Foto: MMC RTV SLO/Maj Gačar
Foto: MMC RTV SLO/Maj Gačar

Javni medobčinski sklad Maribor še do jutri sprejema prijave za najem stanovanj, namenjenih mladim in mladim družinam. Stanovanjski sklad Republike Slovenije pa je razpis za najemna stanovanja v novi mariborski soseski že končal in prejel skoraj 3-krat več prošenj, kot je prostih stanovanj.

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor bo mladim in mladim družinam oddal osem stanovanj, velikih od 42 do 78 kvadratnih metrov, na različnih lokacijah. Direktorica Irena Španinger:

"Stanovanja so obnovljena, res pa je, da so prazna, kar pomeni, da si jih morajo mladi opremiti. Oddajajo se za tržno najemnino, ki je bistveno višja, kot neprofitna."

Med razpisnimi kriteriji so tudi izobrazba – zahtevajo vsaj 1. bolonjsko stopnjo – in trajanje zaposlitve ali samozaposlitve vsaj od začetka leta; prednost bodo imeli zaposleni v občinah ustanoviteljicah sklada.

Več pa na povezavi:

https://www.jmss-mb.si/index.php/sl/world/stanovanjsko-podrocje/522-razpis-za-dodelitev-namenskih-najemnih-stanovanj-mladim-in-mladim-druzinam-01-12-2022

Za stanovanja pod Gorco veliko zanimanje

Republiški stanovanjski sklad pa je prejšnji teden končal zbiranje prijav na razpis za 182 stanovanj v novi soseski pod Pekrsko gorco. Odziv je bil izjemen – prejeli so 492 prošenj, seznam izbranih pa bodo objavili 26. januarja. Gre sicer le za prvo fazo, pravi direktor Črtomir Remec:

"Druga faza je tik pred zaključkom. Gradbeniki imajo težave z zaključevanjem. Pričakujemo pa, da bodo gotova v začetku prihodnjega leta in tudi pridobljeno uporabno dovoljenje. Od vseh 400 stanovanj bo 60 odkrbovanih za starejše od 65 let, ki bodo opremljena. Ponujena bodo v posebnem razpisu."

Razpis bo objavljen proti koncu zime.

Tako medobčinski kot republiški sklad načrtujeta v Mariboru še več novogradenj, katerih gradnja pa je zaradi finančnega stanja najbrž oddaljena za več let.

Več pa v oddaji:

V Mariboru izjemno povpraševanje za najemniška stanovanja