Ivan Cankar je umrl 11. decembra 1918 zaradi posledic padca po stopnicah in okužbe s pljučnico. Foto: dLib
Ivan Cankar je umrl 11. decembra 1918 zaradi posledic padca po stopnicah in okužbe s pljučnico. Foto: dLib
Ivan Cankar
Cankar je bil sprva pokopan v družinsko grobnico Rohrmannovih, od koder so ga leta 1923 prenesli v skupno grobnico slovenske moderne na Žalah. Foto: dLib
Ivan Cankar
Prvi dogodek v predpripravah na Cankarjevo leto je bil na Vrhniki 14. novembra, ko so v Avli in Galeriji Cankarjevega doma predstavili Cankarjev koledar 2018 in odprli razstavo ilustracij iz slikanice O človeku, ki je iskal srečo avtorice Zdenke Obal. Slikanica je izšla na 99. obletnico Cankarjeve smrti, 11. decembra, trenutno pa je v vrhniškem kulturnem hramu na ogled fotografska razstava Zdaj naj sneži, naj brije veter. Foto: dLib

Ker narod potrebuje v teh težkih časih vse svoje sile, kliče vse in vsakogar! Če kdaj, v teh časih je potreba, da si zvesto pogledamo iz obraza v obraz, da si sežemo v roke, se strnemo v eno vrsto. Strahopetec je, kdor zdaj trepeče, da bi se mu ob takem zbližanju morda ne odkrhnila ta ali ona mrvica njegovih strankarskih načel in njegovega svetovnega naziranja.

Pohujšanje v dolini šentflorjanski
Dramska dela je sprva ustvarjal pod vplivom Henrika Ibsena in Nikolaja Vasiljeviča Gogolja, s poznejšimi dramami - Za narodov blagor, Kralj na Betajnovi, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Hlapci, Lepa Vida - pa je slovensko dramatiko pod vplivom nove romantike obogatil s psihološko, socialno in pesniško dramo, komedijo in burko. Foto: dLib

Prvikrat je človek oskrunil svojo mladost, kadar je prvikrat molčal, ko mu je srce ukazovalo, da naj govori. Iz živalske sebičnosti se je razvila strahopetnost.

Ivan Cankar
V sodelovanju s Cankarjevim domom bodo v Mestnem muzeju Ljubljana junija odprli razstavo ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja. Foto: Wikipedia

Tudi prijateljem je treba povedati resnico v obraz.

Cankar v stripu
Nekaj dejavnosti ob praznovanju jubileja se je že zvrstilo. Sredi novembra so v Cankarjevem domu v sklopu projekta Cankar v stripu izšle tri stripovske interpretacije njegovih del in življenja. Andrej Rozman - Roza in Damijan Stepančič sta ustvarila strip Hlapci; Ko angeli omagajo, Boštjan Gorenc - Pižama in Tanja Komadina podpisujeta Moj lajf, Žiga X Gombač in Igor Šinkovec pa sta ustvarila stripovsko basen Hlapec Jernej in pasja pravica. V CD so pripravili tudi performans Cankar strip. Foto: Cankar v stripu

Mrlič v grob, pogrebec v krčmo, tako se spodobi.

Erotika
Naslovnica rokopisa Erotike iz leta 1902. Mala mestna galerija pa letos načrtuje ponatis tega dela, ki ga bo spremljala razstava ilustracij Bojana Mavsarja. Foto: dLib
Cankarjev dom
V ljubljanskem Cankarjevem domu bo od januarja do junija potekal festival Cankar o Cankarju, ki bo povezal skoraj vsa umetniška programska področja zavoda. Med drugim bo v režiji Eduarda Milerja zaživela predstava Pohujšanje v dolini šentflorjanski, v režiji Žige Divjaka uprizoritev Hlapec Jernej, pripravljajo pa tudi koncertno uprizoritev Iz lepih časov, ki bo temeljila na Cankarjevih pismih Anici Lušinovi. Foto: MMC/Miloš Ojdanić

Ob 100. obletnici smrti pa se mu na naših tleh poklanjamo s Cankarjevim letom. Še posebej pestro dogajanje se obeta v njegovem rojstnem kraju Vrhniki, prav tako pa bodo življenje in izročilo velikega kulturnika zaznamovali številni javni in zasebni zavodi, razstavišča, društva ter posamezniki po vsej državi.

