Znanost in tehnologija
Množično izumrtje
Kdaj bo nastopila točka brez vrnitve? Po letu 2100 - in to s precejšnjo verjetnostjo - ocenjujejo na MIT-u. Foto: MIT
Daniel Rothman
Rothman je matematik, ki se ukvarja z množičnimi izumrtji; še največ z znano katastrofo v permu. Foto: John M. Hayes
       To ne pomeni, da se bo že prvi dan leta 2100 zgodilo najstrašnejše. To pomeni, da se bo ogljični cikel - če glede tega ne storimo nič v nasprotno smer - pomaknil na področje nestabilnosti; in se bo začel obnašati sila nepredvidljivo. Iz zgodovine pa vemo, da je takšno obnašanje povezano z množičnimi izumrtji.       
 Rothman
Rothman
Matematično orodje, ki ga je razvil Rothman, je dalo takšen končni izid. Rdeča so množična izumiranja, modra pa povečanja ogljika v ogljičnem ciklu, ki niso povzročila katastrofe. Foto: Science Advances
Asteroid
Edini izmed zadnjih petih množičnih izumrtij, ki ni povezan z dvigom ogljika, je izumrtje dinozavrov pred 65 milijoni let zaradi trka Zemlje z drugim nebesnim telesom. Foto: Reuters
Aljaska
Znanstveniki ocenjujejo, da je pod morskim dnom v permafrostu shranjenih še okoli 1.600 milijard ton ogljika, kar je okoli dvakrat več, kot ga je zdaj v ozračju. Če bi se ves izpustil v ozračje, bi to imelo katastrofalne posledice za podnebje in življenje na Zemlji. Foto: EPA
Onesnaženje
Zdajšnji način življenja je povsem nevzdržen, ugotavljajo znanstveniki MIT-a. Foto: Reuters

Dodaj v

Matematiki napovedujejo naslednje množično izumrtje

Ključno dogajanje do leta 2100
23. september 2017 ob 15:32
Ljubljana - MMC RTV SLO

V zadnjih 540 milijonih let se je na Zemlji zgodilo pet množičnih izumrtij, povezanih s količino ogljikovega dvokisa v ozračju in oceanih. Glede na izračune šesto ni več daleč.

Na ameriškem Inštitutu za tehnologijo v Massachusettsu (MIT) so z matematičnimi in statističnimi orodji analizirali 31 zgodovinskih dogodkov, ki so se zgodili v razponu 542 milijonov let in katerih sledi so izotopi ogljika. V množici podatkov so našli "mejo katastrofe", količino ogljikovega dioksida v tekočinah sveta, ki je časovno sovpadala z množičnim izumiranjem življa, piše v MIT-ovem sporočilu za javnost. Raziskava je objavljena v znanstveni publikaciji Science Advances in je nastala v sodelovanju z Naso.

Planet je trenutno sredi še enega ogljičnega cikla. Izpusti ogljikovega dioksida se višajo od 18. stoletja naprej. Pereče vprašanje je, ali lahko aktualni cikel pripelje do naslednjega množičnega izumrtja. Znanstveniki o tem že dolgo tuhtajo, odgovori pa so vse prej kot enoznačni. Težko je namreč sklepati s prastarih ogljičnih anomalij, ki so trajale tisoče in milijone let, na današnje, ki šteje le dobrih sto let.

Profesor geofizike na MIT-u, Daniel Rothman, je ponudil svojo različico. S pomočjo analize prej omenjenih podatkov je postavil tezo, da je za množično izumrtje dovolj izpolnitev enega od dveh pogojev, ki destabilizirata okolje in naposled pripeljeta do katastrofe za živelj. Prvi: če se spremembe v ogljičnem ciklu dogajajo na dolgi rok, bo do izumiranja prišlo le, če je stopnja sprememb hitrejša in intenzivnejša od sposobnosti globalnega podnebja za prilagajanje. Če pa se ogljični pretresi zgodijo časovno bolj zgoščeno, potem podnebna sposobnost prilagajanja nima vloge. Le od intenzivnosti ogljičnih perturbacij bo odvisno, ali se bo množično izumrtje zgodilo ali ne.

To logiko je Rothman uporabil za aktualne napovedi: glede na to, da se zdajšnji cikel dogaja na relativno kratki časovnici, je verjetnost šestega množičnega izumrtja odvisna od tega, koliko dodatnega ogljikovega dioksida bodo absorbirali oceani. Kritično količino dodatnega CO2 je naračunal na 310 gigaton, kar naj bi bilo tudi približno toliko, kolikor jih bodo nanesle človeške dejavnosti vse do leta 2100. Ali to pomeni, da se bo z naslednjim stoletjem začela katastrofa za življenje na Zemlji? Takrat bo biologija prestopila mejo in zatavala na "neznano ozemlje", obdobje, ki bo trajalo okoli 10.000 let in v katerem se bodo nagrmadile številne ekološke katastrofe.

