Gospodarstvo

Poudarki

  • Za 37 milijonov evrov poslov brez javnega naročanja
Računsko sodišče je SŽ-ju naložilo izvedbo popravljalnih ukrepov in podalo priporočila za učinkovitejše poslovanje na področju medsebojnega poslovanja skupine. Foto: Slovenske železnice (SŽ)
Dušan Mes
Vodstvo SŽ-ja je že napovedalo odziv; na fotografiji Dušan Mes, predsednik uprave družbe. Foto: BoBo

Dodaj v

Računsko sodišče: Družbe Slovenskih železnic medsebojno poslovale negospodarno

Revizija poslovanje v letih 2013 in 2014
6. junij 2018 ob 12:24,
zadnji poseg: 6. junij 2018 ob 17:19
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Družbe v skupini Slovenske železnice v medsebojnem poslovanju niso zagotavljale ekonomičnosti in konkurenčnosti, niti niso poslovale učinkovito, ugotavlja Računsko sodišče.

Slovenske železnice (SŽ) kot obvladujoča družba niso v celoti zagotovile pogojev za obvladovanje poslovanja vseh odvisnih družb v skupini, saj so sklenile pogodbe o obvladovanju le s sedmimi od devetih odvisnih družb skupine, je v poročilu zapisalo Računsko sodišče. Poročilo se nanaša na leti 2013 in 2014.

Družba prav tako ni učinkovito načrtovala medsebojnega poslovanja družb v skupini. Tega finančno in vsebinsko ni opredelila na način, ki bi omogočal sprotni nadzor nad poslovanjem. Ciljev poslovanja ni načrtovala v obliki temeljnih kazalnikov poslovanja in z nadzorom odvisnih družb v skupini, zagotovila ni niti načrtovanja ciljev poslovanja v teh družbah.

Poleg tega pri svojem poslovanju ni zagotavljala ekonomičnosti in konkurenčnosti, hkrati pa z nadzornimi dejavnostmi ni zagotovila ekonomičnega in konkurenčno naravnanega poslovanja družb v skupini, ki izvajajo obvezne gospodarske javne službe. SŽ pri sklepanju poslov z odvisnimi družbami v skupini ni upošteval določb o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil, s čimer bi zagotovil bolj ekonomično in konkurenčno ravnanje.


Za 37 milijonov evrov poslov brez javnega naročanja

Družba tudi ni izvajala nadzornih dejavnosti glede upoštevanja teh določb pri poslih, ki sta jih z drugimi družbami v skupini sklepali odvisni družbi Potniški promet in Infrastruktura. Družbe SŽ, Potniški promet in Infrastruktura so posle za skoraj 36,8 milijona evrov znotraj skupine sklepale brez izvedbe postopkov javnega naročanja, pri čemer so se neutemeljeno sklicevale na izjeme pri uporabi pravil postopkov javnega naročanja.

Za izvedbo določenih medsebojnih poslov družb v skupini se niso dogovorili v pisni obliki ali pa so pisno obliko zagotovili, potem ko je obligacijsko razmerje že nastalo. Pri sklepanju medsebojnih poslov z odvisnimi družbami v skupini v pogodbe niso vključili protikorupcijske klavzule.

Oddajanje počitniških zmogljivosti
Računsko sodišče je kritično tudi do tega, da je družba upravljala počitniške enote skupine, čeprav ta dejavnost po naravi in obsegu ne predstavlja dejavnosti, ki bi bila kakor koli povezana z opravljanjem njenih temeljnih dejavnosti. Počitniških enot poleg tega ni oddajala po tržnih cenah. Omogočala je tudi različne dodatne ugodnosti pri nakupu železniških vozovnic različnim skupinam ljudi, čeprav za to ni bilo zakonske podlage.

Slovenske železnice poleg tega med drugim niso vzpostavile evidence izdanih navodil odvisnim družbam v letih 2013 in 2014, niso normativno uredile vsebine in načina poročanja v zvezi z izpolnjevanjem navodil, nadzorni svet družbe pa ni bil obveščen o danih navodilih obvladujoče odvisnim družbam.

