Uredniški izbor

Poudarki

  • Prodajalci, ki upravljajo trafike, so večinoma samozaposleni, franšizna pogodba pa jim nalaga številne obveznosti in skromne odstotke provizije od prodaje
Ocena novice: Vaša ocena:
Ocena 4.2 od 96 glasov Ocenite to novico!
Trafika
Delo v trafikah poteka po franšizni pogodbi, prek katere upravljanje trafike prevzame samostojni podjetnik ali druga pravna oseba. Delo vključuje dvanajsturni delovnik, odstotki od prodaje pa ne zadoščajo za kritje minimalne plače v obsegu predpisanega delovnika. Foto: BoBo
       Nisem imel službe, potem pa sem videl oglas in sem si mislil, da je to bolje, kot da sedim doma. Imam prijatelja, ki mi je uredil zaposlitev v podjetju, kjer je delal, in prek te zaposlitve sem prevzel trafiko. Po nekaj mesecih pa sem obupal, saj sem v zadnjem mesecu za več kot 260 ur zaslužil 700 evrov.       
Trafika
V Sloveniji večino kioskov obvladujeta dve družbi. Lastnici trafik, ki ponujata nekoliko različne franšizne pogodbe, a končni zaslužek franšizojemalca se med obema bistveno ne razlikuje. Foto: BoBo
       Trenutno sem davčni dolžnik, kako bom ta dolg poravnal, pa ne vem, saj mi po odbitku prispevkov mesečno ostane od 400 do 500 evrov.       
Trafika
S skromnimi urnimi postavkami, ki si jih lahko za sodelavce privoščijo upravitelji kioskov, težko najdejo zanesljive sodelavce. Foto: BoBo
       Najhuje je, če mladoletnemu nehote prodaš cigarete, saj je kazen 800 evrov, kar pomeni, da ves mesec delam brezplačno.       
Trafika
Morebitne tatvine bremenijo franšizojemalca, zato ti ob koncu dneva kar sami plačajo manjkajoče izdelke in tako prejmejo vsaj del odstotkov od prodaje. Foto: BoBo
       Včasih sva oba lahko zaslužila za preživetje z enim kioskom. Potem pa so v času gospodarske krize lastniki poudarjali, da so se razmere zaostrile in da bo prodaja padla, zato so nam tudi znižali odstotke.       
Trafika
Trgovke sicer vedo, kaj bi se na njihovem terenu prodajalo, a možnosti glede vpliva na ponudbo trafik so zelo omejene. Foto: BoBo
       Vse, ki delamo v kioskih, točno vemo, katere lokacije so najbolj tvegane za tatvine, potem ti pa določijo, da moraš na njih izpostavljati določene drage izdelke."       
Trafika
Dvanajsturni delovnik pa po presoji mojih izkušenejših sogovornikov pušča tudi posledice na telesu. Foto: BoBo
       "Ne vem zakaj se odločajo za tak model, saj je navsezadnje zadovoljen delavec precej boljši delavec od nezadovoljnega, tako pa smo vsi slabe volje in popolnoma nezainteresirani za delo, saj tudi če smo uspešni, ne dobimo nobene nagrade, temveč le grožnjo z nižanjem odstotkov.       
Trafika
Za popravila trafik skrbijo lastniki, medtem ko morajo franšizojemalci sami skrbeti za čistočo kioska. Foto: BoBo
       Nekaterim so oglas dali kar na kiosk, meni ga pa ne bodo, saj vedo, da bom vsakomur, ki me bo o tem kaj vprašal, vse povedala po resnici, da bo pobegnil od pogodbenega partnerstva, če bo le mogel.       

Dodaj v

Prodajalci v trafikah: dvanajsturni delovnik po franšizni pogodbi za manj kot minimalno plačo

Franšizne pogodbe, po katerih delajo prodajalci v trafikah, napisane v korist lastnikov
10. julij 2017 ob 07:55
Ljubljana - MMC RTV SLO

"Delala sem več let po dvanajst ur na dan, zdaj pa tega ne morem več, saj imam zdravstvene težave. Tako sem za nekaj ur dnevno morala po podjemni pogodbi najeti pomočnico, s katero sva si prejšnji mesec razdelili okoli 600 evrov, kolikor je ostalo od prihodka po vseh odbitkih," pripoveduje izkušena prodajalka v trafiki, ki je po več desetletjih dela trenutno v položaju, da ji minimalna plača predstavlja nedosegljiv neto prihodek.

Medtem ko mi pripoveduje o svojem položaju, si ogledujem račun iz trafike, kjer je med zakonsko opredeljenimi vsebinami tudi vabilo potencialnim pogodbenim partnerjem, ki bi želeli postati upravitelji kioska. Povprašam jo o tem, ali je taka strategija iskanja sodelavcev uspešna, pa mi odmahne z roko. "Nekaterim so oglas dali kar na kiosk, meni ga pa ne bodo, saj vedo, da bom vsakomur, ki me bo o tem kaj vprašal, vse povedala po resnici, da bo pobegnil od pogodbenega partnerstva, če bo le mogel."