"To ne pomeni, da se bo že prvi dan leta 2100 zgodilo najstrašnejše. To pomeni, da se bo ogljični cikel - če glede tega ne storimo nič v nasprotno smer - pomaknil na področje nestabilnosti; in se bo začel obnašati sila nepredvidljivo. Iz zgodovine pa vemo, da je takšno obnašanje povezano z množičnimi izumrtji."

Zgodovina in teorija
Rothman se je v preteklosti raziskovalno ukvarjal predvsem z množičnim izumrtjem na koncu perma, najhujšim v zgodovini, ko je ogromnemu dodatku ogljikovega dioksida v Zemljine sisteme sledil pogin več kot 95 odstotkov vseh vodnih živali. Za to delo je leta 2015 prejel nagrado ameriške skupnosti matematikov (AMS). Razprave s kolegi so ga že takrat pripeljale do uganke o verjetnosti naslednjega tovrstnega dogodka, začenši s tem vprašanjem: "Kako lahko sploh primerjamo te obsežne pojave v daljni geološki preteklosti, ki so se za nameček razlezli čez ogromne časovne skale; s tem, kar se dogaja danes in šteje največ stoletja? Tako sem nekega poletnega dne začel sistematično raziskavo." Naposled je sestavil relativno enostavno matematično formulo na podlagi fizikalnih principov, ki povezuje kritično hitrost in velikost sprememb v ogljičnem ciklu na eni strani ter časovnico, ki razlikuje med hitrimi in počasnimi spremembami na drugi strani. Postavil je hipotezo, da lahko formula napove množična izumrtja.

Formulo je preizkusil na preteklih dogodkih. Zbral je stotine znanstvenih člankov s področja geokemije in v njih našel 31 relevantnih dogodkov v zadnjih 542 milijonih let, ko so se v Zemljinem ogljičnem ciklu zgodile večje spremembe. Za vsakega, vključujoč pet množičnih izumrtij, je Rothman zaznal spremembo v ogljiku. Kako? Kot spremembo v relativni obilici izotopa ogljika-12 in ogljika-13. Pomemben podatek je bila tudi hitrost te spremembe.

Nato je zasnoval matematično transformacijo, s katero je zbrane količine pretvoril v skupno maso ogljika, ki je med vsakim dogodkom končala v oceanih. Za konec je še povezal maso s časovnico hitrih in počasnih sprememb. "Postalo mi je jasno, da se je ob neko značilno stopnjo sprememb sistem zelo rad spotaknil," je dejal Rothman, sodeč po MIT-ovem sporočilu za javnost.

Povedano malo drugače, izoliral je mejo, pod katero je dejansko ostala velika večina od 31 dogodkov. Skoraj vsi so bili dokaj neškodljivi, čeprav so prav vsi vključevali obsežne spremembe v ogljiku. Do destabilizacije je nekaj manjkalo.

Na drugi strani so bili štirje dogodki, ki so mejo presegli, med njimi že omenjena katastrofa v permu, ki jo je presegla najdlje. "Na tej točki se je zastavilo vprašanje, kaj to pomeni."

(Peti je seveda povezan s kataklizmičnim trkom nebesnega telesa z Zemljo 65 milijonov let nazaj, ko so bili pogubljeni dinozavri.)


Skrito uhajanje

Z nadaljnjo analizo je ugotovil, da je kritična meja za katastrofo povezana s skritim procesom znotraj Zemljinega naravnega ogljičnega cikla. Ta je v bistvu zanka med fotosintezo, kjer rastline trošijo CO2 in oddajajo kisik; in dihanjem, kjer živali kurijo kisik in oddajajo ogljikov dvokis. V običajnih okolnostih cikel vsebuje nekaj "uhajanja", ko manjša količina organskega vodika konča na dnu oceana v sedimentih in se izloči iz širšega sistema.

Rothman je ugotovil, da je kritična meja enakovredna čezmerni proizvodnji ogljikovega dioksida, ki bi nastala, če bi to "uhajanje" v vode ustavili. Dodatnega CO2 ni bilo mogoče pojasniti z naravnim ciklom, pri čemer so ga drugi procesi pripeljali v negotovost.

Na koncu je znanstvenik prišel do naslednjega spoznanja: kritična meja leži izključno zunaj časovnice, znotraj katere lahko ogljični cikel znova vzpostavi ravnovesje po tem, ko ga je nekaj zmotilo. Danes ta časovnica znaša okoli 10.000 let. Pri precej krajših dogodkih pa kritična meja ni več povezana s hitrostjo, po kateri se ogljik nalaga na morsko dno, temveč s skupno maso ogljika. Pri obeh scenarijih presežni ogljik kroži po tekočinah sveta in s seboj zelo verjetno povleče še globalno segrevanje ter kisanje oceanov.