Prvi dogodek, ki ga v Cankarjevem domu na Vrhniki pripravljajo ob vstopu v Cankarjevo leto, bo 6. januarja. Gre za 30. novoletni koncert, ki ga pripravljajo orkester Simfonika in Mešani pevski zbor Mavrica z gosti. S koncertom bodo nato gostovali tudi v Ljubljani, je za STA povedala Tatjana Oblak Milčinski, glavna koordinatorica za Cankarjevo leto 2018 prek Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika.

Prihaja tudi ponatis prelomne Erotike
Mala mestna galerija načrtuje ponatis Erotike, ki ga bo spremljala razstava ilustracij Bojana Mavsarja. Ta bo skupaj z vaškim odborom Na klancu za vsako hišo na Klancu, različna domovanja Cankarjeve družine po Vrhniki in za hiše, ki stoje ob poti Cankarjeve matere, oblikoval vogalnike s Cankarjevo podobo, kiparka Alenka Vidrgar pa bo Cankarjev dom Vrhnika obogatila z literatovim portretnim reliefom. Leto bodo omenjeni in še številni akterji z Vrhnike zaznamovali tako doma kot na gostovanjih po drugih slovenskih krajih in v tujini.

Pevsko društvo Ivana Cankarja Vrhnika pripravlja posebni izdaji Mednarodnega pevskega festivala, Muzejsko društvo Vrhnika bo Cankarjevemu letu 2018 posvetilo posebno številko Vrhniških razgledov, Planinsko društvo Vrhnika bo Cankarjev rojstni dan obogatilo z odprtjem nove koče na Planini, je še povedala Tatjana Oblak Milčinski.

Tudi sodelovanje s 3. programom Radia Slovenija
Glavna koordinatorica je poudarila, da se bodo do konca leta zvrstile zares številne prireditve. V januarju bo to denimo odprtje slikarske razstave Zakaj je polje jezero, ki je nastala ob sodelovanju 3. programa Radia Slovenija - ARS in Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) - Osrednjeslovenska regija.

V ljubljanskem Cankarjevem domu bo od januarja do junija potekal festival Cankar o Cankarju, ki bo povezal skoraj vsa umetniška programska področja zavoda. Med drugim bo v režiji Eduarda Milerja zaživela predstava Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, v režiji Žige Divjaka uprizoritev Hlapec Jernej, pripravljajo pa tudi koncertno uprizoritev Iz lepih časov, ki bo temeljila na Cankarjevih pismih Anici Lušinovi.

Poklon Cankarju seveda ne bo umanjkal niti v drugih slovenskih krajih. Kot so za STA sporočili z ministrstva za kulturo, bodo pri projektu sodelovali številni pooblaščeni muzeji. Osrednji projekt pripravlja Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) v sodelovanju s Cankarjevim domom in Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK). MGML se usmerja v Cankarjevo življenje, njegovo pot od Vrhnike do Dunaja in nazaj, Cankarjev dom se bo posvetil vplivom na njegovo mišljenje in delo (Ivan Cankar in Evropa/Med Shakespearom in Kafko), NUK pa korespondenci (Jaz sem Cankar - in to ti pove vse).

Digitalizacija Cankarjevega dela
V NUK-u bodo obletnico počastili tudi z zbirko Ivan Cankar Digital Classroom, na portalu dLib pa je že dostopna učna zbirka o Cankarju. Sicer večina slovenskih splošnih knjižnic v letu 2018 načrtuje tematske razstave o Cankarjevem življenju in delu. Nekatere knjižnice bodo uporabile tudi digitalizacijo. V Knjižnici Mirana Jarca iz Novega mesta bodo digitalizirali Cankarjeva pisma Karlu Slancu, v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne pa bodo izvedli prilagoditev nekaterih njegovih del, ki slepim in slabovidnim še niso dostopna, v zvočno različico ali brajico.