A vabilo k pogodbenemu partnerstvu vendarle premami določene brezposelne ljudi. "Nisem imel službe, potem pa sem videl oglas in si mislil, da je to bolje, kot da sedim doma. Imam prijatelja, ki mi je uredil zaposlitev v podjetju, kjer je delal, in prek te zaposlitve sem prevzel trafiko." K prevzemu ga je spodbudila tudi pričakovana donosnost pogodbe, ki naj bi po napovedih pogodbenega partnerja dosegala blizu dveh minimalnih plač, a realnost je bila drugačna. "Po nekaj mesecih sem obupal, saj sem v zadnjem mesecu za več kot 260 ur zaslužil 700 evrov," pripoveduje nekdanji upravitelj kioska in dodaja, da svojo pustolovščino tudi obžaluje, saj je načela tudi odnos s prijateljem, ki mu je poskušal pomagati.

Franšizna pogodba in minimalni prihodki
Upravljanje kioska oziroma delo v trafiki poteka po franšizni pogodbi, ki jo skleneta eden od dveh večjih lastnikov prodajaln časopisov po Sloveniji in franšizojemalec, ki mora v ta namen "odpreti" svoj s. p. ali pa se zaposliti pri drugi pravni osebi. Franšizna pogodba opredeljuje pravice in obveznosti obeh partnerjev in obenem določa, kolikšen odstotek razlike v ceni (RVC) trgovskega blaga oziroma odstotek od vrednosti prodanega časopisa ali revije pripada novopečenemu upravitelju kioska.

Franšizna pogodba pa je v interesu lastnikov tudi zaradi tega, ker ni opredeljena kot pogodba civilnega prava. Tako je eden izmed lastnikov upravitelju kioska, ki je opozarjal na svojo ekonomsko odvisnost in posledično prikrito delovno razmerje, preprosto odgovoril, da bi prikrito delovno razmerje obstajalo, če bi bilo urejeno z drugo pogodbo civilnega prava, kar pa franšizna pogodba ni.

"Kdo bo delal, če se poškodujem?"
Pogodba določa tudi delovni čas posameznega kioska, ki ga mora upravitelj spoštovati, saj ga v nasprotnem primeru čaka kazen po pogodbi, ki zajema oceno poslovne škode, ki jo je podjetje, ki si lasti kiosk, v tem času utrpelo. Morebitne bolniške odsotnosti je zato treba urediti z nadomeščanjem. "Prav danes sem na poti v službo padla s kolesa in najprej sem pomislila, kdo bo delal namesto mene," pa pove izkušena prodajalka v kiosku.

Ne glede na to, da ima kiosk na atraktivni in poslovno uspešni lokaciji v prestolnici, je njen mesečni prihodek tak, da zadošča le za minimalno bruto urno postavko za študentsko delo v celotnem obsegu delovnega časa. Če bi v trafiki najela zgolj študente, bi ji po takem izračunu ostalo 12 evrov in nekaj malega centov, pri čemer sama ne bi dobila nobenega nadomestila za bolniško odsotnost, saj so samostojni podjetniki do nadomestila upravičeni le po več kot 30 delovnih dneh bolniške odsotnosti. Razumljivo je tudi, da mora upravitelja študent nadomeščati tudi, kadar se odloči za dopust, saj ga franšizna pogodba ne predvideva, kot tudi ne regresa.

"Nisem policistka, da bi preverjala dokumente"
Poleg delovnega časa lastniki kioskov upravitelju določajo, katere izdelke mora postavljati na katero mesto, določajo položaj in čas oglasov ter druge poslovne podrobnosti. Oba ponudnika kioskov se med seboj razlikujeta v manjših podrobnostih pogodbe. Tako en ponudnik obračuna upravitelju najemnino in stroške ter od upravitelja zahteva polog varščine, medtem ko je pri drugem ponudniku najem kioska brezplačen, a končni znesek, ki ga upravitelji prejmejo za svoje delo v kiosku, je pri obeh ponudnikih podoben.

Poleg delovnega časa so upravitelji kioskov odgovorni tudi za morebitne kazni inšpekcije. "Najhuje je, če mladoletnemu prodaš cigarete, saj je kazen 800 evrov, kar pomeni, da ves mesec delam brezplačno. Tako je bilo v primeru moje kolegice, pri kateri je študentka prodala cigarete mladoletniku. Potem pa jo je zalotil inšpektor," pripoveduje izkušena prodajalka v kiosku. "Nisem policistka, da bi zahtevala vpoglede v osebno izkaznico. Če je nekdo videti premlad, mu jih ne prodam, potem pa poslušam, da sem prasica stara."

Tatvine obračunane po prodajni ceni
Podobno so samostojni podjetniki, ki prevzemajo vlogo prodajalca v kiosku, odgovorni za morebitne napake pri vračilu denarja ali pa za ukradene predmete. Tu se po besedah moje sogovornice najbolj kaže neživljenjskost nadrejenih. "Vse, ki delamo v kioskih, točno vemo, katere lokacije so najbolj tvegane za tatvine, potem ti pa določijo, da moraš na njih izpostavljati določene drage izdelke." Njena kolegica je tako pred leti večkrat postala žrtev tatvin tobaka, ki ga je morala izpostavljati na tatovom dostopno mesto, zato se je odločila, da bo tja namestila prazne škatle, a ko je na ogled prišel predstavnik podjetja, ki je lastnik kioska, z njeno domislico ni bil zadovoljen in ji je naložil pogodbeno kazen zaradi neupoštevanja navodil.