Do konca stoletja
S kritične meje in časovnice ravnotežja je Rothman izračunal, da kritična masa ogljika za današnji čas znaša 310 gigaton. Nato je napoved primerjal s skupno maso ogljika, ki jo bo človeštvo dodalo v oceane do leta 2010 - to pa je pridobil iz poročila mednarodnega odbora za podnebne spremembe. Odbor je obravnaval štiri scenarije emisij ogljikovega dioksida, od najkonservativnejšega, po katerem bi emisije omejevali z ostrimi ukrepi; pa do najbolj neomejenega s tovrstnimi politikami.

Še po najbolj optimističnem bo človeštvo do konca stoletja v oceane dodalo 300 gigaton ogljika, po najslabšem pa več kot 500 gigaton.

Tako bo čez slabih 80 let svet ali zelo blizu - ali pa že daleč čez kritično mejo za katastrofo. "Morali bomo najti način, kako zmanjšati emisije ogljikovega dioksida." "Raziskava nas opominja, da moramo biti previdni in iz preteklosti povleči lekcije za prihodnost."

Ordovicij-silur (od 440 do 450 milijonov let nazaj)
Več dogodkov je pokončalo kar 85 odstotkov vseh vrst morskih živali, navaja angleška Wikipedija. Krivo ni bilo povečanje, temveč zmanjšanje ogljikovega dioksida. Sprožil naj bi ga dvig novih gorovij, ki je iz atmosfere posrkal večje količine toplogrednega plina. Zemlja se je ohladila, lep del je prekril ledeni oklep, gladine morij so se znižale. Življenje, prilagojeno na prejšnje razmere, ni sledilo dovolj hitro.

Pozni devon (364 milijonov let nazaj)
Serija dogodkov je skozi obdobje do 20 milijonov let pobila 70 odstotkov vrst. Razlage so precej različne, vse pa so povezane z večjimi podnebnimi spremembami. V oceanih se je pojavilo večje pomanjkanje kisika, izbruhi ognjenikov naj bi s pepelom zastrli nebo in sprožili ohlajanje. Hiter razvoj kopnih rastlin, ki so z nekajcentimetrskih postajale večdesetmetrske, pa tudi njih širjenje na nova področja, naj bi iz ozračja posrkalo veliko CO2-ja in dodalo svoje pri ohlajanju. Domnevnih vzrokov in dogodkov je še veliko. WordAtlas navaja, da je v biotskem nemiru svojo pot končal tudi prvi kopni vretenčar, ribja dvoživka, s čimer je bil prihod vretenčarjev na trdna tla zamaknjen za 10 milijonov let. Takrat so prišli ihtiostegi, izvor vseh kopnih vretenčarjev - in s tem tudi nas. Tako pravijo, da brez pokola v poznem devonu tudi človeštvo danes ne bi obstajalo.

Perm-trias (252 milijonov let nazaj)
Največje množično izumrtje vseh časov. Krive so t. i. sibirske pasti. Na področju današnje Sibirije se je odprla zemeljska skorja, nepredstavljivo ogromno polje magme, ki je bruhala ogromne količine ogljikovega dioksida in strupenih plinov. Zemlja je bila polna strupov in močno segreta, saj so oceani v tropih dosegali tudi 40 stopinj Celzija. V odziv so se razvile metanogene vodne bakterije, ki so oddajale metan in oceani so se zakisali. Skoraj 96 odstotkov vrst je za vekomaj izginilo, med drugim trdoživi trilobiti, nekoč vladarji Zemlje. Vse dandanes živo na Zemlji izhaja iz preživelih nekaj odstotkov vrst.

Trias-jura (200 milijonov let nazaj)
Najskrivnostnejše množično izumrtje, saj znanstveniki do zdaj niso našli nobenega jasnega vzroka. Poginile so velike dvoživke, arhozavri in zverozobci, predhodniki sesalcev. S tem so dinozavri ostali praktično brez prave konkurence in Zemlji vladali naslednjih 150 milijonov let.

Kreta-paleogen
Konec dinozavrov, začetek ere sesalcev. Kriv naj bi bil udarec asteroida na območje današnjega Mehiškega zaliva. Pomrlo je 76 odstotkov vsega življenja na Zemlji.


Dolgo je bilo treba

Za ponazoritev še širša časovnica. Zemlja je nastala pred 4,45 milijarde let. Prvo življenje sploh naj bi se pojavilo med 4,3 in 3,7 milijarde let nazaj. Na kopno naj bi se razširilo precej pozneje, šele dobrih 400 milijonov let nazaj, torej 200 milijonov let zatem, ko je bila vzpostavljena zaščitna ozonska plast. Čeprav raziskava nakazuje, da bi prve življenjske oblike v lužah na kopnem uspevale pred 3,5 milijarde let.

