Vabljeni ste, da na spletnem mestu rtvslo.si objavljate svoje uporabniške vsebine in jih delite z drugimi uporabniki. Za dejavno sodelovanje potrebujete registrirano uporabniško ime, ki si ga ustvarite na tej povezavi. Da bi bilo sodelovanje vsebinsko in prijetno za vse obiskovalce spletnega mesta, smo vam spodaj pripravili odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.

Z registracijo uporabniškega imena se strinjate s Standardi in pravili komuniciranja na spletnem mestu rtvslo.si.

1. Registriral sem uporabniško ime, kako naj objavim komentar?

Za objavo komentarja morate biti prijavljeni s svojim uporabniškim imenom in geslom. Besedilo komentarja vnesete v okno, ki je na koncu izbranega prispevka. Če okno ni vidno, kliknite na gumb »Prikaži komentarje«. Po vnosu besedila kliknite gumb »Oddaj komentar«.


2. Kakšne komentarje pričakujete od uporabnikov?

Komentarji naj ustrezajo splošnim normam komuniciranja v javnem življenju. Želimo si kritičnih, duhovitih, informativnih in kulturno izraženih stališč, napisanih v slovenskem jeziku. Od uporabnikov pričakujemo spoštovanje drugih udeležencev debate, novinarjev, oseb, omenjenih v prispevkih, in strpnost do ljudi različnih verskih, etničnih, rasnih in spolnih pripadnosti.

Ne toleriramo osebnih napadov, vulgarnosti, nestrpnosti, trolanja, preusmerjanja debate in provociranja drugih uporabnikov.


3. Pod prispevkom sem oddal komentar. Zakaj ta ni viden?

Prva dva razloga, zaradi katerih oddan komentar ni takoj postal viden, sta lahko naslednja: prispevek je predmoderiran, kar pomeni, da so komentarji vseh uporabnikov pred objavo pregledani, ali pa je bilo vaše uporabniško ime dodano pod nadzor.

Tretji razlog je kršitev pravil sodelovanja, zato je komentar naknadno umaknil moderator.


4. Kaj pomeni »nadzor« uporabniškega imena?

Uporabniku, ki večkrat ali huje prekrši pravila sodelovanja, moderator vklopi nadzor uporabniškega imena. Nadzor uporabniškega imena pomeni, da se oddani komentarji objavljajo z zakasnitvijo, saj mora njihovo objavo potrditi moderator. Komentarji, ki kršijo pravila, so zavrnjeni in se ne objavijo. Čas zakasnitve je odvisen od obsega dela moderatorja in časa oddaje komentarja. Komentarji, oddani v poznih nočnih ali zgodnjih jutranjih urah, so objavljeni z večjo zakasnitvijo.

Za ukinitev nadzora uporabniškega imena vzpostavite stik z moderatorjem prek zasebnih sporočil, obrazca »Zahtevaj pojasnilo« ali na elektronski naslov mmc-forum@rtvslo.si. Če moderator presodi, da po vključitvi nadzora ni več novih kršitev in so bili vsi oddani komentarji v skladu s pravili komuniciranja, se nadzor uporabniškega imena izključi.

Uporabniku, ki je bil zaradi neupoštevanja pravil dodan pod nadzor, se onemogoči registracija novega uporabniškega imena.


5. Pod člankom je obvestilo, da so komentarji pred objavo moderirani. Kaj to pomeni?

Prispevkom, ki obravnavajo občutljivo tematiko, tragične dogodke preteklosti ali sedanjosti, pojave ali prakse, ki s seboj nosijo veliko čustvenega naboja ali se nanašajo na socialno deprivilegirane posameznike in skupnosti, namenjamo posebno pozornost. Pod takšnimi prispevki so komentarji vseh uporabnikov pred objavo pregledani. Komentarje se trudimo objavljati s čim manjšim časovnim zamikom, pri družbeno aktualnih in perečih temah to ni vedno mogoče, zato vas prosimo za dodatno razumevanje.


6. Ali so komentarji pred objavo pregledani?

Komentarji se objavljajo v realnem času, moderatorji jih pregledujejo naknadno. Izjemi veljata le za prispevke z občutljivo tematiko, kjer so vsi komentarji pred objavo moderirani, in za komentarje uporabnikov, ki imajo vključen nadzor.


