Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Pomemben del slovenske radijske in televizijske ustvarjalnosti nastaja tudi v Regionalnem RTV-centru Koper - Capodistria, ki je bil ustanovljen leta 1995. Radio Koper, Radio Capodistria in TV Koper - Capodistria se povezujejo v regionalni RTV-center, ki ustvarja, pripravlja in oddaja radijski in televizijski program v slovenščini, radijski in televizijski program za italijansko narodno skupnost, radijski in televizijski program za slovensko manjšino v Italiji in pripravlja oddaje za nacionalne radijske in televizijske programe.

V njem delujejo štiri uredništva štirih programov - dveh radijskih (Radio Koper in Radio Capodistria) na ločenih frekvencah in dveh televizijskih programov v slovenskem in italijanskem jeziku (TV Koper – Capodistria). S svojimi oddajami, opravljajo izredno pomembno vlogo pri obveščanju in povezovanju manjšin, razvijanju dobrososedskih odnosov z Italijo in Hrvaško ter odpiranju Slovenije v svet, pa tudi pomembno regionalno in dopisniško funkcijo.

Radio Koper je regionalni radio, ki pokriva področje jugozahodne in zahodne Slovenije ter slovensko manjšinsko področje v Italiji. Radio Koper oddaja v slovenščini in je namenjen poslušalcem na Primorskem in Slovencem v Italiji. Program pripravljajo v studiih v Kopru in regionalnem studiu v Novi Gorici. Radio Koper ni zgolj lokalni ali regionalni radio. Zaradi zgodovinske vpetosti v dogajanje ob meji in posebne pozornosti do manjšine je predvsem radio posebnega nacionalnega pomena. Radio Koper je tudi ena izmed najpomembnejših kulturnih ustanov na nacionalno najbolj izpostavljenem območju, saj opravlja pomembno vlogo pri ohranjanju skupnega kulturnega prostora primorskih Slovencev. Radio Koper je v trojici najbolj poslušanih radijskih programov na Primorskem, poslušajo ga na obeh straneh slovensko italijanske meje. Veliko poslušalcev ima tudi v hrvaški Istri.

Radio Capodistria je italijanski program, namenjen predvsem narodnostni skupnosti, ki živi v Sloveniji in na Hrvaškem, zelo priljubljen pa je tudi pri poslušalcih v Italiji. Radio presega osnovno izvajanje ustavnih pravic italijanske skupnosti, je program, ki ga ni mogoče izvzeti iz celotnega segmenta regionalnih, nacionalnih in čezmejnih medijev. Radio italijanske narodne skupnosti je zaradi svojega zgodovinske vloge, svoje geo-politične umeščenosti, izbora in profesionalnosti vseh, ki so prispevali k njegovemu ustvarjanju in vzdrževanju pri življenju, enkraten predstavnik dejavnega in ustvarjalnega sožitja v okolju, ki je po svoji zgodovini in svojem izboru večkulturno in čezmejno. To je tudi eden od razlogov, zaradi katerih je danes Radio Capodistria predvsem evropski radio, ki kot tak tudi mora soustvarjati s svojim okoljem.
www.radiocapodistria.si

Radio Koper se je prvič oglasil 24. maja 1949 zvečer z imenom Radio jugoslovanske cone Trsta - Radio Trieste zona Jugoslava. Leta 1954 se združil z Radiom Ljubljana, oglašati pa se je začel z imenom Radio Koper, naslednje leto pa so njegovo ime dopolnili v Radio Koper - Capodistria. Do leta 1954 je oddajal program v slovenščini, italijanščini in hrvaščini. Od 1954 do 1979 je bil program pretežno v italijanščini, dva kratka slovenska bloka sta bila le v jutranjem in večernem času. Leta 1979 sta se programa ločila in dobila vsak svojo oddajniško mrežo.

Televizija Koper – Capodistria na Primorskem in v sosednji Furlaniji – Julijski Krajini pokriva dogajanje v regiji, zamejstvu in na obmejnem in čezmejnem prostoru, na stičišču Slovenije, Italije in Hrvaške, kjer živita slovenska in italijanska manjšina. Slovensko in italijansko manjšino obvešča in povezuje z maticama ter pripravlja in posreduje izvirne oddaje o italijanski in slovenski manjšini.
Opravlja poslanstvo sporazumevanja in sožitja v tem večnacionalnem in večkulturnem prostoru.
Informacije posreduje tudi informativnemu in kulturnemu programu TV Slovenija.
www.tvcapodistria.si

V televizijskem programu za italijansko narodno skupnost skrbijo za celovito in objektivno obveščanje italijanske narodne skupnosti ter za ohranjanje in razvijanje njene jezikovne in kulturne samobitnosti. Poleg tega pa so pomemben vir regionalnega in čezmejnega obveščanja na stičišču treh držav.

Oboji v sodelovanju s slovenskim in italijanskim programom RAI Trst pa že dvajset let sooblikujejo evropsko naravnani projekt Čezmejne televizije.