V tem trenutku pa je ključno vprašanje, ali ne bo človeštvo sledilo prej omenjenim vrstam.

Al. Ma.
Prijavi napako
Komentarji
pamet.v.roke
# 23.09.2017 ob 15:48
Naslov se bere, kot da bo matematika množično izumrla.
nemarjak09
# 23.09.2017 ob 16:00
Mislim da bomo izomrli zaradi idiotizma, prej kot bilo kaj druga.
JJstyle
# 23.09.2017 ob 16:08
Ni treba bit raketni znanstvenik, da iz spodnjega grafa ugotoviš, da bomo vsa živa bitja na zemlji v desetletjih, ki sledijo, v resnih težavah:https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
Binder Dandet
# 23.09.2017 ob 18:13
V zandjih 100 letih je izginilo vec 10 odstotkov zivalskih vrst, ce prav vem. In se sprausjemo, kdaj bo naslednje mnozcno izumtrjje.;)
zink
# 23.09.2017 ob 17:32
@RJSlo

Propadi civilizacij so stalnica v zgodovini človeštva. Dr. Joseph Tainter je veliko pisal o tem. Bolj ko je sistem kompleksen, več možnosti je, da bo šlo v njem kaj hudo narobe. Sami kolapsi civilizacij za preživetje človeštva kot vrste niso usodni, prav nasprotno. Družbe, ki funkcionirajo kaotično, imajo boljše preživetvene možnosti, ker posamezniki v njej delajo ogromno drobnih napak, ne pa velikih kolektivnih napak, ki so za organizirano družbo kot celoto lahko usodne.

Problem pri globalnem segrevanju je, da govorimo o potencialnem uničenju dobršnega dela habitata na katerem sloni vsta homo sapiens. Človek je za razliko od nekaterih drugih živih organizmov zmožen preživeti zgolj v zelo ozkem temperaturnem razponu. Če lahko ptiči brez težav ob visoki stopnji vlage prenesejo temperaturo do 42 stopinj Celzija, je za človeški organizem ta lahko že usodna. Če v ozračje dodamo 100 % vlago, so že zunanje temperature nad 35 stopinj Celzija za človeški organizem lahko smrtne. Poleg tega agronomi ppredvidevajo, da na vsako nadaljno stopinjo nad dvema stopinjema pred industrijsko revolucijo, globalna pridelava hrane upade za 10 %. Ob vedenju, da naj bi leta 2050 živelo 9 milijard do 2100 pa 11 milijard ljudi, je to recept za globalni konflikt za preostale zemljine obdelovalne površine. S tako kompleksno nevarnostjo kot zaradi našega nespametnega ravnanja preti danes, se ni srečala še nobena civilizacija. Obnašamo pa se, kot da to ni naš problem.
ciracara
# 23.09.2017 ob 15:55
Denarja je dovolj, da se ustavi večino škodljivosti, ki jih počne človek.

Problem je, da elite tega denarja za nič na svetu ne dajo stran. Kaj šele za naravo in okolje. Saj bo mali človek vse poplačal.
JJstyle
# 23.09.2017 ob 17:56
@Glimseye

Mene pa kot inženirja skrbijo ravno iluzije o vsemogočnosti tehnologije. Posrkati 20 gigaton CO2 iz atmosfere letno, je enaka količina, kot ga letno akumulirajo vsi zemljini gozdovi in oceani skupaj. Človeštvo bi moralo izumiti način kako duplicirati zmogljivost celotne zemljine biosfere. Za primerjavo, zadnje študije kažejo, da bi morali za to zasaditi 3 milijarde hektarov gozdov (vseh kmetijsko obdelovalnih površin je danes 1,5 milijarde), za 2-3 Indije površine, ga posekati, sežgati, pri tem ujeti ves CO2 in ga shraniti v neprodušne podzemne votline, za katere sploh ne še ne vemo, če jih je na zemlji dovolj. Druga "rešitev" je z aerosoli prekriti zemljino atmosfero, tako da manj infrardeče toplote prodre v zemljino ozračje. Zadeva teoretično globalno deluje (na lokalnih območjih bi sicer ustvaril hude podnebne anomalije, posebno okoli ekvatorja in polov), v praksi pa imamo CO2 še vedno v atmosferi in ta nam bo še naprej kisal oceane. Če nam v oceanih izumre plankton, nimamo več dovolj kisika da preživimo. Edina realna rešitev je dekarbonizacija naših življenj. Vse ostalo so zaenkrat pobožne želje futuristov.
Debely
# 23.09.2017 ob 16:58
Jaz dam človeštvu še maksimalno 200 let. Če seveda ne bo korenitih sprememb, kar pa je pri zaplankanem človeštvu zelo malo možno.
perpetruum
# 23.09.2017 ob 17:47
Mi se nekaj napihujemo, nevem kaj da smo. Na tem planetu smo slabih 150.000let in ker smo veliki škodlivci nas bo narava spucala iz obličja, zraven bo šlo še ene 90% ostalih bitij, vendar je to le kolateralna škoda in razvilo se bo pač neko novo življenje.
Gepard007
# 23.09.2017 ob 15:56
Bom kar jaz odgovoril. Nič ne bomo ukrenili. Človek je bitje, ki predvidi a ne ukrepa. Najprej je potrebna huda lekcija, potem pa se začne ukrepati (Pearl Harbor, smrt Ayrtona Senne, tsunami leta 2004...). Torej, ko bomo pahnjeni v naslednjo ledeno dobo bi ukrepali a bo že prepozno. Toliko milijard ljudi pa garant ne bo preživelo ledeno dobo, ki bi trajala 10.000 let...
ToneRački
# 23.09.2017 ob 17:57
Vsa izumrtja so bila nujni pogoji za pojav človeka. Če na primer izumrtja dinozavrov ne bi bilo, ljudi sploh ne bi bilo. Bog ve, za kaj bo dobro naslednje izumrtje!
Sashek
# 23.09.2017 ob 17:49
In vsi MMC znalci vete več kot profiji iz MIT. Kje te spite da vas ne ukradejo?
JJstyle
# 23.09.2017 ob 15:55
He, he, so pa hitri tile matematiki. Smo že sredi 6. množičnega izmrtja:

