Trenutno se predvaja:
Maribor 12
10. oktober 2018 ob 11:24 Maribor Novice

Zamik pri pridobivanju evropskih sredstev iz mehanizma CTN

Nepopolne vloge za sofinanciranje mariborskih projektov
Foto: Radio Maribor/TV Maribor

Ministrstvo za okolje in prostor je ustavilo postopke preverjanja štirih projektov – Obnova promenade v Mestnem parku, Nabrežja reke Drave, Obnova skate parka in Revitalizacija Vojašniškega trga –, ki jih je mariborska občina prijavila za pridobitev evropskih sredstev iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb. Z ministrstva so sporočili, da vzrok za ustavitev postopkov ni v pomanjkanju njihovega kadra, temveč v nepopolnih prijavah.

Mariborska občina je dokumentacijo za vse štiri investicije oddala ob skrajnem roku, 16. maja; čeprav bi morali predložiti popolne vloge, pa so jim na ministrstvu omogočili, da pripravijo dopolnila. »Pri nabrežju reke Drave je šlo za kup nekih dopolnil, tudi v bistvu za spreminjanje prvotnih zahtev. Dobili smo zahtevo za pridobitev vodnega dovoljenja in ker ga v tem času nismo dobili, niti nismo mogli vloge popolno dopolnit. Pri Vojašniškem trgu vloga ni bila popolna zaradi nepravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki je bilo pridobljeno konec avgusta, rok za oddajo popolne dokumentacije pa je bil 16. avgust«, je pojasnila vršilka direktorice mariborske mestne uprave Mateja Cekić.

Na ministrstvu so zapisali, da so dopolnila pravočasno dobili le v primeru obnove Promenade, na občini pa pravijo, da so se ob roku odzvali tudi glede Skate parka. Cekićeva poudarja, da so občinske službe delo opravile dobro, težava naj bi bila pri postopkih preverjanja vlog, na kar so opozorili tudi pristojna ministrstva; ne glede na to pa sta dve investiciji že v izvajanju.

»Pri Skate parku smo javno naročilo že izvedli in smo pred odločitvijo o izbiri izvajalca, pri obnovi promenade v Mestnem parku pa je javno naročilo že v teku«. Mateja Cekić je dodala, da je mariborska občina za štiri projekte letos rezervirala 3,6 milijona evrov, večino pa bo prenesla v naslednje proračunsko leto. 2,3 milijona, kolikor naj bi črpali iz naslova evropskih sredstev CTN, pa ni izgubljenih, saj je namreč objavljeno že drugo Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij, rok za prijavo pa je 29. oktober.

Glede na to, da so določena dovoljenja pridobili, pomankljivosti so odpravljene, se bo mariborska občina ponovno prijavila. »Gre samo za časovni zamik treh mesecev«, še zatrjuje vršilka dolžnosti direktorice mariborske mestne uprave.

Dejan Rat

Nazaj na vrh