Uveljavljanje pavšalnega RTV-prispevka za vikend

V primeru, da na naslovu kjer se vikend nahaja ni nihče prijavljen za bivanje in tudi dejansko nihče ne prebiva, lahko uveljavljate pavšal za vikend in vam ni potrebno posebej plačevati RTV-prispevka.

11. člen Pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja RTV-prispevka (Uradni list RS 75/04) določa, da zavezanec, ki ima več kot en televizijski in en radijski sprejemnik, plačuje mesečni pavšalni prispevek le pod pogojem, da sprejemnike uporablja osebno ali skupaj s člani svoje družine v isti stanovanjski enoti ali vikendu.

Pavšal za vikend lahko uveljavljate na obrazcu.

Kazalo