Foto: Radio Maribor/poslušalec
Foto: Radio Maribor/poslušalec

V Mariboru že več let razpravljajo, ali so mestne ulice in fasade preveč prekrite z reklamnimi napisi. Na problematiko je pred leti opozorilo tudi mariborsko Društvo arhitektov - kritizirali so več sto kvadratnih metrov velik oglas na fasadi znanega kinematografa. Naš poslušalec pa je izpostavil, da se napisi še pojavljajo v zgodovinskem mestnem jedru, na fasadah pa ostajajo tudi zapuščeni in zbledeli plakati.

V Mariboru načine oglaševanja že dvajset let regulirajo občinski odloki, vendar predsednik tukajšnjega Društva arhitektov Andrej Šmid meni:

"Vprašanje pa je, seveda, kaj je s polucijo. Kaj so meje dobrega okusa v oglaševanju, ker veste, da z nobenim občinskim predpisom, oziroma, zelo težko se ureja stanje, ki preseže to mejo dobrega okusa. Kje je ta meja, je tudi v oglaševanju en zelo enostaven princip: tam, kjer oglaševanje postane toliko zasičeno, da ne dosega več svojega namena."

O tem smo povprašali tudi mimoidoče:

"V Mariboru opazim oglase v glavnem ob cesti, ko se veliko vozim v mestu. Ne vem, če se da temu čisto izogniti, nekaj je pač normalno, da so."

"Nekatere reklame me specifično ne motijo, ker so, recimo, lepe in nežne, ene pa znajo pretiravati, pa tudi določene barve, ki ti stopijo v oči, lahko zmotijo in so preveč vsiljive."

"Mislim, da bi morali biti ti oglasni panoji obdavčeni višje kot meso."

"Najbolj me motijo ti zastareli oglasi, ki niso več aktualni in so pač ostali iz nekega časa, motijo pa me tudi večji oglasi na zapuščenih objektih."

Občinski urbanist Tomaž Kancler pa pravi, da je kljub številnim predpisom še vedno veliko v rokah tistih, ki oglašujejo. Zato želijo področje dodatno urediti z novelacijo občinskega prostorskega načrta:

"Novi predpisi bodo zelo zelo precizno definirali, v kakšni velikosti, na katerih fasadah, v odnosu na velikost fasade ... V celoti to ne bo prepovedano, bo pa zelo drastično regulirano v prid okolju in prostoru."

Pripravljajo še odlok o oglaševanju in označevanju v starem mestnem jedru, v parlamentarnem postopku pa je še zakon, ki bo omejeval oglaševanje na kmetijskih in gozdnih površinah.

Radijska tribuna