Podobno izkušnjo pa ima moja sogovornica s tatovi revij. "Če nekdo tam nekaj ukrade, ne morem nič. Preden zapustim kiosk, je on že na drugem koncu mesta, v tem času pa lahko kdo drug še kaj ukrade." Vsaka ukradena revija se na koncu meseca odšteje od prihodkov v vrednosti prodajne cene, zato prodajalke kar same plačajo ukradeno revijo in na ta način vsaj dobijo nekaj centov odstotka od prodaje. "V zelo slabem mesecu je teh tatvin lahko tudi za sto ali dvesto evrov," pripoveduje izkušena prodajalka, ki so ji tatvine pred meseci znižale prihodke za dobro tretjino. Spominja pa se tudi vloma pred nekaj leti, ko so pozimi tatovi vdrli v trafiko, nato pa je sama vso noč preživela ob njej, da ne bi kdor koli še česa izmaknil, preden je zjutraj prišel pooblaščeni serviser in popravil poškodbe.

Ob previsoki prodaji znižani odstotki
Po mnenju moje sogovornice je težava tudi v tem, da lastniki nimajo občutka, kateri izdelki se bodo na določeni lokaciji bolje prodajali. "Mi, ki delamo na isti lokaciji več let, vemo, kaj je smiselno izpostavljati in česa ne, ampak nas nihče ne posluša. Sama naredim včasih kaj za prodajo, pa izpostavljam določene izdelke. Ampak najbolje je, če stranki sam poskušaš ponuditi še kaj, kar bi jo utegnilo zanimati, zlasti pri stalnih strankah je to laže." A pretiranega motiva za povišanje prodaje moja sogovornica nima. Sicer pogodba predvideva simbolične nagrade za uspešnost, a v praksi je bila ob dvigu prometa "nagrajena" z aneksom k pogodbi, ki je znižal odstotke od prodanih izdelkov, ki ji pripadajo. "Vesel si lahko samo do aneksa, potem pa se vse vrne."

Izkušeni prodajalci znajo povedati, da so bili včasih prihodki delavcev v trafikah precej boljši. "Nikoli s tem nisi mogel obogateti, ampak si pa lahko zaslužil za več kot minimalno plačo," se dela pred desetletjem spominja izkušeni prodajalec, ki je v tem obdobju začel svoje delo pri drugi upraviteljici kioska. "Takrat sva oba lahko zaslužila za preživetje z enim kioskom. Potem pa so v času gospodarske krize lastniki poudarjali, da so se razmere zaostrile in da bo prodaja padla, zato so nam tudi znižali odstotke."

Po brezplačen obrok k prijatelju
Moj sogovornik je prav v času gospodarske krize odprl svoj s. p. in prevzel kiosk, a njegovi zaslužki niso niti približno dosegali pričakovanj, zato se je znašel v položaju, ko ni pokril niti svojih prispevkov. "Trenutno sem davčni dolžnik, kako bom ta dolg poravnal, pa ne vem, saj mi po odbitku prispevkov ostane od 400 do 500 evrov," pripoveduje in dodaja, da ima srečo, saj lahko živi pri prijatelju v sobi za simbolno najemnino. "Glede hrane pa imam srečo, da mi drug prijatelj, ki dela v restavraciji, občasno ponudi brezplačen obrok, poznam pa tudi prodajalko, ki hodi po hrano k humanitarnim organizacijam."

Varčevalni ukrepi pa niso popustili niti v časih, ko se je prodaja povečevala, saj prihodki mojih sogovornikov ob upoštevanju predpisanega delovnega časa ne pokrijejo minimalne plače. Ker so pogodbe z odstotki individualne za vsako prodajno mesto, moji sogovorniki ne vedo, ali ima kdo boljše odstotke, a moja mlajša sogovornica meni, da njena pogodba predstavlja novodobno suženjstvo. "Vse dneve moraš delati ali najti nekoga, odgovoren si za vsako napako, na koncu pa pride slabši mesec, ko ti po kritju prispevkov ostane dvesto ali tristo evrov," pripoveduje in dodaja, da ji je v slabem mesecu finančno na pomoč priskočil oče.

Težko najti zanesljive ljudi
Izkušene prodajalke pa negodujejo nad vedno večjim obsegom storitev, kot je tudi možnost plačila položnic, kar v praksi pomeni tudi več gotovine v blagajni. "Težko je tudi zaupati ljudem, ki bi te nadomeščali. Včasih me je še nadomeščala sorodnica, zdaj pa ne more več, zato večino časa delam sama," pove in obenem dodaja, da z zneskom, ki ga lahko nameni morebitnim delavcem po podjemni pogodbi, ne more privabiti kakovostnih ljudi. "Kdo pa bo prišel delat za nekaj evrov na uro? Tako je tudi težko najti koga, ki bi mu lahko zaupal." Poleg morebitnih tatvin pa finančni udarec lahko predstavljajo tudi napake. Eden izmed delavcev v trafiki je tako napačno obračunaval prodajo loterijskih srečk, zaradi česar je bila vsaka srečka obračunana dvakrat, s čimer je pridelal za več sto evrov izgube.

Dvanajsturni delovnik pa po presoji mojih izkušenejših sogovornikov pušča tudi posledice na telesu. "Imela sem težave s hrbtenico in ramenom. Danes ne morem več sedeti ves dan," razlaga izkušena prodajalka, ki si je v ta namen, seveda na lastne stroške, omislila ergonomski stol v nasprotju z majhnim lesenim stolčkom, ki so ji ga odmerili lastniki in s katerega sploh ne vidi čez prodajni pult. Prav tako mora sama skrbeti za čistočo in urejenost kioska, medtem ko vse druge popravke opravljajo lastniki. A kljub temu je v majhnem kiosku ves čas na prepihu med klimatsko napravo, vročim zunanjim zrakom ter vročim zrakom, ki ga izpihujejo hladilniki pijač.

