Foto: Radio Maribor/Dom dr. Jožeta Potrča
Foto: Radio Maribor/Dom dr. Jožeta Potrča

Svetniki občine Slovenska Bistrica so na svoji zadnji seji že sprejeli DIIP, z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezom Ciglerjem Kraljem pa sta župan Ivan Žagar in direktorica doma Iva Soršak pred kratkim podpisala pogodbo o financiranju.

Župan dr. Ivan Žagar poudarja, da je dom starejših pred 8 leti postavila občina sama:
"Kar pa v Sloveniji ni običajno, saj je gradnja domov za starejše naloga države. Res je, da smo dom zgradili tudi z evropskimi sredstvi, a bi jih lahko porabili za kaj drugega. Takrat smo pač ocenili, da je to najpomembnejše za Slovensko Bistrico."

Trenutne kapacitete 124 postelj za stanovalce so se pokazale za premajhne, zato je občina že pred časom začela urejati vse potrebno za nadgradnjo doma in pred kratkim z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezom Ciglerjem Kraljem podpisali dogovor o financiranju nadgradnje, s katero bodo pridobili dodatnih 65 postelj. "Vrednost te investicije je ocenjena na 4.088.408,20 €, pri čemer bo občina prispevala 50.000 € za ureditev dokumentacije, ki smo jo praktično že pridobili, tudi gradbeno dovoljenje je že izdano. Tudi občinski svet je že sprejel DIIP in sklep o podelitvi stavbne pravice, ki je potrebna za gradnjo doma," pojasnjuje Žagar.

Župan dr. Ivan Žagar je še dodal, da si bo ob taki kapaciteti postelj, 189, v prihodnje smiselno tudi prizadevati, da bi se dom odcepil od matične enote Doma dr. Jožeta Potrča v Poljčanah: "Ker menimo, da bi taka samostojna enota lažje peljala razvoj dolgotrajne oskrbe starejših v naši občini."

Nadgradnja naj bi se začela predvidoma prihodnje leto.