Izstopali so očitki o cenzuri zaradi neobjavljenega TV-prispevka, izrekanju osebnih mnenj v t. i. radijski mnenjski intervenci, pristranskosti v poročanju o izraelsko-palestinskem sporu ter vlogi voditelja in urednika v uresničevanju zasnove nedeljske večerne pogovorne TV-oddaje.

Varuhinja v obravnavanih primerih ni ugotovila neposrednih kršitev programskih standardov oz. poklicnih meril in etičnih načel, opozorila pa je na več pomanjkljivosti in nedoslednosti, mdr. v verigi uredniškega odločanja, upoštevanju ločnice med voditeljskimi intervencami in komentarjem, uporabi jasnega poročevalskega jezika, uresničevanju zasnove pogovorne oddaje, podajanju zgodovinskega ozadja v poročanju o dolgotrajnih in zapletenih mednarodnih sporih ter sledljivosti sprememb v spletnih novicah.

Spet je bilo nekaj več odzivov na oddajo Dobro jutro. Zgostili so se tudi odzivi glede epidemije, predvsem poročanja o cepivih in cepljenju.

Kot vsako leto je varuhinja tudi letos, že petič, pripravila priporočila ob pripravi Programsko-produkcijskega načrta za prihodnje leto.

Poročilo je dostopno na povezavi.