Zadovoljni delavci bi bili boljši
"Tukaj ni niti stranišča niti umivalnika za umivanje rok, pa vseeno prodajam pijačo," mi pove in doda, da si sama v ta namen kupuje higienske robčke. Glede opravljanja potrebe pa se zanaša na katero izmed svojih stalnih strank, ki nadzoruje kiosk, medtem ko sama skoči v bližnjo gostilno. "Po pravilih bi morala zložiti vse revije in zapreti kiosk in dodati obvestilo, a to traja pet, deset minut, kar je zelo nepraktično, če imaš prehlajen mehur." Če v času zaprtja kioska ni ustreznega obvestila, jo seveda doleti pogodbena kazen.

Da so razmere za delo tudi odraz odnosa lastnikov, meni moja mlajša sogovornica. "Ne vem, zakaj se odločajo za tak model, saj je navsezadnje zadovoljen delavec precej boljši delavec od nezadovoljnega, tako pa smo vsi slabe volje in popolnoma nezainteresirani za delo, saj tudi če smo uspešni, ne dobimo nobene nagrade, temveč le grožnjo z nižanjem odstotkov." Prav zato je prepričana, da bo delo v trafiki kmalu opustila, saj so ji prihodki preteklega meseca komajda pokrili minimalno plačo za 12 ur dnevnega dela. Starejše prodajalke pa opozarjajo, da so pri menjavi poklica v precej slabšem položaju, enako moja sogovornica, ki si je pretekli mesec z najeto sodelavko razdelila 650 evrov prihodkov. "Res ne vem, zakaj bi še vztrajala. Mi pa tako teče delovna doba, saj sem premlada za upokojitev. Sem pa poskušala poiskati drugo delo, tudi prek strank, a mi nihče noče pomagati. Očitno sem v zgodnjih petdesetih že dovolj stara za v smeti," pove zazrta v tla.

Luka Lukič
Prijavi napako
Komentarji
KLIPAN
# 10.07.2017 ob 08:05
Krasen kapitalizem, a ne?
Saj ne rečem, da moramo nazaj v komunizem, ampak, a se ga res ne da narediti vsaj malo bolj prijaznega do ljudi in okolja?
elim36
# 10.07.2017 ob 08:07
Gre za slovenski poslovni model, ki ga ta država pravno priznava, kar je katastrofa. S tem oblast kaže koliko ji je mar za ljudi, saj poteka vse po sprejetih zakonih. Največja tragedija tega sistema pa je v tem, da to področje v vladi vodi stranka, ki se imenuje socialdemokratska. Sp-izacija bo postopoma nadomestila večino delovnih mest v storitvenih dejavnostih, redne zaposlitve bodo ostale le v industriji in javnih službah.
vnk
# 10.07.2017 ob 08:15
Taksna delovna razmerja, ce sploh temu lahko to recemo, bi bilo treba prepovedati in omejiti. To in studentsko delo unicuje nas trg dela (pa uvoz balkancev).
the law1
# 10.07.2017 ob 08:12
@KLIPAN

Krasen kapitalizem, a ne?
Saj ne rečem, da moramo nazaj v komunizem, ampak, a se ga res ne da narediti vsaj malo bolj prijaznega do ljudi in okolja?


Mi je bilo popolnoma jasno, da zaslepljeni sploh ne boste štekali v čem je ves point tega članka. No, saj tudi novinar verjetno ne.

V teh primerih se lepo vidi kakšen odnos ima država do s.p.-jev in ravno zaradi države so ti na socialnem dnu

"Trenutno sem davčni dolžnik, kako bom ta dolg poravnal, pa ne vem, saj mi po odbitku prispevkov ostane od 400 do 500 evrov,"

Se pravi država je temu človeku odžrla cca. 400 EUR/mesečno samo zato, ker si je upal delat in ne biti lenuh na zavodu

Če bi v trafiki najela zgolj študente, bi ji po takem izračunu ostalo 12 evrov in nekaj malega centov, pri čemer sama ne bi dobila nobenega nadomestila za bolniško odsotnost, saj so samostojni podjetniki do nadomestila upravičeni le po več kot 30 delovnih dneh bolniške odsotnosti.

Glej pa absurd, da kljub plačni oderuškim prispevkom s.p. je upravičen do nadomestila po 30 delovnih dneh, kar v praksi znese 45 koledarskih dni. Gnoj od države
sportivko
# 10.07.2017 ob 08:28
"Prodajalci v trafikah: dvanajsturni delovnik po franšizni pogodbi za manj kot minimalno plačo"

Normalno, zato pa raste BDP ker je pol slovenije na minimalcu.
pozitivc
# 10.07.2017 ob 08:08
Tole bi UTD vse pravično poreguliral..
the law1
# 10.07.2017 ob 08:19
@elim36

Sp-izacija bo postopoma nadomestila večino delovnih mest v storitvenih dejavnostih, redne zaposlitve bodo ostale le v industriji in javnih službah.

in ve čem je problem s.p-jev. Problem je v idiotski državi, ki se ne zaveda, da je potrebno delovno okolje prilagodi 21 stoletju. Ostalo okolje se pač prilagodi.

Uvedimo npr. sistem ničelnih obveznih prispevkov v stilu Danske ali Nove Zelandije kjer je kljub ničelnim obveznim prispevkom vsak zdravstveno zavarovan in po določenem letu, ga čaka neka državna penzija.

