»Od začetka leta sem napisala tri tisoč pisem in opravila dvesto telefonskih pogovorov. Takšna obilna komunikacija o pričakovanjih občinstva je velik privilegij, hkrati pa jo je treba razumeti tudi kot opozorilo o odgovornosti javnega medija, pomembnosti dialoga in samorefleksije,« je dejala varuhinja Ilinka Todorovski v nadaljevanju majske seje Programskega sveta RTV Slovenija, 25. maja.

Opisala je nekaj ključnih očitkov glede informativnih vsebin, spomnila na nesporazume o medijskih zakonitostih in zmote o položaju RTV ter poudarila, da so trimestečje zaznamovale tudi številne pohvale za nepogrešljivo vlogo javnega medija v kriznih časih.

Dileme o medijskem delu

Izpostavila je več dilem, ki jih je razbrati iz odzivov, med njimi o nevtralnosti, nepritranskosti in čustveni distanci novinarjev, razmerju med vsebinami v oddajah in programih (preveč, premalo), razliki med poročevalstvom, zapisničarstvom in komentiranjem, ločevanju dejstev in mnenj, vodenju oddaj, uredniški presoji – kdaj informirati in kdaj analizirati ter izbiranju gostov in sogovornikov. Z nekaj stavki je povzela tri odmevnejše zadeve, o katerih je pisala v mesečnih poročilih, in sicer o aprilskih Tarčah, prenosu premierjevega govora v začetku aprila ter o radijskem intervjuju z biologinjo in umiku posnetka iz spletnega arhiva.

V daljši razpravi so svetniki varuhinji zastavili tudi nekaj vprašanj, med njimi o vlogi varuha, javnosti njenih poročil in razumevanju načela pluralnosti, ki ga večkrat omeni. Med drugim je dejala, da se je o o konkretnih zadevah smiselno podrobneje pogovarjati na pristojnih komisijah, da varuh v stikih z občinstvom in programskimi ustvarjalci deluje kot advokat vrednot javnega medija, ki deluje v javnem interesu, pri čemer je javnost raznolika v vseh pogledih – po prepričanju, vrednotah, pričakovanjih, ideologiji, političnih preferencah, statusu, spolu itd.

Več sklepov Programskega sveta

Svetniki so v okviru te točke sprejeli naslednje sklepe:

  1. Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s poročili Varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev za mesece februar, marec in april 2020.
  2. Programski svet RTV Slovenija priporoča komisijam, da v pripravah na junijsko sejo obravnavajo poročila varuhinje za obdobje februar – maj 2020.
  3. Programski svet RTV Slovenija predlaga vodstvu RTV Slovenija, da ga redno obvešča o zahtevanih in objavljenih popravkih.

V prvem delu seje, ki je potekala 18. marca, so v okviru razprave o delovanju RTV Slovenija v času epidemije sprejeli naslednji sklep: Programski svet RTV Slovenija izreka zahvalo vsem zaposlenim, ki v času epidemije omogočajo prilagojeno in odmevno delovanje RTV Slovenija, zlasti novinarjem, nosilcem verskega programa in tehničnim in zalednim službam, ki so omogočili nemoteno RTV produkcijo.

Programski svet sestavlja 29 članov. Na majski seji je prvič sodelovalo šest novih svetnikov. Postopek za zasedbo enega mesta še traja.