Poslovodstvo družbe prav tako ni zagotovilo, da bi notranja revizija, organizirana v družbi, izvajala revizije nad poslovanjem skupine na najbolj tveganih področjih. Notranja revizija je le deloma spremljala, kako so vzpostavljene, se izvajajo in vzdržujejo notranje kontrole v povezavi s posli med družbami v skupini.

Računsko sodišče je družbi naložilo izvedbo popravljalnih ukrepov in podalo priporočila za učinkovitejše poslovanje na področju medsebojnega poslovanja skupine.

Mes: Priporočila sodišča bomo spoštovali, če ta ne bodo negativno vplivala na poslovanje
Na revizijo Računskega sodišča se je že odzval generalni direktor SŽ-ja Dušan Mes, ki je o medsebojnem poslovanju družb v skupini v 2013–2014 zatrdil, da spoštujejo zakonodajo in da bodo spoštovali tudi priporočila sodišča, če ne bodo negativno vplivala na poslovanje. Nekatera priporočila so sicer že upoštevali, za večino pa je potrebna sprememba zakonodaje.

Kot je dejal, naj bi po oceni Računskega sodišča sklepanje pogodb z vsemi družbami v skupini predvidel akt o ustanovitvi, a to po njegovih pojasnilih za ti dve družbi ni obvezno, saj nista v 100-odstotni lasti SŽ-ja. Vse pogodbe je takrat potrjevala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb, če bi to morali delati v SŽ-ju, bi to tudi naredili.

A če bi to storili, bi moral SŽ malim delničarjem omenjenih podjetij v tem obdobju plačati približno 3,5 milijona evrov odškodnine. "Po naši oceni bi bilo to negospodarno," je poudaril.

O 36 milijonih evrov naročil, ki po mnenju revizorjev niso v skladu z javnimi naročili, je Mes poudaril, da so spoštovali zakonodajo.

Nekaj priporočil so že upoštevali
Upoštevali so že priporočilo Računskega sodišča glede vsebnosti protikurpcijske klavzule v pogodbah med družbami v skupini, to so namreč že vnesli v vse pogodbe. Imajo tudi pravilnik o sponzorstvu.

Prav tako imajo tudi pravilnika o transfernih cenah in o računovodenju, ki ju SŽ v letu 2012, ko je nastopil mandat, ni imel. Prvi pravilnik je bil sprejet leta 2015, drugi pa leta 2016. Ob tem je zagotovil, da so se vsi poslovni dogodki ves čas evidentirali.

Nujna bi bila sprememba zakonodaje
Sprememba zakonodaje oz. strategije o upravljanju naložb države pa je po njegovih pojasnilih potrebna, če bi SŽ želel prodati naložbe, ki niso temeljne, npr. tiskarna ali počitniške zmogljivosti. Kar se tiče prodaje počitniških zmogljivosti, je Mes pojasnil, da so te del nekdanjega družbenega standarda, za vsako prodajo pa da je potrebno soglasje socialnih partnerjev oz. sveta delavcev.

Prav tako je potrebna sprememba zakonodaje, če bi se odločili, da ne bo več bonitet pri cenah vozovnic za določene skupine ljudi.

Glede očitka, da je v letih 2013 in 2014 nadzorni svet družbe potrjeval poslovne načrte šele poleti, je pojasnil, da so čakali, da so z državo sklenili ustrezne pogodbe in hkrati dosegli ustrezni dogovor s socialnimi partnerji. Takrat so namreč zniževali plače in število zaposlenih.

Glede financiranja sindikatov je pojasnil, da so jim plačali 78.000 evrov za materialna sredstva in delovanje sindikata. To financiranje imajo predvideno po kolektivni pogodbi.

