Med 166 avgustovskimi odzivi jih je bilo 58 na Informativni program TV Slovenija, kjer so bili v ospredju odzivi na prihod novinarjev v studio. Nekoliko manj je bilo odzivov na prispevek o prekinitvi sodelovanja TV Slovenija z Mladino, pred katerim je bila napoved, da ga objavljajo po izrecnem navodilu odgovorne urednice. Varuhinja je o slednjem pripravila posebno poročilo.

Poleg teh so avgusta izstopale še pritožbe gledalcev zaradi prevelikega deleža ponovitev TV oddaj. Ker je to prizadelo zlasti starejše, bolne, invalide in druge ranljive skupine, je varuhinja o tem pripravila priporočila za Programsko-produkcijski načrt za leto 2023. Vanje je zapisala tudi priporočilo vodstvu, da zagotovi tehnične in kadrovske možnosti za ohranitev teleteksta, saj je prejela tudi precej odzivov ob izpadu njegovega delovanja.

Največ pohval so bile deležne dokumentarne oddaje, nekaj pa tudi Informativni program TV Slovenija, na katerega je prišlo tudi več kritik.

Celotno poročilo je dostopno na povezavi.