7. Velja svoboda govora. Zakaj je komentarje treba moderirati?

Kot je vsaka pravica omejena s pravico drugih, tako je omejena tudi pravica do svobode govora. Uporabniške vsebine, ki jih spletni medij omogoča, vključujejo tudi odgovornost medija do teh vsebin. Medij ima tako pravico postaviti lastna pravila pri obravnavi uporabniških vsebin. Stališče do tega je v letnem poročilu za 2015 izrazil tudi varuh človekovih pravic: »... Objava komentarja v (spletnem) mediju ni (človekova) pravica in ni vsebina svobode izražanja. Vsak spletni medij komentarje objavlja in briše v skladu s svojimi pravili oziroma pogoji komentiranja ter za to prevzema odgovornost.«


8. V komentarju sem naredil napako. Ali lahko objavljeno besedilo naknadno popravim?

Objavljenih komentarjev ni mogoče naknadno urejati. Lahko pa komentar z vsemi popravki znova objavite, prejšnji komentar pa nato prijavite moderatorju prek povezave »Prijavi neprimerno vsebino«. Pri tem navedite razlog, zakaj želite, da se predhodni komentar odstrani.


9. Uporabnik je objavil komentar z neprimerno vsebino. Zakaj ni bila umaknjena?

Komentarji se objavljajo v realnem času, zato moderatorji neprimeren komentar umaknejo, ko ga opazijo ali pa jim ga prijavi kateri izmed uporabnikov.


10. Opazil sem komentar z neprimerno vsebino. Kako naj o tem obvestim moderatorja?

Pomoč uporabnikov za zagotavljanje primerne ravni razprave je nadvse dobrodošla. Komentar, ki po vašem mnenju ni skladen s pravili, nam lahko prijavite prek povezave »Prijavi neprimerno vsebino«, ki je ob posameznem komentarju. V meniju, ki se odpre ob kliku na povezavo, izberete razlog, v okno vnesete neprimeren del besedila ali svoje mnenje in pritisnete »Pošlji«. Prijavo prejmejo in pregledajo moderatorji.


11. Rad bi prijavil komentar, ampak povezava za »Prijavo neprimerne vsebine« ni vidna?

To pomeni, da so prijavo že obravnavali moderatorji. Če povezava ni več vidna, je moderator komentar opredelil kot neproblematičen, zato ponovna prijava ni mogoča.

Če ste kljub temu prepričani, da je vsebina neprimerna, nam lahko to sporočite prek obrazca »Zahtevaj pojasnilo« ali na mmc-forum@rtvslo.si.


12. Ali lahko komentarjem dodajam tudi vsebine z drugih spletnih strani? Ali lahko dodam povezavo do teh strani?

Vsaka informacija, ki prispeva h kakovosti debate in dopolnjuje obstoječi prispevek, je zaželena. Vsebina naj bo dodana tako, da je razvidno, kaj je avtor komentarja vzel z druge spletne strani in kaj je njegov lastni komentar.

Prav tako je dovoljeno dodajati povezave, ki koristijo informiranju drugih bralcev ali smiselno dopolnjujejo vsebino komentarja.

Povezave do strani, ki se ne nanašajo na temo prispevka, vsebujejo komercialno vsebino ali preusmerjajo na strani s škodljivo programsko opremo, niso dovoljene in bodo skupaj z vsebino komentarja umaknjene.


13. Menim, da moj komentar ni kršil pravil komuniciranja. Zakaj je bil umaknjen?

Morda pravil ni kršil vaš komentar, lahko pa ste citirali ali neposredno odgovarjali na neprimeren komentar, ki je bil pred tem umaknjen. Čeprav ste le navajali vsebino drugega komentarja in jo morda tudi izpodbijali, vseeno ne moremo dopustiti ponovne objave pred tem umaknjene neprimerne vsebine.

Za pridobitev razloga umika vašega komentarja lahko vprašanje naslovite na moderatorje. To storite prek obrazca »Zahtevaj pojasnilo«. Povezavo do obrazca najdete na svojem uporabniškem profilu ali Mojem spletu. Za oddajo obrazca morate biti prijavljeni s svojim uporabniškim imenom in geslom.


14. Moderatorju sem poslal vprašanje. Zakaj nisem prejel odgovora?

Na vsa prejeta vprašanja si prizadevamo odgovoriti v čim krajšem času. Na večino vprašanj odgovorimo še isti dan, najpozneje pa v treh dneh.

Na vprašanja, ki so nevljudna, žaljiva, ponavljajoča se ali nejasno zastavljena, ne odgovarjamo.


15. Kdo nadzoruje moderatorje?

Moderatorji delujejo v skladu z uredniško politiko medija. Zavezani so merilom, ki so opredeljena v standardih in pravilih komuniciranja, in odločitvam, ki se sprejemajo znotraj uredništva. Neposredno nadrejen moderatorjem je urednik uredništva.

Vprašanja, predloge in pritožbe, ki se nanašajo na delo in odločitve moderatorjev, lahko posredujete na elektronski naslov mmc-uredniki@rtvslo.si.


