Prav vprašanje financiranja nekaterih programov, ki ne spadajo med zdravstvene storitve, je bil razlog, zakaj je skupščina ZZZS decembra zavrnila predlagana finančna načrta za leti 2020 in 2021. Foto: BoBo
Prav vprašanje financiranja nekaterih programov, ki ne spadajo med zdravstvene storitve, je bil razlog, zakaj je skupščina ZZZS decembra zavrnila predlagana finančna načrta za leti 2020 in 2021. Foto: BoBo

Prav vprašanje financiranja nekaterih programov, ki ne spadajo med zdravstvene storitve, je bil razlog, zakaj je skupščina ZZZS decembra zavrnila predlagana finančna načrta za leti 2020 in 2021.

Tudi danes so nekateri člani skupščine opozarjali na to, da je treba odhodke zdravstvene blagajne očistiti financiranja nezdravstvenih storitev, k čemur so vlado že večkrat pozvali v preteklih letih. Ob tem je Igor Antauer opozoril na določbo v resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega zdravstva, ki jo je DZ sprejel leta 2016 in je določala, da se stroški specializacije, pripravništva in terciarja prenesejo na proračun.

A so letošnji finančni načrt sprejeli, saj bi se sicer po besedah generalnega direktorja ZZZS Marjana Sušlja zdravstvo začasno financiralo po dvanajstinah, torej glede na realizacijo po mesecih v preteklem letu. V prvih mesecih bi tako imeli na voljo bistvo manj denarja - okoli 100 milijonov evrov - za delovanje zdravstvenega sistema. To bi pomenilo destabilizacijo poslovanja izvajalcev zdravstvenih storitev, lahko bi prišlo do zamikanja izplačevanja nadomestil za bolniške dopuste, ZZZS bi z zamikom plačeval nekatere račune itd., je opozoril prvi mož javne zdravstvene blagajne.

Soglasje k finančnemu načrtu, ki predvideva za 204,7 milijona evrov višje prihodke v primerjavi z lani in bodo znašali 3,309 milijarde evrov, mora dati še vlada. Foto: Reuters
Soglasje k finančnemu načrtu, ki predvideva za 204,7 milijona evrov višje prihodke v primerjavi z lani in bodo znašali 3,309 milijarde evrov, mora dati še vlada. Foto: Reuters

Soglasje mora dati še vlada

Soglasje k finančnemu načrtu, ki predvideva za 204,7 milijona evrov višje prihodke v primerjavi z lani in bodo znašali 3,309 milijarde evrov, mora dati še vlada. Odhodki pa se bodo letos povečali za 266,3 milijona evrov oz. 8,7 odstotka na 3,320 milijarde evrov. Tako je predvideno, da bo ZZZS posloval z 10,4 milijona evrov minusa, kar bodo pokrili s presežki sredstev iz preteklih let.

ZZZS bo od 22,9 milijona evrov, koliko bodo imeli na voljo več za povečanje obsega programov in pravic, pet milijonov namenil za skrajševanje čakalnih vrst, dodatnih 5,2 milijona evrov za draga bolnišnična zdravila, slaba dva milijona evrov za širitev pravic na področju cepiv in 800.000 evrov za širitev programov Dora in Svit.

Širijo tudi pravice do nekaterih medicinskih pripomočkov, zaradi česar je danes skupščina potrdila spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Upravičenci za medicinske pripomočke za inkontinenco bodo dobili eno oz. za nekatera zdravstvena stanja dve plenici na dan več. Širi se pravica do merilnikov krvnega sladkorja za nekatere bolnike s sladkorno boleznijo. Vrednost širitve pravic do zdravstvenih pripomočkov je na letni ravni ocenjena na skoraj 10 milijonov evrov, a bodo spremembe začele veljati v drugi polovici leta.

Ministrstvo pripravlja zakonodajo

Po zavrnitvi finančnih načrtov na pretekli seji skupščine so se predstavniki ZZZS sestali z ministrom za zdravje Alešem Šabedrom. Po besedah Sušlja so se dogovorili, da bo ministrstvo pripravilo zakonodajo, ki bo omogočala prenos sredstev za terciar 1 iz državnega proračuna v zdravstveno blagajno že v prihodnjem letu.

Vlada naj bi tudi pripravila predlog, da bi spremenili oz. sprostili odlok o najvišjem obsegu izdatkov ZZZS za letos. Zaradi odloka so namreč primorani že nekaj let zamikati plačevanje stroškov, ki presegajo okvir odloka, na naslednje leto. Iz lanskega leta so na letos prenesli plačilo 40 milijonov evrov.

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Tomaž Pliberšek je ob tem dejal, da so na ministrstvo za finance že poslali dopis za prenos financiranja terciarja 1. Najprej pa morajo sprejeti sistemsko zakonodajo.

ZZZS potrdil proračun za letos