Za ostali del penzije si pač vlagaš sam v določene sklade po želji, ki so lahko državni ali privat. In sedaj pa pride najlepše.

Vložki v te sklade za penzijo so npr. tudi garancija na banki za vzeti kredit tako, da ni problem dobiti kredita za nakup nepremičnine.

Kadar imaš sistem nastavljen dobro so tudi vse stvari bolj preproste. Dejstvo je, da najbolj uničuje s.p.-je v Sloveniji država sama z katastrofalno davčno in ostalo zakonodajo.
Billi
# 10.07.2017 ob 08:25
@KLIPAN
Krasen kapitalizem, a ne?

ko država vzame denar od ljudi (davke) in ga da privatnim banka, težko govorimo o kapitalizmu.

Ampak ja.. to s trafikami je f*** up. Neki je treba naredit.
Krisha
# 10.07.2017 ob 08:20
Mi je gospa na trafiki zadnjic povedala da ima samo 3 cente od skatlice cigaret.ker drzava veliko pobere od cigaret bi lahko prodahslki dali vssj 30 centov
ginza
# 10.07.2017 ob 08:21
Krasen kapitalizem, a ne?

To ni kapitalizem.
boro007
# 10.07.2017 ob 09:04
S.P. je okrajšava za samostojni podjetnik... Prodajalke in prodajalci po trafikah niso ne samostojni, in ne podjetniki...

Takih nesamostijnih nepodjetnikov je še mnogo, in je regulacija teh delovnih mest popolnoma zgrešena. Nekdo jim odšteje od prodaje še najem mesta oz. v tem primeru trafike, po vseh odtrgljajih jim ostane manj kot minimalc... Potem pa pride še država in odtrga prispevke za zdravstveno varstvo in pokojnino... In na koncu jim ostane manj kot je vsota položnic vsak mesec.

Stvar ni omejena le na trafike, takih delavnih mest je več... Ker lastniki nimajo stroškov z bolniškimi odsotnostmi, z regresom, z odpuščanjem... To je verjetno tista fleksibilna delavna sila za katero tako zelo navijajo na gospodarski zbornici.
Marko32
# 10.07.2017 ob 08:39
Posledica predrage države, kjer morajo najrevnejši plačevati in vzdrževati bogat javni sektor z vsemi njihovimi privilegiji.
gantart
# 10.07.2017 ob 08:42
@Homer - v kapitalizmu država ni kapitalist, ampak socialni korektiv
vojnaslo91
# 10.07.2017 ob 09:44
Lahko le čestitam piscu, da je izpostavil ta problem... kjer je država kot ena slepa kura... ne vidi in ne sliši...

To ni kapitalizem... to je fevdalizem.... kjer država podpira suženjsko delo.
SvarunNoordung
# 10.07.2017 ob 08:53
Heh, vsi ste zgrešili bistvo. Naj podjetja, ki ponujajo tako delo sama vodijo trafike. Ljudje ne biti naivni in ne se lotevati UTOPIČNIH POSLOV preko S.P.-jev. Ljudje so enostavno EKONOMSKO NEPISMENI,.
RJSlo
# 10.07.2017 ob 09:46
elGoyc
# 10.07.2017 ob 09:09
...
Za lenuhe na zavodu bi morali obvezno organizirati javna dela, vsaj simboličnih 8 ali 16 ur na teden jim v primeru neudeleževaja odvzeti nadomestilo oz. zmanjšati socialno pomoč. Če ne nek diplomant fakultete, ki "proizvaja" težko zaposlive kadre preponosen, da bi po parku pobiral smeti, potem naj bo preponosen tudi, da prejema denar za sedenje doma.
----------------------------------------
No ja. Ne nabijati v prazno. Na zavodu niso samo lenuhi, smo tudi invalidi, med drugim tudi delovni invalidi.
peroaroma
# 10.07.2017 ob 09:14
svarun

ne ti predavat o ekonomski pismenosti!. Ljudje se borijo za svoj kruh, največkrat so zadaj še otroci, sedaj pa čaraj s temi 400eur. In takih služb je ogromno pri nas. Posttajamo družba revnih sp v različnih oblikah
elGoyc
# 10.07.2017 ob 09:09
@the law1
Ker imam sam s.p. ti lahko povem, da prodajaš bučke.
Če bi recimo lahko imeli ničelne PIZ prispevke in se nato ukvarjali z problemom tistih upokojenih s.p.-jev, ki so svoj denar napačno naložili (ali jih alternativno pustili kolšariti) so ničelni ZZ prispevki totalna neumnost, ker gre za "zastonj kosilo", ki kot vemo ne obstaja.
Če si s.p. ne more privoščiti 348€ prispevkov in cca 50€ davka, potem naj preprosto ne odpira s.p.-ja. Namen samostojnega podjetništva ne sme biti prekarno delo (kar sicer sedanja zakonodaja za normirance, ki je zame sicer ugodna, spodbuja) in siljenje oziroma vzpodbujanje ljudi brez podjetniške žilice, znanja in občuta za operiranje z denarjem in potrebnih znanj iz zavoda za zaposlovanje z subvencijami v neka razmerja, ki so samem bistvu povsem neenakopravna.
Da je po drugi strani glavni vzrok takšnega stanja predpotopna rigidna delavna zakonodaja, ki ne omogoča fleksibilnosti trga dela je seveda druga zgodba. Država bi morala težiti k tem, da bi bili vsi, ki niso resnični podjetniki ampak prekarci ter tisti z pogodbami za določen čas ipd. zaposleni za nedoločen čas, za kar bi se moralo v prvi vrsti olajšati odpuščanje iz razloga nezaupanja ali nesposobnosti, znižati prispevke za to vrsto zaposlitve ter končno poostriti nadzor.
Za lenuhe na zavodu bi morali obvezno organizirati javna dela, vsaj simboličnih 8 ali 16 ur na teden jim v primeru neudeleževaja odvzeti nadomestilo oz. zmanjšati socialno pomoč. Če ne nek diplomant fakultete, ki "proizvaja" težko zaposlive kadre preponosen, da bi po parku pobiral smeti, potem naj bo preponosen tudi, da prejema denar za sedenje doma.
peroaroma
# 10.07.2017 ob 09:39
kje je inšpekcija? Minimalna plača bi morala veljati za vse in za vse oblike zaposlitev in to za 8 ur. V nemčiji je minimalna postavka za uro, pri nas pa mesečna in potem delodajalci izigravajo to tako da ljudje delajo po 12 ur in več za minimalca z vsemi dodatki in stroški.

