Delovanje javnega zavoda RTV Slovenija je razvejano in raznoliko. Zato se v povezavi z našim delom pri poslušalcih, gledalcih in uporabnikih porajajo različna vprašanja. Na teh straneh boste lahko našli odgovore na splošna vprašanja o delovanju RTV Slovenija, na programska in tehnična vprašanja ter na vprašanja o RTV-prispevku. Če med odgovori ne boste našli odgovorov na svoja vprašanja, pa nas lahko kontaktirate.

Vprašanja v povezavi s programom lahko posredujete na elektronske naslove odgovornih urednikov, ki se nahajajo na tej povezavi, vprašanja, povezana z RTV-prispevkom, na naslov rtv.prispevki@rtvslo.si, vprašanja, povezana z delovanjem prizemnega oddajnega omrežja, na naslov ozm@rtvslo.si, vprašanja, povezana z delovanjem spletne strani na naslov mmc@rtvslo.si, za vsa ostala in splošna vprašanja pa pošljite poizvedbo na naslov pr@rtvslo.si.