Cankar zaživi tudi v filmski sferi
V okviru projekta Muzej v malem, ki poteka pod okriljem MGML-ja, bodo sodelujoči v sodelovanju z Društvom za izvajanje filmske vzgoje Slon pripravili tri animirane filme Cankarjevih črtic, v pomladnih mesecih pa bodo posneli tudi zabaven črno-beli filmček na temo literatovega življenja in dela. S priložnostnimi razstavami bodo Cankarjevo leto zaznamovali še muzeji iz Celja, Kočevja in Velenja, Galerija Božidar Jakac in Švicarija. Pod okriljem Javne agencije za knjigo RS (JAK) je Cankarju posvečen tudi nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo, številna velika slovenska gledališča pa bodo v aktualni sezoni v svojih programih uprizorila katero izmed Cankarjevih del.

JSKD bo na državni ravni leto zaznamoval predvsem v sklopu gledališke in literarne dejavnosti. Gledališke skupine bodo spodbujali k ustvarjanju predstav, nastalih po Cankarjevih dramah ali motivih njegovih del, posebno pozornost bodo posvetili mladinski populaciji v okviru projekta ŠtudenTeater. Odraslo populacijo bodo v Cankarjevo leto pritegnili z literarnim natečajem V zavetju besede, Teden ljubiteljske kulture pa se bo Cankarju poklonil z velikim nacionalnim odprtjem 10. maja na Brdu pri Kranju.

Sanjavi osmi otrok družine na Klancu
Ivan Cankar se je rodil 10. maja 1876 na Klancu na Vrhniki, njegovemu očetu krojaču je šlo sprva dobro, nato pa mu je posel otežil razvoj tekstilne industrije in se je zapil. Družina je obubožala, najtežje breme pa je nosila mati. Bil je osmi od 12 otrok in je veljal za slabotnega in sanjavega dečka z modrimi očmi. Zadnji dve leti osnovnega šolanja je bil najboljši učenec, rad je deklamiral in nastopal na šolskih proslavah. A šola je bila kljub temu njegov najhujši sovražnik, je zapisal v delu Moje življenje.

Od strica k dijaški gospodinji
Leta 1888 so ga vrhniški veljaki poslali na šolanje na ljubljansko realko, med bivanjem v Ljubljani je živel pri stricu, ki pa je bil do njega grob in ga je kmalu odslovil. Sledila je selitev k dijaški gospodinji, kjer je imel status "posteljaša", prehranjeval pa se je v ljudski kuhinji. V šolskem letu 1892/1893 je z bratom najel stanovanje v dvoriščni stavbi hiše in se začel veseliti prvih literarnih uspehov. V tistem obdobju je kdaj obedoval v hiši Ivana Tavčarja, a je med njima leta 1895 prišlo do razhoda in tudi pozneje sta si literata v svojih prepričanjih nasprotovala.

Bogata bera pesmi in spogledovanje s prozo
Kot beremo v Slovenskih književnikih je imel Cankar takrat napisanih že več kot 180 pesmi in se je začel spogledovati s prozo. Postal je član Zadruge in je na številnih nastopih bral svoja dela, ki jih je tudi kritika ocenila za dobra. Leta 1895 se je s kolegom iz Zadruge Dragotinom Kettejem naselil v zasilni baraki za brezdomce na Ledinah, kjer se mu ni uspelo učiti in na koncu šolskega leta ni opravil mature, kar mu je uspelo leto pozneje.

Selitev v avstrijsko prestolnico in materina smrt
Vpisal je študij gradbeništva in ga kmalu opustil, po čemer se je odločil, da se popolnoma posveti literaturi. Sledila je selitev na Dunaj, kjer je postal član tamkajšnjega literarnega kluba, a se je zaradi finančnih težav leta 1897 vrnil na Vrhniko. Leto pozneje mu ju umrla mati in Cankar je založniku Bambergu prodal pripravljeno pesniško zbirko Erotika, da bi plačal pogrebne stroške. Zbirka Erotika je izšla leta 1899 in danes velja za prvo delo slovenske moderne. A ob izidu ni bila dobro sprejeta, predvsem na katoliški strani. Ljubljanski nadškof je pokupil 700 od 1.000 izvodov in jih dal sežgati. Med Cankarjeva zgodnja dela sodita še zbirka Vinjete in dramska igra Romantične duše.

