Izpostavljamo iz RA

Ko zvonec vibrira namesto zvoni

Tehnični pripomočki