Gre za načrtno izigravanje zakonodaje ob očitni tihi podpori politike
peroaroma
# 10.07.2017 ob 09:11
pohvale za članek. O tem bi morali pisati vsak dan, ne pa da mediji utujajo z Janšo in Kučanom in delajo PR vlade.
Vsakodnevno bi morala biti to top dogodek dneva, da se konča ta divji kapitalizem. Ta prekarizacija, mahinacije s sp in podobni izumi temu je potrebno narediti konec. In smo spet pri ministrstvu za delo...
samogledam
# 10.07.2017 ob 10:57
Za to vrstno delo - prodajalka imajo v Nemciji izvrsten zakon za vse drzavljane od 18 do 90 let.Vsakdo lahko dela pogodbeno do zneska 450€ ki je neobdavcen tako za delodajalca kot delavca, upostevaje da je urna postavka 8,5€.
Tako drzava skrbi da ljudje delajo in niso v breme sociali...tisti bolj pridni pa delajo na dveh ali treh krajih,saj davkarija tako nima interesa preverjati revni sloj ljudi, ki sami z delom skrbijo za lastno prezivetje. Bi bilo potrebno v Sloveniji politikom povedati, da se delovne ljudi za minimalca ne, rauba in ne kaznuje !
peroaroma
# 10.07.2017 ob 09:41
Vse to je posledica da je ministrstvo za delo že 20 let v rokah nesposobnih ljudi. Je pa res da sindikati sodelujejo pri tem kriminalu
megan
# 10.07.2017 ob 10:34
Krasen kapitalizem, a ne?

To je surovi kapitalizem. Če bi naenkrat kapital kar ukinil delavske pravice, bi bil tutalen punt (kar bi bilo prav). Elite se tega zavedajo, zato so to naredili tako potiho in postopoma. Redno zaposlitev, kjer pripadajo delavske pravice dobi vse manj ljudi, vse več pa jih je prisiljenih delat na načine, kjer so popolnoma brezpravni. Ne pripadajo jim nobene pravice. Vse več je nekih s.p., podjeminh pogodb, agencijskih delavcev, fiktivnih študentskih statusov ... Poleg tega pa še tisti, ki imajo pogodbo o zaposlitvi niso vsi kaj dosti na boljšem, ker delodajalci na veliko kršijo pravice zaposlenih.
Slišala sem za primer, ko je nadrejeni že na razgovoru za službo povedal "pri nas ni bolniške v nobenem primeru" in da je ta isti šef začel (še bolj) šikinirat delavko, ki je povedala da je noseča in nad njo izvajat še večji mobing.
To je vračanje v 19. stoletje, v obdobje najbolj surovega kapitalizma. Ne, da je bilo v socilaizmu vse prav in lepo, ampak, da je bilo tisto slabše od tega zdaj, me pa nihče ne bo prepričal.
peroaroma
# 10.07.2017 ob 09:12
kje so sindikati?!!???
Zgodovinar_666
# 10.07.2017 ob 08:56
S. p. z minimalnimi prihodki mora plačati 40€ na mesec več kot delavec z minimalno plačo. Glede na zapisano pa imajo tile, ki so v trafikah vse elemente delovnega razmerja. Tako da bi jih moral delodajalec zaposliti. Če trafika ni donosna, pa zapreti poslovalnico. Ampak tukaj inšpektorja ne bo, ker je firma ki upravlja te kioske povezana z SD, SMC in DeSUSom. Toliko tudi o tem koliko je oblasti do tega, da bi to uredila.

Se pa strinjam, da je v Sloveniji težko poslovati, ker imamo noro visoke davke.
the law1
# 10.07.2017 ob 08:33
@Homer.

Zanimivo, da kot "zagrizen" kapitalist, pričakuješ da bi se morala država obnašati socialno.

Vam socialistom pa res ni več nič jasno razen razbijanja po mestih.

Bistven del sociale je, da država dovoli človeku da dela in ga ko nekaj zasluži ne skubi iz vseh strani. Mi je pa jasno, da lenuhom ne more biti jasno, da je pravica do dela del sociale.