http://www.nature.com/nature/journal/v47
1/n7336/full/nature09678.html?foxtrotcal
lback=true

https://www.theguardian.com/environment/
2017/jul/10/earths-sixth-mass-extinction-event-already-underway-scientists-warn

Btw. ta teden so na Švedski kraljevi akademiji znanosti znanstveniki razpravljali o možnosti zaustavitve globalnega segrevanja and guess what je bil njihov zaključek. We're all F..., tudi če vse države izpolnijo zaveze s pariškega podnebnega sporazuma. Do leta 2035 se morajo razvite države 100 % dekarbonizirati, nerazvite pa do 2050, da bi bili znotraj 50 % verjetnosti temperaturno ostati pod dvema stopinjema segrevanja glede na predindustrijsko dobo. Good luck with that. Optimisti še naprej zapupajte Trumpu, jaz pa sem svoje vnuke v mislih že pokopal:

https://www.sei-international.org/-news-archive/3735
Miham
# 23.09.2017 ob 20:35
Življenje usmerja narava, ne matematika.

matematika je jezik narave
sifamora
# 23.09.2017 ob 20:17
Narava ne bo nič spucala. Naravi je popolnoma vseseno. Tudi evoluciji je vseeno. Preživel bo tisti, ki ga je naravni izbor bolje opremil za preživetje v dani situaciji.
KovacevaKobila
# 23.09.2017 ob 16:06
Mislim da bomo izomrli zaradi idiotizma, prej kot bilo kaj druga.

Se strinjam.

Šopanje ogromnih količin CO2-ja v atmosfero je idiotizem, ki vodi v izumrtje.
vipxy
# 23.09.2017 ob 17:28
Poimenovanje "ogljikov dvokis" že davno ni več v uporabi. Če pa ste se že odločili, da uporabite to poimenovanje, potem se ga pa držite.
por
# 23.09.2017 ob 21:14
Ogljikov dvokis je pač starinski izraz za CO2, kaj tolk tečnarite.
Zoro27
# 23.09.2017 ob 18:59
Ogljikov dvokis? Iz katerega stoletja pa je avtor članka?
Bo kaša ali kasha?
Aplikacij
# 23.09.2017 ob 19:11
Nozniprst,
prosim daj napiši nekaj o matematikih, me zelo zanima ... :)
Geriboy
# 23.09.2017 ob 17:41
Zakaj vsi, ki poudarijo da je možno da tovrstne enormne spremembe najverjetneje niso le posledica delovanja človeka, dobivajo "thumbs down"?
Vedno bolj imam občutek, da človek poskuša verjeti, da je vsemogočen in lahko naredi vse in si pobrati zasluge za vse :/
Je pa resnica, da se bo pleistocensko - holocenski geološki zapis, v prihodnosti najverjetneje bral kot masovno izumrtje. Mi smo le še ena izmed vrst, ki doživljajo konec.
KovacevaKobila
# 23.09.2017 ob 16:00
Članek, ob katerem si ogromno ljudi pokrije ušesa, zapre oči in začne živčno drdrati: 'LALALALALALALA ...'

