Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

Komunalno podjetje Snaga nadaljuje projekt opremljanja mariborskih gospodinjstev s posodami za papir in steklo. Ta mesec bodo dve dodatni dostavili individualnim hišam v Mestni četrti Studenci, posledično bodo začeli odstranjevati zdajšnje zbiralnice papirja, kartonske in steklene embalaže. Kot poudarjajo v Snagi, bodo postopoma – do konca leta 2025 – po sistemu »od vrat do vrat« vključili vsa individualna gospodinjstva.

Mariborska Snaga se pri ločenem zbiranju odpadkov v zbiralnicah še zmeraj sooča s težavami zaradi neodgovornega odlaganja odpadkov, zato bo še nekaj časa trajal projekt ločenega zbiranja papirja, kartonske in steklene embalaže v individualnih gospodinjstvih. Že lani so s 120-litrsko posodo za stekleno embalažo in 240-litrsko za zbiranje odpadnega papirja in kartonov opremili gospodinjstva na Pobrežju, v Brezju, Zrkovcih in na Teznu. »V letu 2022 smo posode za papir, kartonsko in stekleno embalažo razdelili približno na 4000 naslovov«, je poudaril vodja Snagine službe zbiranja in odvoza odpadkov Darko Bečaj in dodal: » V letu 2021 smo naredili pilotni projekt, ki je pokazal zelo dobre rezultate glede čistosti frakcij in zbranih količin«.

Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

V skladu s časovnico bodo do konca februarja posode zagotovili tudi za 860 gospodinjstev oziroma naslovov na Studencih. »Papir in kartonska embalaža se bo odvažala 1 krat na mesec, steklena embalaža pa na 2 meseca«, je pojasnil Bečaj. Dodatni posodi sta strošek komunalnega podjetja, novi sistem pa bo začel veljati marca: «Ko vsa gospodinjstva dobijo posode za papir in steklo pa bomo začeli umikati zbiralnice«. Postopoma bodo v zbiranje dodatnih dveh frakcij vključili vseh približno 14.500 mariborskih individualnih gospodinjstev oziroma naslovov; projekt, vreden 600 tisoč evrov, naj bi uresničili do konca leta 2025.