In z sistemom ničelnih prispevkov postane pravica do dela univerzalna.
minutes
# 10.07.2017 ob 09:19
Žalostno. Trafikantke se mi smilijo,kaj jim ostane od življenja.Otroci,družina,zabava,....
KLIPAN
# 10.07.2017 ob 13:21
@Sussudio
Meni je res totalno smešno, ko mi nekdo po 27-ih letih kapitalizma, dveh Janševih vladah, eni Demosovi.....začne razlagat, kako je za slabe plače in pogoje, ki ga daje delodajalec svojim zaposlenim-kriv komunizem??!!!
Po skoraj treh desetletjih njegovega propada.
Za katastrofalno stanje in plačo 1 dolar na dan v Bangladešu, Indiji, Pakistanu....je tudi kriv slovenski komunizem ali je mogoče problem v izkoriščevalskem kapitalizmu?
Zlate
# 10.07.2017 ob 11:08
Ljudje mislijo, da imamo pri nas ekonomski sistem, v resnici pa gre za KREMATISTIKO - kopičenje denarja brez da bi pravzaprav karkoli delali - denar se jemlje ljudem, ki delajo.
peroaroma
# 10.07.2017 ob 10:25
oziris

bojim se da ne bo prišlo do konfliktov, ker je cel sistem nastavljen tako da v kali zatre malega človeka. Kako naj delavka v trafiki sproži konflikt? Potem ko ima doma recimo 2 šoloobvezna otroka, ki ju vidi 2 uri na dan? Kako? če se pa upre pa dobi pogodbeno kazen par tisoč . precej začaran krog
peroaroma
# 10.07.2017 ob 10:08
Zakaj ne naredijo policisjko racijo v Luki Koper, kjer 3/4 zaposlenih dela v mafijskih pogojih? Enostavno bo potrebno začeti s tem , sicer bomo imeli čez 10 let plače pod 400eur, namesto da bi imeli 2000 in več
peroaroma
# 10.07.2017 ob 09:44
volil bom tisto stranko, ki bo zahtevala 1000 eur minimalne plače za 8 urni delovnik. Če lahko to naredijo v Avstriji in Nemčiji za 2x več bodo naši delodajalci tudi . Tisti ki so sposobni že sedaj dajejo večje plače.

Seveda pa mora pomagati tudi država z drugačno davčno politiko.
the law1
# 10.07.2017 ob 08:45
@vnk

No, da ne bodo samo lenuhi na zavodu na udaru.

A li pa da gre tistih 400 EUR za nekega javnosektoraškega prazita, ki je celo leto lenaril v službi sedaj pa je že na "zasluženem" vsaj 3 tedenskem dopustu.
windmaster
# 10.07.2017 ob 10:55
Še dobro da ste na čelo vlade izvolili ustavnega pravnika, ki je imel tri leta čas za spremembo zakona, katerega je on sam pomagal napisat.... pa ga še ni spremenil!
AmaziN
# 10.07.2017 ob 10:48
Iscemo natakarja..osnovni pogoj, da ima SP. Pa kaj je s to drzavo prizadeto, sj mi smo pa se bol nori, ker vse to prenasamo. Pa da ne govorim o studentskem delu, kjer ni nobene kontrole, vsak lahko dela preko napotnice nekoga tretjega. ja valda da lahka, ce pa vplacuje pokojnino, ki jo itak ne bo nikoli videl.
peroaroma
# 10.07.2017 ob 10:43
naj mi nekdo pojasni en pameten razlog zakaj ne bi mogli imeti 1000eur minimalca za 8urni delovnik? Malo bo morala popustii, država, malo lastniki , ni to neka fantastika. Zkaj se nihče s tem ne ukvarja??
peroaroma
# 10.07.2017 ob 09:55
tuintam

seveda je globja. in začne se že pri državi, ki najema npr. čistilke ki ne dobijo niti minimalca. In ta vzor se razpase povsod. Pri nas imamo storitve čiščenja , varovanja in še kaj v bistvu že mafijsko organizirano. Uvažanja ljudi , mizerna plačila itd.. Ne razlikuje se kaj dosti od italijanske
pepar
# 10.07.2017 ob 09:30
Država pobira dajatve ne glede na vse,da lahko državni birokrati še naprej uživajo v sadovih socialistične ureditve znotraj nekaterih delov javne uprave.
S politiki na čelu.
Amethist
# 10.07.2017 ob 11:27
Kr tako naprej. Scasoma bo tudi naivnezev ki bi vzeli trafiko v upravljanje, zmanjkalo. Potem bojo lahko lastniki v vsaki svoji trafiki delali po eno uro.
KLIPAN
# 10.07.2017 ob 10:31
@oziris.va
"Seveda je krasen.
Tisti, ki so bolj iznajdljivi, imajo moč ipd., so na vrhu piramide. Ostali pa ... pač pod njo."

