Po letošnjem evrovizijskem tednu so zato na Televiziji Slovenija, ki tradicionalno skrbi za projekt ESC (Pesem Evrovizije), zbrali nekaj najbolj urgentnih vprašanj, ki so posledica letošnje prireditve in dogodkov, povezanih z njo.

Poudarjamo, da je izbor za Pesem Evrovizije za Televizijo Slovenija in Slovenijo izjemno pomemben projekt, da gre za dogodek z izjemno odmevnostjo v naši državi in med našimi glasbeniki in da je RTV Slovenija z veseljem del te zgodbe. Prav zato pa po letošnjem polemičnem evrovizijskem tednu od odgovornih na EBU Televizija Slovenija zahteva nekaj konkretnih odgovorov na najbolj pereča vprašanja, hkrati pa si želi, da bi s temi vprašanji spodbudili širšo razpravo o prihodnosti in razvoju izbora za Pesem Evrovizije, ki so ga, kot že zapisano, v letošnjem letu žal zaznamovale številne polemične razprave.

Televizija Slovenija EBU tako prosi za podatke o glasovanju slovenskega občinstva, ne zgolj števila glasov, ampak natančne podatke, kako je glasovalo slovensko občinstvo. Skupni rezultat namreč vzbuja nekaj dvomov, predvsem veliko število 'novih' glasovalcev na spletu, ki jih doslej ni bilo.

Televizija Slovenija med drugim od EBU zahteva bolj natančna pojasnila glede izključitve Nizozemske; poročanja nekaterih medijev, da naj bi s tehničnimi sredstvi zamenjali dejansko zvočno podobo dogajanja v dvorani; o prepovedi zastave EU; o morebitnem vplivu sponzorja na vsebino dogodka …

Televizija Slovenija pristojne na EBU poziva tudi k razpravi o uvedbi glasovanja ''Rest of the World''. Kaj je njen smisel in zakaj bi imeli vpliv na izid tekmovanja državljani držav, ki pri Pesmi Evrovizije ne sodelujejo?

Nenazadnje pa Televizija Slovenija poziva tudi k razmisleku o načinih, kako v prihodnje učinkoviteje vključiti mnenje članic EBU v snovanje izbora in pri sprejemanju ključnih odločitev oz. kako vzpostaviti bolj demokratičen sistem odločanja.