Na SŽ-ju imajo sicer za medsebojno financiranje organiziran t. i. cash pooling. Denar se med podjetji v skupini posoja po obrestni meri, ki so jo določili na podlagi transfernih cen, kar je po njegovem mnenju dovoljeno. "Da se je denar pretakal iz družb, ki opravljajo obvezno javno službo, v tržno dejavnost ... Drži. Ampak drži tudi to, da se je večino časa financiralo obratno," je dejal.

Mes: Osredotočali smo se na forenzično revizijo
Glede očitka o notranji reviziji pa je Med pojasnil, da so se v letih 2013 in 2014 predvsem osredotočali na forenzično revizijo, ne na revizijo medsebojnih družb.

V teh letih so reševali tudi škodo po žledu. Infrastruktura je v tem času nekatere posle oddajala ŽGP-ju, ta pa naprej. "Takrat smo v enem tednu reševali, kar se je dalo, da čim prej vzpostavimo tovorni promet. Takrat so bili nekateri posli zaradi intervencije narejeni, tako kot očita Računsko sodišče. Nikakor pa ni šlo za to, da ne bi bilo več ponudb in da ne bi bila izbrana najboljša cena," je še dejal prvi mož SŽ-ja.

Al. Ma., Sa. J.
Prijavi napako
Komentarji
Rasta75
# 06.06.2018 ob 12:45
Vsi vemo, katera stanka uporablja SŽ za "odpad" svojega izrabljenega kadra. Taista, ki si "sposoja" denar od sumljivih ljudi iz Republike Srbske.
malikaliber
# 06.06.2018 ob 12:29
Pa kako bi si polnili žepe, če bi bilo vse ok...!?
penzl
# 06.06.2018 ob 12:58
Kakšno presenečenje.
foxhunt
# 06.06.2018 ob 13:19
37 milijonov evrov poslov brez javnega naročanja
UKC LJ za 70 milijonov brez javnega naročanja.

A se je komu kaj zgodilo.? A je Vlada kaj ukrepala? Čemu služi Računsko sodišče. Za opozarjanje jih ne rabimo. Ali pa ukinimo javno naročanje.
ajvard
# 06.06.2018 ob 13:06
šok. nikoli si ne bi mislil.
Kozi03
# 06.06.2018 ob 13:05
Sramotno, infrastrukturo ohraniti javno ter meti zasebne podizvajalce, kot vse razvite države Evrope. Slovenske železnice so najboljši pokazatelj neučinkovitosti javnih podjetjij.
trenstroj
# 06.06.2018 ob 13:27
SDS firma posluje negospodarno? To pa je šok!
bleeeee
# 06.06.2018 ob 13:17
Mislim, da imamo odgovor, od kod nestrinjanje z 2TDK.
mihael1
# 06.06.2018 ob 13:08
Lepo si delijo posle med seboj za drzavni denar.
Vecina poslov pa brez razpisov.
vnk
# 06.06.2018 ob 13:51
Vsi vemo, katera stanka uporablja SŽ za "odpad" svojega izrabljenega kadra. Taista, ki si "sposoja" denar od sumljivih ljudi iz Republike Srbske.

SDS in SD sta praktično plat istega kovanca, eni se delajo leve, eni pa desne, pa še marsikatera stranka dolgo na sceni se je fino zajedla v našo državo in na stolčke postavila svoje ljudi.

Če bi bil SDS edini, bi to verjetno preostale stranke že zdavnaj uporabile v političnem boju, tako pa verjetno vsi vedo za drug drugega in imaš nekakšno hladno vojno. Češ, če boš ti našega Janeza zašpecal javnosti, bomo pa mi vašega Franceljna al pa Jožico.