Ne se preveč nervirat: Donald 'Nambija' Trump pravi, da so klimatske spremembe nateg.
Strela
# 23.09.2017 ob 22:15
Včasih, ko ni bilo globalnega segrevanja smo začeli kuriti sredi oktobra, letos pa že sredi septembra. Zdaj pa res ne vem kam se vse skupaj pelje?
copcop
# 25.09.2017 ob 07:57
Ramus
Charles Darwin na drugi strani, pa je svojo iznajdbo (teorijo o naravnem izboru) sam osebno večkrat prenesel v človeško družbo in pisal ter spodbujal k uporabi tega načela v človeški družbi.

Vidim, da vas Darwin, ki je postavil teorijo o naravnem izboru (in je bila kasneje v znanstvenih krogih sprejeta), zelo muči. Tako muči, da enostavno pozabite na vaše brate v veri, ki so z veseljem tisočletja prej uveljavljali teorijo v praksi. In se z genocidom in evgeniko še danes hvalijo v knjigi, ki jo vsakodnevno prebirate. A vas to ne moti, da ne bi častili in hvalili pravljično bitje, katerega so si izmislili za opravičilo svojih zločinov.
Moti pa vas znanstvenik in njegova teorija. Lepo.
Belina
# 23.09.2017 ob 19:09
Vemo, kdo je začel z to gonjo proti hranilu planeta in vemo, kaj to posledično prinaša za nas davkoplačevalce....
Glede na ostale elemente ki jih najdemo v atmosferi, je Co2 zanemarljiv naprag ostalim elementom. To kar vi tu prodajate je domena pokojnega Maurica Stronga in pa propadlega podjetja ENRON. Pa ne boste zdaj rekli, da vam trgovanje z ogljičnimi krediti na borzah ni znano?
Saj veste, da vse vremenske modele za NOAA, katera potem preko Weather Chanel zajame vse interaktivne grafe in napoved vremena, dobi z strani enega največjega vojaškega konglomerata, Raytheon(Božji žarek)!? Saj veste katera bankirska dinastična družina ima v lasti Weather Chanel? Te debate glede Co2 so dobrodošle a žal psevdo-znanstveno pogojene...
Seveda ne zanikam vpliva industrijskih onasnaževalcev, ampak to ni vzrok spremenb.
Uradni izračuni sploh ne upoštevajo morja, sonca, žarkov iz vesolja, ionosfere in pa glavnih onasneževalcev planeta, kot sta avijacija in pa in pa pomorski promet. Saj pa 16 največjih ladij na svetu onesnažuje enako, kot pa vsi avtomobili na planetu Zemlja.
Koliko izmed vas apologetikov CO2 onesnaževanja je sploh kdaj gledalo v otroštvu v nebo ali pa se sprehodilo v zadnjem času po gozdovih? Sploh veste kaj je vzrok št.1 za odmiranje dreves in zakaj je gasilcem nekatere požare v Naravi praktično nemogoče pogasit z tradicionalnimi sredstvi?
Zakaj prvo zagori koreninski sistem, kako je to mogoče? Po domače povedano, povozil vas je čas.
Žal je tehnologija z troskokom zašla po 2.sv. vojni v napačno smer psihopatov vojno-industrijskega kompleksa, agro-farma mafije, božjega kompleksa znanstvenega sveta, naftnih velikanov in v zadnjih letih z strani kraljev Silicijeve Doline, vse skupaj zavito v religiozni zavitek, financiran z strani krvavega denarja bankirskega sveta; ena izmed teh družin, pa je od leta 1823, uradni Varuh Vatikanove Zakladnice. Veste da obstajajo papeške bule in pa tri Krone, katere jim dajajo pravico do vse zemlje, vode in vseh bitij na Zemlji? Ignoranca je zakon.. Žal so v tem času, v katerem obstajamo, kavč debate premalo. Kdo je edini, ki profitira od mržnje na tem Svetu???
Hiša kart gospodarjev je sestavljena iz nas ljudi, oni to niso, so virus, temelji pa vedno bolj majavi.
Obstajata samo dva skupini, virus in pa mi(ne pa levica in pa desnica!!!), saj pa so nas peljali že v dve svetovni moriji v 20.st,.... Vojna ni nikoli prenehala, le razširila se je, nas pa tukaj uspavla in preko medijev in družbenih inženirjev naredila apatične, kratko rečeno, strli su nam duh upora.
Saj veste, da je najvišji Organ države RS Ljudstvo?
Tretje morije, naša civilizacija ne bo v popolnosti preživela. Zrasel pa bo njihov Novi Krasni Svet.
firtoh
# 23.09.2017 ob 16:23
A ni za danes predviden konec sveta?
copcop
# 24.09.2017 ob 09:12
Ramus
... že takrat je bilo očitno, da je naravni izbor v človeški družbi iluzija, pa kljub temu še danes v 21. stoletju najdemo v glavah "izobraženih" ljudi isto miselnost,...

