Izbrani ponudnik naj bi delavce prevzel za leto dni. Foto: EPA
Izbrani ponudnik naj bi delavce prevzel za leto dni. Foto: EPA

To naj bi bil prvi takšen primer v Sloveniji. Zaradi domnevnih pritiskov so dali odpoved štirje zaposleni v kuhinji. V sindikatih opozarjajo, da bo imela ta odločitev največje posledice prav za delovnopravni položaj delavcev, ki jih bo prevzel najemnik.

Direktor Matej Križanič med drugim načrtuje informatizacijo kuhinje in boljšo kakovost hrane. To naj bi uresničil novi najemnik, na javni razpis sta prispeli dve ponudbi. V sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije dvomijo o ekonomski upravičenosti oddaje kuhinje. Zdaj je 13 zaposlenih, ki jih skrbi prihodnost, pravi predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič. "Predvsem so razumeli, da direktor ne zaupa v njihovo delo. Direktor poskuša z vsakim posameznikom opraviti pogovor in na tak način, kot so nam povedali člani, na njih izvaja pritisk."

Direktor Matej Križanič očitke o domnevnih pritiskih zavrača: "Če je pritisk to, da dvignemo kakovost hrane in storitev, potem ne vem. Vsak se samostojno odloča, ali bo v tem konceptu sodeloval ali ne."

Tudi za Gorana Lukiča iz društva Delavska svetovalnica je oddaja kuhinje nesprejemljiva: "To oddajanje na podlagi nekih špekulativnih matematičnih formul ob tem, da je hkrati pod vprašaj postavljena eksistenca teh delavcev, je neodgovorno."

Izbrani ponudnik naj bi delavce prevzel za leto dni. Tri naj bi obdržali v domu, kjer načrtujejo gospodinjske skupnosti. Odgovora, kaj bo z delavci kuhinje čez leto dni, ne ve nihče.

Sindikat: Skeptični smo do odločitve vodstva

V sindikatu zdravstva in socialnega varstva so dodatno pojasnili, da so štirje zaposleni že pod pritiski podali odpoved, medtem ko bodo ostali prešli pod novega delodajalca, ki pa jih bo moral zaposliti zgolj za leto dni, kolikor bo trajala oddaja dejavnosti. "Skeptični smo tudi do razlogov za tako odločitev vodstva Doma starejših občanov Preddvor. Iz poročila o poslovanju za leto 2018 za DSO Preddvor namreč izhaja, da negativni poslovni izid izvira iz naslova delovanja javne službe (oskrba, zdravstvena nega, pomoč na domu), ta znaša -68.795 EUR, medtem ko je poslovni izvid iz tržne dejavnosti pozitiven, in sicer 11.340 EUR. Iz poročila je še razvidno, da je negativni rezultat na stroškovnem nosilcu zdravstvo -184.322 EUR odraz prenizke povprečne cene zdravstvene nege za leto 2018, ki ne krije stroškov plač zaposlenih, ki izvajajo zdravstveno nego, in stroškov sanitetnega materiala, nujno potrebnega za zdravstveno nego."

Zato se na sindikatu sprašujejo kakšni sploh bodo prihranki ob prehodu kuhinje na znanjega izvajalca. "Ob predpostavki, da bo (če bo sploh!) zunanji izvajalec zares stroškovno ugodnejši od obstoječe lastne kuhinje in ob nesporni predpostavki, da zunanji izvajalec s svojo ceno ne bo samemu sebi povzročal izgube, je torej edini logični zaključek, da bo morebitna nižja cena posledica slabše kvalitete surovin in nenazadnje samih obrokov." V sindikatu so o posledicah oddaje obvestili tako člane sveta doma starejših občanov Preddvor ter pristojno ministrstvo za delo, a odgovorov niso prejeli.