Kontakti za medije

Služba za komuniciranje RTV Slovenija: pr@rtvslo.si

Vodja službe: Polonca Komar, polonca.komar@rtvslo.si

Javni medijski servis RTV Slovenija je zavezan pravočasni, odzivni, dvosmerni in transparentni komunikaciji z mediji in javnostjo skladno z zakonom o medijih in zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

Na vprašanja, zahteve po informacijah, podatkih in dokumentih medijev odgovarjamo kar se da hitro, saj se kot medij zavedamo potrebe po hitri, ažurni in popolni informaciji. Če ne gre drugače, vam odgovorimo najkasneje v zakonsko določenih rokih.