Trenutno se predvaja:
Maribor 11
9. oktober 2019 ob 14:47 Novice

Mobilnost ranljivih skupin

Ministrstvo za infrastrukturo išče rešitve skupaj z občinami
Foto: Radio Maribor/Lidija Cokan
Foto: Radio Maribor/Lidija Cokan

Ranljive skupine ljudi niso le invalidi oziroma osebe s posebnimi potrebami, to so tudi otroci, mlade družine in starejši. Njihova mobilnost sodi pod pristojnost Ministrstva za infrastrukturo, ki financira projekt, katerega namen je na lokalnem nivoju, s pomočjo občin, omogočiti dostopne in bolj varne poti za vse občane. V projektu sodeluje 21 občin, iz severovzhodne Slovenije so to mestni občini Maribor in Murska Sobota ter občine Slovenska Bistrica, Ljutomer in Dobrovnik.

Tako želi s projektom, ki se osredotoča na tako ali drugače ovirane skupine ljudi in njihovo mobilnost, država, oziroma resorno ministrstvo izboljšati možnost dostopa do vseh storitev za vse. Projekt sicer izvaja Geodetski inštitut Slovenije, partner pri projektu pa je Beletrina. Vanj so vključene tudi občine, ki pogosto vprašanje trajnostne mobilnosti rešujejo vsaka po svoje. Osnovne šole tako na primer nimajo enotnega načina za označevanje varnih šolskih poti.

V projektu o trajnostni mobilnosti ranljivih skupin so sodelovale tudi invalidske organizacije, ki so opozarjale na področja, ki jih je še treba urediti. Eno takšnih je tudi zagotavljanje dostopa do vseh informacij preko spleta ter uvajanje za to potrebnih tehnoloških rešitev.

Lidija Cokan

Nazaj na vrh