Foto: Radio Maribor/Domen Kodrič, poslušalec
Foto: Radio Maribor/Domen Kodrič, poslušalec

Poslušalec nam je pred kratkim poslal naslednje sporočilo:

"Naši dragi gradbinci so opazili, da je prenovljen pločnik na Čufarjevi pri Danici Vogrinec star že skoraj nekaj mesecev in povsem nezanimiv, zato so hitro in vestno poskrbeli, da bo dobil nov barvni in grbinski okrasek. Hvala, dragi nenačrtovalci."

Vprašanja, kdo je naročil dela in zakaj jih niso izvedli že ob nedavni obnovi celotnega odseka, smo poslali tudi na Nigrad. Sporočili so nam, da so za obnovo celotnega odseka plačali 258.793,81 evrov, nov gradbeni poseg pa je opravil Elektro Maribor.

Ti pa so nam sporočili, da je bil posegl nujen:

"Na Elektru Maribor smo bili obveščeni o napaki pri oskrbi z električno energijo na Čufarjevi cesti. Pri detekciji napake je bilo ugotovljeno, da je prišlo do preboja kabla. Zaradi napake v sredini cestišča, kjer je bil spoj, smo morali prekopati celotno cestišče. Skladno s standardi zagotavljanja varnosti in zanesljivosti oskrbe, smo pri sanaciji napake, čez cesto položiti cevi ter položili nov del kabla.

Vzroki za poškodbe, ki so povzročili napako na kablu, nam niso poznani, saj nas nihče ni obvestil o morebitnih poškodbah na trasi kabla. So se pa v preteklosti na tem področju izvajala mnoga gradbena dela, tudi sanacija kolesarske steze."

Z Nigrada odgovarjajo, da so na omenjenem območju pri gradbenih delih oziroma ureditvi kolesarske steze samo odstranili asfalt in zamenjali nekaj robnikov, nikakor pa niso posegali v globino, kjer potekajo električni kabli.