Ozvočenje


Dejavnost ozvočevanja se je na Radiu Ljubljana razvila ob koncu šestdesetih let. Na začetku smo ozvočevali predvsem javne oddaje in priredite, ki jih je snemala in prenašala RTV Slovenija, v novejšem času pa ponujamo storitve tudi zunanjim naročnikom.

Danes lahko Radijska produkcija s svojo tehnično opremo in izkušeno ekipo ozvoči tudi največje stadionske prireditve. Tehnična oprema ustreza najstrožjim kvalitetnim in estetskim merilom za postavitev in izvedbo ozvočenj. Opremo ameriškega proizvajalca Renkus-Heinz bomo v letošnjem letu izdatno nadgradili, tako da bomo naročnikom lahko ponudili ozvočenje v skladu z najnovejšimi trendi na svetovnem tržišču.

Kazalo