Baletne plesalke ob drogu. Foto: SOJ RTV SLO
Baletne plesalke ob drogu. Foto: SOJ RTV SLO

"V tej seriji duhovni dialog, umetniški dialog skozi čas ustvarjajo številni pričevalci ‒ baletni umetniki, glasbeniki, strokovnjaki. Pomembno dokumentarno gradivo pa predstavljajo tudi številne razglednice, fotografije, med drugim tudi mnogi posnetki, ki so nastajali več desetletij in jih hranijo danes slovenski arhivi in muzeji, tudi Televizija Slovenija. Ogromno gradiva smo pridobili tudi iz zasebnih zbirk," je povedala Danica Dolinar, režiserka, scenaristka in urednica nove serije.

Gledališče in ples močno prisotna v zavesti Emoncev
V prvem delu bodo gledalci lahko spoznali, da se je na današnjem slovenskem ozemlju že od nekdaj rado plesalo. Viri pričajo, da so plesali že predniki Slovencev, ki so se naselili v teh krajih, in da sta bila gledališče in ples močno prisotna tudi v zavesti Emoncev.

Oddaja prikazuje družabno življenje in z njim ples v srednjem veku, v času ljubljanskega kolegija jezuitov v 17. in 18. stoletju in v prvih desetletjih 19. stoletja, ko je bila Ljubljana zelo živahno mesto, v katerem se je veliko plesalo, ter razkriva, kdaj so na ozemlju današnje Slovenije prvič videli balet in kdaj je nastala prva slovenska baletna pantomima na slovensko glasbo Možiček.

Razvoj plesa in čas, v katerem se je plesalo, osvetljujejo tudi strokovnjaki Ljudmila Gec Plesničar, Mirko Ramovš, Metoda Kokole, Marko Marin, jezuit Lojze Bratina, Manca Špendal, Damjan Ovsec in Veselin Miškovič.

Serijo sta ustvarila še direktor fotografije Bojan Kastelic in mojster montaže Andrej Modic.