16. Ali tudi novinarji posegajo v komentarje pod svojimi prispevki?

Ne. Uporabniške vsebine urejajo izključno moderatorji. Novinarji in drugi avtorji prispevkov lahko posredujejo svoje predloge ali opozorijo na sporne vsebine, odločitev pa v skladu s pravili komuniciranja in uredniško politiko sprejmejo moderatorji.


17. Kaj se zgodi, če uporabnik krši standarde in pravila komuniciranja?

Za lažje ali nenamerne kršitve pravil uporabnik prejme opozorilo. Za ponavljajoče se kršitve, neupoštevanje predhodnih opozoril in za hujše kršitve se za uporabnika bodisi vključi nadzor bodisi se uporabniško ime blokira.


18. Zakaj ne smem v komentarjih obravnavati dela moderatorjev?

Komentarji niso namenjeni mnenjem, vprašanjem ali pritožbam, ki se nanašajo na delo moderatorjev. Vsa mnenja, vprašanja, pritožbe ali katere koli druge nejasnosti, ki se nanašajo na posege moderatorjev, lahko sporočite prek obrazca »Zahtevaj pojasnilo« ali elektronskega naslova mmc-forum@rtvslo.si. Na vsa prispela sporočila bomo skušali odgovoriti v najkrajšem času.


19. Tudi neprimerni, nestrpni ali sovražni komentarji so del družbenega življenja. Ali ne bi bilo bolje takšne komentarje dopustiti? S tem bi omogočili, da nanje odgovorijo bolje poučeni uporabniki.

V nekaterih primerih bi bil takšen ukrep res produktiven, saj nedopustno izraženemu mnenju pogosto sledi tudi dober, argumentiran ali duhovit odgovor. Na daljši rok pa takšen pristop prinese več negativnih kot pozitivnih posledic. Že peščica uporabnikov lahko s provokacijami, trolanjem in drugimi neproduktivnimi pristopi onemogoči ali odvrne od sodelovanja tudi te dobronamerne in poučene uporabnike.


20. Kako vem, ali je bilo moje uporabniško ime blokirano?

Če je bilo vaše uporabniško ime blokirano, ste o tem obveščeni ob poskusu prijave. Status vašega uporabniškega računa lahko preverite tudi pri moderatorju na mmc-forum@rtvslo.si.

Uporabniku, ki je bil zaradi neupoštevanja pravil blokiran, se onemogoči registracija novega uporabniškega imena.


21. Zakaj nekaterih novic ne morem komentirati?

Da bi se izognili možnostim zlorab, so novice, ki obravnavajo družinske tragedije, težke in usodne prometne nesreče, različne druge dogodke s smrtnim izidom, nasilna dejanja ter se neposredno nanašajo na socialno okolje, ki mu pripadamo, za komentiranje zaprte.

Prav tako so za komentiranje zaprti sporočila za javnost, sponzorirane in oglaševalske vsebine ter vse druge vsebine, ki se samodejno generirajo.


22. Objavil sem komentar, zdaj pa bi ga rad umaknil. Ali lahko to storim sam?

Komentar lahko umakne le moderator. Uporabniki lahko prijavite tudi lasten komentar, pri tem pa morate nujno navesti razlog umika. Prošnja za umik komentarja, ki ne krši pravil ali za katero ni naveden tehten razlog (na primer: objavljen je bil nov, popravljen, dopolnjen komentar), ne bo upoštevana.


23. V komentar bi rad vključil besedilo v tujem jeziku. Ali s tem kršim pravila?

Besedilo v tujem jeziku, ki mu je dodan spremni komentar, povzetek ali prevod, ni sporno. Sporočilo besedila v tujem jeziku naj bo jasno in razumljivo tudi tistim bralcem, ki tega jezika niso vešči.

Komentar, ki je napisan izključno v tujem jeziku, brez ustrezne pojasnitve ali prevoda, predstavlja kršitev pravil: »11. Za objavo komentarjev na spletnem mestu rtvslo.si bom upošteval veljavni zakon o javni rabi slovenščine.«


24. Kako v komentar dodam povezavo?

Za dodajanje povezave najprej izberete besedilo, za katerega želite, da kaže na povezavo. Nato pritisnete gumb "Povezava" in odpre se vam novo okence, v katerega vpišete želeno povezavo (URL-naslov).


25. Ne strinjam se z vsebino prispevka. Ali lahko svojo kritiko izrazim v komentarju?

Komentarji, ki kritično in argumentirano obravnavajo novinarske in druge prispevke, so vsekakor dobrodošli. Nikjer ni predpisano, da mora biti vaše mnenje usklajeno z vsebino prispevka, kot tudi ni prepovedano izražati dvoma ali celo ogorčenja. Niso pa dovoljeni komentarji, ki osebno napadajo ali žalijo avtorje prispevkov.