Če je to za tebe krasen kapitalizem, pač naj bo.
Jaz sem vseeno mnenja, da smo drug od drugega odvisni in da tisti, ki je na vrhu piramide ne sme samo srati po ljudeh, ki niso na vrhu, pač pa da si moramo pomagati, kolikor se pač da, da bo družba prijazna do vseh ljudi, da jim nudi osnovne dobrine in da jim nudi nek normalen nivo življenja.
Sicer pa si lepo pokazal kakšen kapitalizem zagovarjate vi-prigrebi se do vrha in se poseri na vse pod tabo.
Potem pa se pritožujete, ko se zgodi Hamburg.
ps11
# 10.07.2017 ob 10:10
To je suženjstvo, država bi morala taka podjetja resno sankcionirat. Dokler država to pusti, da se to dogaja, tako bo. To ni nobeno delo, da je človek shiran pa v bistvu ni nič od tega dela potem.
peroaroma
# 10.07.2017 ob 10:06
še enkrat pa povdarjam da imajo odločilno vlogo pri tem mediji. Če bi vsakodnevno bombardirali z novicami o takih problemih, skakali s kaerami za Cerarjem o takih problemih bi se mogoče ljudstvo zbudilo iz omame ki nam je vsiljena partizani, domobranci
peroaroma
# 10.07.2017 ob 10:03
yoda

če boš razmišljal tako kot ti, potem ne bo nikoli bolje. Potrebno je narediti rez . 1000neto minimalca je povsem realna stbvar že sedaj. Lastniki/fevsalci bodo imeli kakšno jahto manj, kakšno priležnico manj pa še vedno dobro živeli, država bo imela kakšno agencijo manj, kakšnega birokrata manj.

Vse se da če se hoče, problem pri nas je ker ljudje ne vzdignemo glave in gremo na ulice za boljše plače. NI problem nahujskati ljudi proti Janši ali Kučanu, za boljše plače npr. trafikantov ne bo šel nihče. Seveda so prvi v vrsti krivci za vse to sindikati, saj delavka v trafiki niti ne more niti ne sme štrajkati, ker si zategne zanko, tako je žal pri nas
boro007
# 10.07.2017 ob 09:42
@oziris.va


Krasen kapitalizem, a ne?
Saj ne rečem, da moramo nazaj v komunizem, ampak, a se ga res ne da narediti vsaj malo bolj prijaznega do ljudi in okolja?

Seveda je krasen.
Tisti, ki so bolj iznajdljivi, imajo moč ipd., so na vrhu piramide. Ostali pa ... pač pod njo.

Vsi pač ne morejo/mo imeti vsega. Svet bi se pogreznil.


Tak sistem potem ni pošten do velike večine ljudi, ker nimamo vsi poslovne žilice. In da ljudi ki nimajo niti osnovnih možnosti, duševno bolni in invalidi, kje bi si oni našli svojo poslovno priložnost? Dejstvo je da bi še vedno potrebovali socialne transfere, ki jih pa kapitalizem brez davkov ne bi mogel servirati... Torej še teoretični kapitalizem ne deluje in servira zgolj "bogatim", da o trenutnem norem kapitalizmu sploh ne govorimo, ki je solidaren le z bankami.
mikitr
# 10.07.2017 ob 09:28
Semolič in kolegi,razne zbornice-ti ljudje se mirno sončijo in uživajo ob privilegijih ,ki jih imajo,dalavec ali nosilec s.p. oz.d.o.o,ti pa naj si ob plačanih članarinah pomagajo kot si znajo.
moj komentar
# 10.07.2017 ob 13:46
KLIPAN

Zaman se trudiš. Nekaterim sprancem ni več pomoči.
Zanje bo tudi čez 100 let za vse probleme kriv komunizem.
Smešno je ravno dejstvo, da mi pravega komunizma sploh nismo imeli.
Samoupravljanje je bolj podobno današnjemu neoliberalizmu, le da so ven iz odločanja izključili delavce.
KLIPAN
# 10.07.2017 ob 13:44
@megjack
"jansa klipan? :) verjetno v nedeljo jeste tudi jansevo juho?"

On mi pač prvi pride na pamet, ko mi nekdo reče, da sem jaz parazit.
Jaz sem namreč že od leta 1993 zaposlen in sem vseeno nek promil prispeval k blaginji Slovenije.
Tip, ki pa je že 27 let na državnih jaslih, pa verjetno bolj malo.
Ja, jemo govejo juho.
KLIPAN
# 10.07.2017 ob 13:15
Davki in prispevki so za vse s.p.-je popolnoma enaki!!!!
No, prihaja do določenih razlik (glede na promet, normirani stroški, popoldanski.....), ampak v bistvu so po teh skupinah enaki.
Tukaj ni govora o tem, da imajo zaposlene v trafikah preko s.p.-jev višje davke kot drugi s.p.-ji!!!!!
Pač pa je govora o tem, da ima franšizodajalec (kapitalist) take neživljenske pogoje, da ta s.p. oz. franšizojemalec-ne more preživeti!!!!!
Kaj vam torej ni jasno?
Noob
# 10.07.2017 ob 12:37
Lihkar grem v trafiko, nadomeščat mamo, ker drugače ne more na dopust! Pa nasvidenje!
megan
# 10.07.2017 ob 12:13
Glede na članek se mi zdi, da bi tile delavci v trafikah imeli več denarja, če ne bi delali nič in bi bili na sociali. Kako, da še nobenemu državnemu ekonomistu ni kanilo na pamet, da je bolje, če se vsaj tistim ljudem, ki želijo delat, to dovoli in se jim ne jemlje volje? Da bi se sprejelo tako zakonodajo, ki v člaku opisanega odnosa do delavcev ne bi dovoljevala? Ker tudi, če sploh ne bi plačujejo davkov in prispevkov - vsaj socialne pomoči ne bi rabili prejemat.
Sprašujem se tudi, kje so "aktivisti" za človekove pravice. Še enkrat več, bi jih rada opozorila, da niso samo ilegalni migranti ljudje, ki imajo človekove pravice in da bi se lahko kdaj tudi za druge družbene skupine pobrigali, če so že tako humani oz. humanitarni.
Kazalo