Vpis stavbe v kataster stavb je potreben v roku enega meseca po zaključku gradnje oziroma ob začetku uporabe take novogradnje. Foto: MMC RTV SLO
Vpis stavbe v kataster stavb je potreben v roku enega meseca po zaključku gradnje oziroma ob začetku uporabe take novogradnje. Foto: MMC RTV SLO"S tem je zagotovljena pravna varnost lastnikov nepremičnin tudi za podatke, ki so bili v preteklosti evidentirani le z vprašalnikom," so sporočili iz geodetske uprave (Gurs).

Po 22. novembru se podatkov o legi in obliki stavbe, o površinah, dejanskih rabah delov stavb in letnicah gradnje ne bo več moglo spreminjati prek vprašalnikov. Za spremembo teh podatkov bo treba naročiti elaborat geodetske storitve pri geodetskem podjetju ali projektantu.

Vpis stavbe v kataster stavb je potreben v roku enega meseca po koncu gradnje oziroma ob začetku uporabe take novogradnje. Lastniki bodo vlogo za evidentiranje z izdelanim elaboratom morali oddati na najbližjo geodetsko upravo.

Lastniki pa bodo lahko tudi po 22. novembru še vedno sami spreminjali podatke za stavbo o priključkih (elektrika, kanalizacija, vodovod, plin), o letu obnov (fasada, streha), o materialu nosilne konstrukcije in o tipu stavbe ter podatke o delu stavbe glede leta obnove (okna, inštalacije), dvigala, višine etaže, številki nadstropja in upravnika.

Nič več spletne aplikacije
A teh podatkov ne bodo mogli več spreminjati prek spletne aplikacije, ampak bodo morali izpolniti vprašalnik registra nepremičnin, ki je dostopen na spletni strani Gursa. Ta bo nato o vpisu podatkov iz vprašalnika izdal odločbo. "S tem je zagotovljena pravna varnost lastnikov za vse podatke o stavbah in delih stavb, tudi za podatke, ki se spreminjajo le z vprašalnikom," so pojasnili.

Lastnikom priporočajo, naj preverijo evidentirane podatke o njihovih nepremičninah prek javnega vpogleda v podatke o nepremičninah, dostopnega na portalu e-prostor. Če so podatki ustrezno evidentirani, pa čeprav samo v registru nepremičnin na osnovi vprašalnikov, lastnikom ni treba storiti ničesar, sporočajo.