Državni proračun je imel v prvih desetih 289,7 milijona evrov presežka. Foto: Reuters
Državni proračun je imel v prvih desetih 289,7 milijona evrov presežka. Foto: Reuters

Davčni prihodki so v desetih mesecih dosegli nekaj manj kot 7,14 milijarde evrov oziroma 5,2 odstotka več kot v istem obdobju lani. Prilivi od davka od dohodkov pravnih oseb so zaradi dobrega poslovanja podjetij narasli za 19,9 odstotka na nekaj manj kot 852 milijonov evrov, prilivi od DDV-ja pa so na račun rasti porabe dosegli nekaj več kot 3,20 milijarde evrov oziroma 3,8 odstotka več kot v istem obdobju lani, so pojasnili na ministrstvu za finance.

Prihodki od dohodnine so se zvišali za 1,7 odstotka, na malenkost več kot 1,04 milijarde evrov, nizko rast pa na ministrstvu pripisujejo predvsem davčni razbremenitvi regresa za letni dopust. Prilivi od trošarin so medletno upadli za 1,1 odstotka, na nekaj pod 1,29 milijarde evrov. Podatki o črpanju evropskih sredstev še vedno niso spodbudni.

Iz proračuna EU se je v državno blagajno v desetmesečju nateklo 515,9 milijona evrov, kar je sedem odstotkov manj kot v istem obdobju lani.

Na strani odhodkov so se sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost zaposlenih v ožji državni upravi zvišala za 8,9 odstotka na nekaj manj kot 1,12 milijarde evrov, sredstva za plače in prispevke zaposlenih v širši javni upravi v okviru tekočih transferjev v javne zavode pa za 6,9 odstotka, na nekaj nad 1,42 milijarde evrov. To je po navedbah ministrstva v glavnem posledica napredovanj ter dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju.

Socialni transferji naraščajo

Transferji posameznikom in gospodinjstvom, med katere spadajo npr. starševska nadomestila in izdatki za denarno socialno pomoč, so narasli za 12 odstotkov, na nekaj več kot 1,20 milijarde evrov. Investicijski odhodki in investicijski transferji so se zvišali za 24,1 odstotka, na 573,1 milijona evrov, najvišja pa je bila po pojasnilih ministrstva rast na področju prometa in prometne infrastrukture.

Kot posledica aktivnega upravljanja državnega dolga v zadnjih letih so se plačila domačih in tujih obresti znižala, in bila v primerjavi z istim lanskim obdobjem nižja za 11,8 odstotka pri nekaj manj kot 706 milijonov evrov.

Presežek v desetih mesecih je bil višji od načrtovanega presežka za celotno leto. Ta je glede na marca sprejeti rebalans proračuna predviden pri 193,6 milijona evrov. Lani je dosegel 537,2 milijona evrov.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo še pokojninska in zdravstvena blagajna ter proračuni občin, je v desetih letošnjih mesecih skupaj zabeležila malenkost več kot 15,80 milijarde evrov prihodkov, kar je 3,4 odstotka več kot v istem obdobju lani, in 15,44 milijarde evrov odhodkov, kar predstavlja 6,9-odstotno rast. Presežek je bil tako pri 363,1 milijona evrov.