Naravni izbor v človeški družbi ni iluzija, deluje podobno kot pri ostalih vrstah. Preživijo najmočnejši, ki imajo potomce s sebi enakimi. Evgenika pa ni naravni, temveč prisilni izbor. Človek prakticira prisilni izbor na udomačenih živalskih vrstah s selekcijo, kjer pobije šibkejše posameznike in močnejšim omogoči razplod. To so nekateri želeli prakticirati tudi v človeški družbi, a se ni izšlo iz etičnih razlogov, saj je selekcija možna le z omejitvijo svobode in pravic posameznika. To pa v razviti družbi ne gre skozi.
JJstyle
# 23.09.2017 ob 22:39
@HOR

Dr. Benny Josef Peiser, socialni antropolog? Malo resnosti, pepo prosim. Stavim, da če ga zdajle prosim, da naj mi razloži osnove II. zakona termodinamike, me bo gledal ko tele v nova vrata.
RJSlo
# 23.09.2017 ob 18:51
zink
# 23.09.2017 ob 17:32
Ob vedenju, da naj bi leta 2050 živelo 9 milijard do 2100 pa 11 milijard ljudi, je to recept za globalni konflikt za preostale zemljine obdelovalne površine. S tako kompleksno nevarnostjo kot zaradi našega nespametnega ravnanja preti danes, se ni srečala še nobena civilizacija. Obnašamo pa se, kot da to ni naš problem.
------------------------------------------
No ja. V razvitih državah se problem rešuje "sam". Sosednji članek o vse manj spermijih v semenski tekočini. Drugače pa, če bi se vsi zavedali samo enega dejstva oziroma se iz zgodovine kaj naučili bi bilo vsem lažje in boljše.

Historia magistra vitae. -- "Zgodovina je učiteljica življenja."

P. S. Računam na to, da imajo Kitajci prav, ko pišejo in govorijo oziroma verjamejo v reinkarnacijo. Tako, da čez približno 25.000 let se spet dobimo na istem mestu. :))
Ples
# 23.09.2017 ob 17:22
Nambija je varna!
Arnolfus
# 23.09.2017 ob 15:52
Jp. V prejšnjih 5 izumrtjih si je tudi človek ustvaril nevzdržno onesnaženo Zemljo.

Nikoli ga ne izuči.
sifamora
# 24.09.2017 ob 07:50
Socialni darvinizem nima ničesar z evolucijo in naravnim izborom. Če bi razumel kaj je eno in kaj drugo, bi to vedel.
mroz12
# 23.09.2017 ob 23:08
In od kod vam ogljikov DVOKIS? Sem mislil, da je to že zdavnaj zastarelo poimenovanje ...
sifamora
# 23.09.2017 ob 20:13
Še en kup neumnosti. Kot da je za vsa velika izumrtja, in tudi ostala, kriv ogljikov dioksid. Bilo je veliko faktorjev. Vsi so osredotočeni na CO2 izključno, ker je to trenutno IN. Interpretacije na to temo so dajansko sramota za znanost. Tudi zajem podatkov in analitika sta pogosto sramotna. Kar nekaj nobelovcev je podalo svoje mnenje glede tega in najostreje obsodilo takšno ravnanje znanstvenikov. Globalno segrevanje in glavni vzrok človeka za to, je hipoteza nastala v političnih vodah in je vezana na kovanje dobička.

Kolikšen je dejanski vpliv človeka in kolikšen naravnih dejavnikov, je stvar burne debate. Zagovorniki človeka kot glavnega dejavnika ne morejo pojasniti velikih količin CO2 v preteklih obdobjih.
Prav tako se nekatera "velika" izumrtja sploh niso zgodila oziroma si tega imena ne zaslužijo. Problem je pri resoluciji podatkov. Recimo na meji trias-jura. Čeprav v juri ne najdemo veliko družin, ki so bile v triasu, se to ni zgodilo hitro. Tudi podatki v člankih imajo zelo različne resolucije. Nekatere družine so izginile že veliko milijonov prej.
Heldarion
# 23.09.2017 ob 16:24
Najbolj me nasmejejo reakcije, ki v bistvu sledijo logiki "ja če bomo pa izumrli, potem pa naj gre bik, kamor je šel štrik in dajmo izumret še hitreje".

Kdo bi vas razumel.
mihaing
# 23.09.2017 ob 15:39
Ja seveda, kako pak. Če naberem vse te kvazi članke skupaj sem v zadnjih 30 letih umrl že vsaj 57-krat.
seven7
# 24.09.2017 ob 04:21
Pubeci ne se prepirat o CO2

Kmečka logika ti pove da zaradi živinoreje saj na farmah zraven nas na zemlji živi še 5 milijard krav le te izdihajo nore količine CO2 ce samo ta faktor vzamemo...

