Portal omogoča tudi vpogled v projekte v posamezni regiji ali občini in dinamiko njihovega izvajanja. Foto: Ministrstvo za finance
Portal omogoča tudi vpogled v projekte v posamezni regiji ali občini in dinamiko njihovega izvajanja. Foto: Ministrstvo za finance

Spletno mesto, ki so ga na finančnem ministrstvu vzpostavili v sodelovanju z ministrstvom za javno upravo, je dostopno na naslovu proracun.gov.si. Njegov namen je, da javnost vidi, kako se v državni proračun steka denar davkoplačevalcev in za katere namene se porablja. "Da torej ljudje vidijo, da za davke, ki jih plačujejo, tudi nekaj dobijo," pravi državna sekretarka na finančnem ministrstvu Saša Jazbec.

Posebnost interaktivnega grafičnega prikaza je v tem, da se podatki osvežujejo dnevno. Vsak dan je torej mogoče za pretekli dan preveriti, koliko denarja se je že steklo v proračun in koliko se ga je doslej porabilo. Podatki so na voljo za deset let nazaj.

Proračun za leto 2020, ki ga je DZ sprejel novembra lani, predvideva za skupaj 10,773 milijarde evrov prihodkov in 10,358 milijarde evrov odhodkov. Na današnji dan je še v primanjkljaju, saj je bilo do četrtka že porabljenih 380 milijonov evrov, predvsem za plače javnih uslužbencev, prihodkov pa še ni bilo prav veliko. V celem letu naj bi prihodki za 415 milijonov evrov presegli porabo.

Dinamika državnega proračuna

Proračun za leto 2020, ki ga je DZ sprejel novembra lani, predvideva za skupaj 10,773 milijarde evrov prihodkov in 10,358 milijarde evrov odhodkov. Foto: BoBo
Proračun za leto 2020, ki ga je DZ sprejel novembra lani, predvideva za skupaj 10,773 milijarde evrov prihodkov in 10,358 milijarde evrov odhodkov. Foto: BoBo

Državni proračun, ki je ena od štirih blagajn javnih financ, je v začetku vsakega novega proračunskega leta običajno v primanjkljaju. V prvem četrtletju ponavadi zapadejo kuponi državnih obveznic, prvi pozitivni mesec je šele april, ko se opravi poračun davka od dohodkov pravnih oseb, je pojasnila Jazbečeva. V maju začnejo prihajati v proračun prva doplačila dohodnine, julija pa začne država preplačano dohodnino vračati. Negativen mesec je tudi december, ko vsi proračunski porabniki plačujejo račune.

Poleg tekočega spremljanja prihodkov in odhodkov državnega proračuna spletno mesto vsebuje tudi podrobnejše informacije o posameznih projektih, ki se financirajo ali sofinancirajo iz državnega proračuna. Prikaz uporabniku omogoča podrobnejši vpogled v posamezen segment proračunske porabe, omogoča pa tudi iskanje podatkov glede na regijo, občino in vrednost projektov.

Daleč največji projekt države trenutno je drugi železniški tir Divača-Koper. Vrednost projekta, ki naj bi bil zaključen konec leta 2026, je ocenjena na 1,2 milijarde evrov, največji delež tega denarja pa naj bi se porabil v letih 2021, 2022 in 2023.

Podatki o porabi državnega denarja odslej le klik stran