Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

V mariborski Kadetnici je bila včeraj slovesnost ob dnevu Centra vojaških šol. Slavnostna govornica je bila predsednica države in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar, ki je med drugim izpostavila, da je omenjeni Center pomemben spodbujevalec slovenske vojaške misli, nosilec vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter razvoja in krepitve vojaškega stroke in poklica.

Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

Predsednica države in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar si je ob včerajšnjem obisku ogledala Vojaški muzej in Kadetnico ter 72. brigado Slovenske vojske in center vojaških šol. Kot je dejala v kasnejšem slavnostnem nagovoru prav omenjeni center razvija temelje in organizacijsko in voditeljsko kulturo Slovenske vojske, vendar pa je vojaška stroka v sodobnih okoliščinah soočena s kompleksnejšimi izzivi kot v preteklosti. Vojaške profesionalce je treba opremiti z novimi znanji kot so: razumevanje geostrateške realnosti, umetne inteligence, kvantnega računalništva, biotehnologije, kibernetske varnosti, novih tehnik bojevanja in varovanja okolja. Pred slavnostnim nagovorom pa je vrhovna poveljnica obrambnih sil še izpostavila: »Več denarnih sredstev se namenja slovenskim vojakom in vojakinjam in prav je tako. Večkrat se pogovarjamo tudi o težavah Slovenske vojske in ena največjih je pomanjkanje mladih, novih vojakinj in vojakov. Sama se bom osebno zavzela, da bo promocija tega plemenitega in domoljubnega poklica še boljša. Že danes vabim vse, ki vas zanimata ustroj in tehnika Slovenske vojske, na velik dan 13. maja pred Dvorano Stožice, kjer bodo slovenski vojaki in vojakinje pokazali vse, kar Slovenska vojska premore«.

»Vojaški poklic ni zgolj poklic, v vsaki družbi se smatra kot profesija«

Temeljna podlaga za vojaško izobraževanje in usposabljanje Slovenske vojske je bila vzpostavljena 15. aprila 1991 z začetkom usposabljanja prvih vojaških inštruktorjev v učnih centrih teritorialne obrambe na Igu in v Pekrah. Za dan Centra vojaških šol je bil junija 2020 določen 15. april, slovesno akademijo ob 30-letnici pa so zaradi ukrepov, povezanih s covidom-19, morali zamakniti za dve leti. »Center izvaja eno temeljnih nalog iz zakona o obrambi, to je izobraževanje in usposabljanje za oboroženi boj in ostale oblike vojaške obrambe, in predstavlja enega od temeljev slovenske vojaške profesionalizacije. Vojaški poklic ni zgolj poklic, v vsaki družbi se smatra kot profesija in kot profesija moramo imeti lasten izobraževalni sistem,« je izpostavil poveljnik Centra vojaških šol brigadir Peter Zakrajšek. Doslej so izobrazili več kot tisoč posameznikov, ob tem so jih več kot 250 napotili na različna usposabljanja in izobraževanja v tujino. Ob tem je Zakrajšek še dodal, da bo v šolanje kandidatov za časnike prihodnje leto uveden izbirni vojaški modul, ki so ga različne fakultete slovenskih univerz akreditirale v svojih visokih strokovnih programih na prvi bolonjski stopnji. Izvajali ga bodo v Kadetnici in predstavlja kombinacijo vojaškega in javnega šolstva.