Tolk stokanja o SDSu, so pa v resnici največje darilo levici, ki se je na račun antipatije do SDS šlepala na poraznih rezultatih dela vrsto let.
fulkul
# 06.06.2018 ob 13:11
To je laž! :-)
pohorjezeleno
# 06.06.2018 ob 14:09
Železnice so še poslednji ostanek trdega socializma. Vodijo jo sindikati, plačujemo jo vozniki avtomobilov s cestninami in pa davkoplačevalci. Imajo 2-3x preveč zaposlenih, najnižja plača je nad slovenskim povprečjem, imajo bonificiran staž, vsi delavci na železnici imajo še popoldanske fuše, ker se v službi spočijejo. Še kaj dodati?
Billi
# 06.06.2018 ob 14:44
Podjetje ki je v lasti države, ne posluje gospodarno? SHOCKED, I'M SHOCKED!
Sheppard22
# 06.06.2018 ob 13:58
a to ste sele danes pogruntali?
mooodeeel
# 06.06.2018 ob 13:09
A tisti vlak na sliki od trzaske obcine je samo simbolicna slika al kako? Samo da vem kako to interpretirat, ob vseh slikah gomulk, ki so se v zadnjih 50 letih nabrale.
Mirko Tipka
# 06.06.2018 ob 13:47
Ali sledijo kazenske ovadbe ali pa imajo nekatere politične stranke preveč upliva?
Mimobeznik
# 06.06.2018 ob 14:06
Ampak za take dosežke je pa tudi treba čestitat ekipi MMC novinarjev.

Zgolj nekajkrat je prišel vlak tržaške lokalne železnice v Slovenijo na probo, za letošnjo vzpostavitev linije in že dobi sliko v članku o SŽ,
naš človek
# 06.06.2018 ob 15:29
Če bi se zgledovali po Nemčiji, bi ta državna podjetja tudi normalno poslovala, ne pa kot strankarski bankomat. Če drugače ne gre, pač prodamo.
Homer.
# 06.06.2018 ob 15:15
@mrblack
# 06.06.2018 ob 12:56
Vse prodat.
-------------------
Zakaj?
Če bi se malo zgledovali po Nemčiji, potem nobeno infrastrukturo ne bi prodajali.
Nemška železnica je državna!
x1ijn
# 07.06.2018 ob 07:27
Ne poslujejo gospodarno, ker bi to negativno vplivalo na poslovne rezultate.
jureimacure
# 06.06.2018 ob 14:55
To je res neverjetno, da zadeva še stoji nad vodo. Aja monopol.
A.K.
# 06.06.2018 ob 14:48
nova vlada novo vodstvo. seveda bodo 'poslovni razlogi'
Highland
# 06.06.2018 ob 13:17
Dušan Mess
kingeston
# 07.06.2018 ob 13:46
to pa je presenečenje !
REsnica
# 07.06.2018 ob 11:07
Je pa fer od sodišča da poročila ni objavilo pred volitvami. Demokracija pa to...
REsnica
# 07.06.2018 ob 11:06
Direktor Dušan je pripravljen da postane direktor česa večjega....recimo slabe banke, NLB ali luke koper...
ElTorro
# 06.06.2018 ob 20:59
V Nemčiji za takšno mnenje računskega sodišča brez debate odleti celotna uprava družbe, najverjetneje bi padle tudi kazenske ovadbe.

Tako da, če se želimo zgledovati, se moramo zgledovati po vsem, ne le parcialno.
gospod iskreni
# 06.06.2018 ob 20:57
A bejž, to je oa neki novega ha
funky
# 06.06.2018 ob 16:55
Treba vodilne napredovat in jim zvišat plače pa še počitnice plačat. Tko to gre v SLO. Sodišča so itak brez veze da sploh so.
mrblack
# 06.06.2018 ob 12:56
Vse prodat.
rabelj
# 06.06.2018 ob 14:04
Za vse ki pišete kako so SŽ last SDSa nekaj v razmislek- računsko sodišče lahko da tako mnenje o SŽ ker je vse javno in uradno. Nikoli pa ne bo moglo dati ocene o 1000x večjih krajah in odtekanjih denarja iz firm skupine F21, ker tam poteka vse skrito in preko davčnih oaz.
Kazalo