Nikoli do sedaj clovek ni pojedel toliko mesa kot ga sedaj.
democenzus
# 23.09.2017 ob 22:46
zakaj potem v sloveniji na prodaj coca cola z co 2 ??
izo
# 23.09.2017 ob 21:57
Planet je trenutno sredi še enega ogljičnega cikla.

čak, kdo pa je naprdil ogljik pred vw-jem?
janko2
# 23.09.2017 ob 19:25
V zadnjih 100 ih letih, smo pozidali enkrat toliko kot je bilo pred 100 leti. Posekali smo ogromno povrsino gozdov ki so nasa pljuca. Vecina divjih zivali bo v naslednjih 50 letih izumrle. Cloveska populacija se veca.
Ljudje smo tako inteligentni, da mislimo da vemo vec od narave. Zato nas kmalu ne bo vec.
Bodo pa ostale Magme in zelo potrebni podobni objekti!
Borc984
# 26.09.2017 ob 10:46
Dokler bo edino merilo uspeha družbe konstantna rast BDP-ja, lahko pozabimo, da se bo karkoli spremenilo.
"Elita planira pobeg na Mars" :S
Ker bojo pogoji na Marsu, kljub ne vem kakšnem vremenu na Zemlji, še vedno hujši. Se elita pripravlja na selitev. Makes total sense!
Če bojo šli na Mars, bojo šli zato, ker jih bo srednji razred steral do Marsa!
Bivši uporabnik
# 24.09.2017 ob 13:30
@HOR, kultura je posledica evolucije človeške vrste. Ločevanje med "naravnim" in "kulturnim" je stvar sociološkega razumevanje samih sebe. Biološko pa smo še ena živalska vrsta s svojo potjo evolucije od nastanka do izumrtja in nič več.
Bivši uporabnik
# 24.09.2017 ob 12:27
Ne ni. Človek je človek, žival je pa žival. To je dejstvo. Miselnost, da je človek žival, pa je hud poraz našega izobraževalnega sistema,...
Kvečjemu je hud poraz verouka.
COP
# 24.09.2017 ob 12:24
je kreiral program evgenike. To so delali praktično vsi začenši od Charlesa Darwina

Očitati Charlesu Darvinu program evgenike je podobno, kot očitati Einstainu, da je vrgel atomsko bombo na Hirošimo. Oba sta na znanstveni ravni teoretično opisala kar se praktično dogaja okoli nas. Po vašem sta torej zločinca. Prav.
Torej je zločinec in socialni darvinist tudi vaše pravljično bitje, ki se mu vsakodnevno klanjate in častite. Zelo jasno je zapisano, da obstaja prvorazredno izvoljeno ljudstvo. Lep primer evgenike. Prav tako je zelo jasno zapisano, da prvorazredno ljudstvo mora izvajati genocid nad drugorazrednimi v njegovem imenu po njegovih navodilih, z namenom prisvojitve zemlje, ki jim jo je obljubil. Kar so z veseljem počeli. In počnejo še danes. Lep primer socialnega darvinizma, kot pravite. Res lepo, da se mu klanjate.
Ramus
# 24.09.2017 ob 11:08
Krokodil se bo vedno obnašal kot krokodil, človek pa si lahko izbere ali se bo obnašal kot človek ali pa kot žival,...
JJstyle
# 23.09.2017 ob 23:30
@HOR

Dr. Judit Curry? Ne me smejat, republikanska plačanka, ki jo je dr. Michael E Mann deklasiral v kongresu? You can do better.

http://scienceblogs.com/gregladen/2017/0
4/08/mann-did-judith-curry-ever-get-rogered/
AM
# 23.09.2017 ob 22:41
Zopet nepotrebno strašenja s CO2.

Potrebuje Nasa nove finančne vire ?
Jonson
# 23.09.2017 ob 19:10
@Bloodline
Zlobni ljudje so že pred 540 milijoni let nasvinjali atmosfero s CO2, da je vse živo izumrlo.
Izumrtja se dogajajo iz teh ali onih vzrokov. Če so se prejšnja izumrtja dogajala zaradi drugih vzrokov, to še ne pomeni, da človek s svojim delovanjem ne vpliva na podnebje in ne more sprožit svoje lastno in izumrtje ostalih bioloških vrst.
Ceshoot
# 26.09.2017 ob 07:19
Ramus:
Naš svet danes v 21. stoletju je v veliki nevarnosti zaradi socialnega darvinizma med narodi, ki se po pravilu ideologije "močnejši zmagujejo" med seboj borijo za prevlado.

Kako bi bilo fajn, ko bi kreacionisti enkrat za spremembo prebrali še kaj drugega, kot tiste njihove zloženke, ki imajo 4 strani :D
velenjcan
# 25.09.2017 ob 16:40
Jasnovidci na delu, ampak brez kavne usedline.
Kazalo