Foto: RTV SLO
Foto: RTV SLO

Na dan volitev je prišlo do incidenta, v katerem naj bi skupina študentov skušala preprečiti izpeljavo rednih volitev, saj naj bi po njihovem prihajalo do nepravilnostih oziroma kršitev v kandidacijskem in volilnem postopku, kar bi lahko kazalo na privatizacijo javnega denarja za lastne koristi posameznikov. Novinarka Radia Koper, ki je spremljala volitve, je dobila informacijo, da skupina študentov pripravlja protest, zato je odšla na teren preveriti dogajanje. Vendar pa je vodstvo ŠOUP zahtevalo, naj novinarka zapusti prostore, na njena vprašanja pa niso želeli odgovoriti. Skupina študentov je med oddajo glasovnega lističa izvedla protest, med katerim je uničila del volilne dokumentacije. Novinarka je korektno in strokovno dokumentirala dogajanje in o njem nato tudi poročala.

RTV Slovenija najostreje obsoja poskus onemogočanja dela novinarke na terenu. Prav tako ostro zavračamo vsa namigovanja vodstva ŠOUP, da je novinarka Radia Koper na prizorišče poklicala protestnike. Vloga novinarjev, še posebej v regionalnih medijih, je neprecenljiva, saj so prvi posredovalci informacij iz lokalnega okolja. Z dobrim poznavanjem terena, institucij, ljudi in mrež, opozarjamo (tudi) na nepravilnosti in zlorabe tistih, ki imajo moč.

Ponovno opozarjamo, da je v Sloveniji potrebno okrepiti kulturo javnega dialoga in za vsako ceno ohraniti neodvisnost in avtonomnost novinarskega dela.