26. Kaj pomeni, da je komentar zunaj teme?

Tema je določena z vsebino prispevka. Komentar, ki je neposredno vezan na to vsebino ali obravnava vsebino, ki se smiselno nanaša na temo prispevka, je v okviru teme.

Nasprotno so komentarji, ki se ne nanašajo na vsebino prispevka, vsebujejo povezave na spletne strani, ki prav tako niso povezane s to vsebino ali vsebujejo oglaševalska sporočila, zunaj teme.


27. V prispevku sem opazil slovnično napako. Kaj naj storim, da jo boste odpravili?

Vse objavljene prispevke pregledajo lektorji. Vseeno se lahko zgodi, da se posamezne napake spregledajo. Prav tako se nekateri prispevki čez dan dopolnjujejo, v njih posegajo različni člani uredništva, kar povečuje možnost vnosa nenamernih napak v samo besedilo. Opozorila na takšne napake jemljemo resno in jih bomo v najkrajšem času odpravili. Prijavite jih lahko prek povezave »Prijavi napako«. Na napake ne opozarjajte v komentarjih, saj jih bomo v takšnih primerih umaknili.


28. Nekdo si je ustvaril podobno uporabniško ime in si nastavil enak avatar. Zdaj me posnema in zavaja druge uporabnike. Kako boste ukrepali?

Posnemanje drugih uporabnikov ni dovoljeno. Uporabnika, za katerega sumite, da s podobnim grafičnim prikazom in uporabniškim imenom posnema vas ali koga drugega, pošljite prijavo na mmc-forum@rtvslo.si.


29. Ali je elektronski naslov, ki sem ga uporabil pri registraciji, viden drugim uporabnikom?

Ne. Elektronski naslov, ki ste ga uporabili pri registraciji, ni viden drugim uporabnikom.


30. Želel bi spremeniti svoje uporabniško ime. Ali to lahko storim?

Ne. Obstoječega uporabniškega imena ni mogoče spreminjati.


31. Rad bi izbrisal svoj uporabniški račun. Na koga naj se obrnem?

Zahtevo za izbris uporabniškega računa lahko podate na spletni strani moj.rtvslo.si.


32. Ali je med uporabniškimi vsebinami dovoljeno oglaševanje?

Ne. Oglaševanje je prepovedano s standardi in pravili komuniciranja: »Sporočila z oglaševalsko vsebino niso dovoljena, zato kot uporabnik ne bom objavljal zunanjih (oglaševalskih) spletnih povezav, ki ne prispevajo h kakovosti debate, in ponujal materialnih, finančnih in drugih storitev.«


33. Katere podatke o uporabnikih hranite?

Hranijo se vaše uporabniško ime in elektronski naslov, s katerim ste se registrirali, ter vsebine, ki ste jih objavili na spletnem mestu rtvslo.si (komentarji, blogi, zapisi v forumih). Drugi podatki se hranijo le, če ste jih vnesli. Za čas treh mesecev se hranijo tudi podatki o IP-naslovih, s katerih ste dostopali do spletnega mesta rtvslo.si in objavljali vsebine.

Več informacij o varovanju vaših osebnih podatkov in zasebnosti najdete tukaj.


34. Naletel sem na tehnične težave pri uporabi vaših storitev. Kako mi lahko pomagate?

Ob tehničnih težavah (npr. s prikazom ali objavo komentarja,) nam pišite na naslov mmc@rtvslo.si. Prosimo, da nam na kratko opišete težavo, priporočljivo je, da nam pošljete tudi zaslonski posnetek (PrtScr/Printscreen), iz katerega je razvidna težava, različico spletnega brskalnika, operacijski sistem (Windows, iOS, android, linux) in vrsto naprave (osebni računalnik, prenosni telefon, tablica), ki jo uporabljate.


35. Imam idejo za prispevek. Kako vam jo lahko predstavim?

Na elektronski naslov mmc-uredniki@rtvslo.si ali poštni naslov MMC, Uredništvo za nove medije, RTV Slovenija, 1550 Ljubljana nam pošljite krajši opis ideje in vaše kontaktne podatke.


36. Imam koristno informacijo, ki bi vas morda zanimala. Komu naj jo sporočim?

Informacijo nam lahko pošljete po elektronski pošti mmc-uredniki@rtvslo.si ali na naslov: MMC, Uredništvo za nove medije, RTV Slovenija, 1550 Ljubljana.


37. Opazil sem vaš prispevek. Lahko vam posredujem dodatne videovsebine ali fotografije. Na koga naj se obrnem?

Dodatne vsebine nam lahko pošljete po elektronski pošti mmc-uredniki@rtvslo.si.


Foto: MMC RTV SLO/Tomaž Drnovšek
Foto: MMC RTV SLO/Tomaž Drnovšek