Opustitev pesništva, nastopita proza in dramatika
Pesništvo je kmalu opustil in se posvetil proznim in dramskim delom. Krajšo prozo je pisal pod vplivom romantike, naturalizma in dekadence, v povestih in romanih pa se čuti vpliv simbolizma in impresionizma. V središču njegovih del je posameznik v sporu z delavskim, malomeščanskim vsakdanjikom.

Sprva je dramska dela ustvarjal pod vplivom Henrika Ibsena in Nikolaja Vasiljeviča Gogolja, s poznejšimi dramami - Za narodov blagor, Kralj na Betajnovi, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Hlapci in Lepa Vida - pa je slovensko dramatiko pod vplivom nove romantike obogatil s psihološko, socialno in pesniško dramo, komedijo in burko.

Plodovito ustvarjanje na Dunaju, tudi politična dejavnost z živahno kampanjo
Svoja največja dela, razen Lepe Vide in zbirke Podobe iz sanj, je ustvaril med letoma 1898 in 1909, ko je večinoma živel na Dunaju, kjer je imel tudi svoje najplodovitejše ustvarjalno obdobje. Cankar pa je bil tudi politično dejaven. Leta 1907 je sprejel kandidaturo na državnozborskih volitvah na listi socialdemokratske stranke in pripravil živahno predvolilno kampanjo, vendar je na koncu slavil klerikalni protikandidat.

Cankar se je vmes zaljubil v Mici Kessler, hčer znane ljubljanske družine, pri kateri so se zbirali ljubljanski kulturniki, predvsem iz vrst moderne. A njegova ljubezen ni bila uslišana. Za njegovi nevesti sta skorajda šteli Štefka Löffler in Milena Rohrmann, a se nobeni izmed njiju ni vdal. Okoli leta 1909 se je naselil v Švicariji v Tivoliju, kjer se je zbirala bohemska družba ljubljanskih umetnikov, med katerimi sta bila Hinko Smrekar in Maksim Gaspari. Od tam pa se je leto pozneje preselil na Rožnik, kjer se je sprva nastanil v t. i. mali hiši ob gostilni, nato pa je dobil sobo v gostilniškem poslopju s pogledom na cerkev.

Številni obiski oboževalcev na Rožniku
Cankar je takrat postal prava zanimivost Rožnika, k njemu so prihajali njegovi občudovalci, danes pa vrh Rožnika krasi njegov doprsni kip. V tistem obdobju je pisal predvsem črtice - o težki selitvi z Rožnika v mesto je denimo napisal črtici Ob selitvi in Moje izbe. Zaradi predavanja Slovenci in Jugoslovani, v katerem je leta 1913 zavrnil tivolsko resolucijo, je bil obsojen na teden dni zapora in denarno kazen, ker naj bi "spodbujal k po zakonu prepovedanim dejanjem". Označili so ga za politično nezanesljivo osebo, ki simpatizira s Srbi. Posledično je bil zaprt na Ljubljanskem gradu od avgusta do oktobra 1914.

Ivan Cankar je svoje poslednje domovanje našel na Kongresnem trgu 5, kjer je proti koncu oktobra 1918 padel po stopnicah in se hudo poškodoval. Zdravniki so ugotovili vnetje možganske mrene s krvavitvijo. Zaradi posledic padca in okužbe s pljučnico je 11. decembra 1918 umrl.

Ker narod potrebuje v teh težkih časih vse svoje sile, kliče vse in vsakogar! Če kdaj, v teh časih je potreba, da si zvesto pogledamo iz obraza v obraz, da si sežemo v roke, se strnemo v eno vrsto. Strahopetec je, kdor zdaj trepeče, da bi se mu ob takem zbližanju morda ne odkrhnila ta ali ona mrvica njegovih strankarskih načel in njegovega svetovnega naziranja.

Prvikrat je človek oskrunil svojo mladost, kadar je prvikrat molčal, ko mu je srce ukazovalo, da naj govori. Iz živalske sebičnosti se je razvila strahopetnost.

Tudi prijateljem je treba povedati resnico v obraz.

Mrlič v grob, pogrebec v krčmo, tako se spodobi.