slovenija po deležu smrti zaradi raka na prvem mestu med državami EU-ja, kot kažejo podatki Eurostata, in na drugem mestu med državami OECD-ja. Rak je namreč pri nas vzrok 32 odstotkov vseh smrti, kar je najvišji delež med državami članicami Unije.

Po svetu vsako leto za rakom zboli okoli 14 milijonov ljudi, umre pa okoli 8,2 milijona ljudi. Najpogostejši so pljučni rak, rak želodca, rak na jetrih, rak debelega črevesja in danke ter rak dojk. Pojavnost raka je sicer najvišja v razvitih državah, zlasti v Severni Ameriki, Avstraliji ter v severni in zahodni Evropi, vendar pa je vse več smrti zaradi raka tudi v državah v razvoju.

Kožni rak, rak debelega črevesja in danke, rak pljuč in rak dojke
Podatki kažejo, da je zadnja leta pri nas največ primerov kožnega raka (razen melanoma), raka debelega črevesja in danke, raka pljuč in dojke, ki predstavljajo okoli tri petine vseh primerov raka. Podatki za 2012 tako kažejo, da so raka prostate odkrili pri 1.425 bolnikih, raka dojke pri 1.311 bolnicah, raka pljuč pri 1.257 bolnikih in raka debelega črevesja pri 921 osebah.

Kot pojasnjuje onkolog in vodja državnega programa za obvladovanje raka Branko Zakotnik, gre to pripisati predvsem slabšemu obvladovanju raka pri moških. V Sloveniji je imelo največ ljudi, ki so zboleli in umrli za rakom, tiste oblike raka, ki so povezane s slabimi navadami, kot so kajenje, čezmerno uživanje alkohola, debelost, premalo gibanja in preveliko izpostavljanje soncu. Naštete navade je v večji meri opaziti pri moških, ob tem pa velja omeniti tudi dejstvo, da se moški slabše udeležujejo presejalnega programa Svit za odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb na debelem črevesju (programa se udeleži 10 odstotkov manj moških kot žensk).

Pravi moški skrbi zase
Slovenski nevladni organizaciji, Društvo onkoloških bolnikov Slovenije in Zveza slovenskih društev za boj proti raku, sta pred dnevi predstavili vseslovensko akcijo ozaveščanja o moških rakih
Pravi moški skrbi zase.

Ogroženost zaradi raka se zmerno veča in je največja v starejših letih, od vseh bolnikov z rakom je leta 2011 kar 58 odstotkov moških in 57 odstotkov žensk zbolelo po 65. letu starosti. Ker se slovensko prebivalstvo stara, je samo zaradi vedno večjega deleža starejših pričakovati, da se bo število novih primerov raka še večalo.

Kot kažejo podatki registra raka, ki ga imamo v Sloveniji od leta 1950, se v zadnjih letih pri ženskah večajo incidenčne stopnje raka dojk, pljučnega raka in raka materničnega telesa, pri moških pa pljučnega raka prehitevata rak prostate in rak debelega črevesja in danke. Izjemno povečanje incidence raka prostate gre pripisati vse boljši diagnostiki. Pri obeh spolih se sicer veča pogostost raka debelega črevesja in danke, malignega melanoma in drugih kožnih rakov.

Najpogostejši raki so v različnih življenjskih obdobjih različni: pri otrocih in mladostnikih do 20. leta je rak zelo redka bolezen, največkrat zbolijo za levkemijo. Pri mlajših odraslih moških (20-34 let) je skoraj polovica primerov raka mod, ki mu sledi kožni melanom, pri mlajših ženskah pa je na prvem mestu melanom, ki mu sledita rak dojke in rak ščitnice.

Rak pljuč prvi vzrok smrti med rakavimi boleznimi
Čeprav odkrijejo največ primerov raka prostate, pa je pri moških po umrljivosti usodnejši rak pljuč. V letu 2012 je zaradi njega umrlo skoraj 800 Slovencev. Ob tem Zakotnik opozarja, da se je pojavnost raka na pljučih pri moških v zadnjih letih pomembno zmanjšala, kar je predvsem posledica protikadilskih zakonov in ukrepov, ki so bili v preteklosti. Na drugi strani pa je skrb vzbujajoče, da se kljub tem ukrepom delež žensk, ki kadijo, zvišuje, kar se odraža tudi v povečevanju števila rakov pljuč pri ženskah. Rak pljuč je v 90 odstotkih primerov te bolezni posledica kajenja.

Podatki kažejo, da ženske najpogosteje zbolevajo in tudi umirajo za rakom dojke, leta 2012 so odkrili skoraj 1.300 novih primerov, potem sledita rak debelega črevesja in rak pljuč. Za rakom dojke je tisto leto umrlo skoraj 400 žensk. V Sloveniji sicer že od leta 2007 obstaja državni program zgodnjega odkrivanja raka na dojki Dora, vendar pa še danes ni razširjen po celotni državi. Za zdaj je v programu zajeta manj kot polovica ciljne populacije, program je razširjen v osrednji Sloveniji in na mariborskem območju. Lani so ga razširili tudi na Ptuj, po celotni državi pa naj bi zaživel do leta 2018.