Težko pričakovano podnebno poročilo: zvišanje povprečne temperature omejiti na 1,5 stopinje Celzija
Če želimo zvišanje povprečne temperature na Zemlji omejiti na 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko dobo, se mora ne le svetovno gospodarstvo, ampak tudi družba v celoti preoblikovati hitro ...
Omejiti je treba izpuste ogljikovega dioksida
Objavljeno: 8. oktober 2018 ob 08:23,
zadnji poseg: 8. oktober 2018 ob 16:56
Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Zaradi globalnega segrevanja se dviga povprečna višina gladine svetovnih morij. Foto: Reuters
       Dejstvo je, da se recimo znotraj finančnega sektorja določena fosilna goriva že opredeljujejo kot problematična, kot tvegana, da ti lastniki kapitala spreminjajo svoje portfelje in zmanjšujejo izpostavljenost temu tveganju, recimo tako,da ni več podpore za nove premogovne elektrarne, tudi ne za širjenje s strani bank.       
 Nina Štros, Greenpeace
Onesnaženje ne škoduje le obstoječemu prebivalstvu, ki je prisiljeno dihati umazanijo, temveč tudi prihodnjim generacijam, ki bodo prisiljene živeti v manj klimatsko stabilnem svetu. Na fotografiji je prizor iz mesta New Delhi. Foto: EPA
       Z našim denarjem se ne sme več hraniti umazana energija, v naslednjih letih moramo zmanjšati število avtomobilov na cestah in olajšati uporabo vlakov. Stavbe, v katerih bivamo in delamo, moramo narediti manj potratne, ljudem moramo omogočiti, da skupaj postavljajo sončne elektrarne in vetrnice, vlada pa se mora skupaj z delavci začeti pripravljati na predčasno zapiranje TEŠ-a. V nič manj ne smemo privoliti.       
 Katja Huš, Greenpeace
Okoljevarstvene organizacije ne omenjajo jedrskih elektrarn, ki ob proizvodnji električne energije ne prispevajo kaj veliko k izpustom ogljikovega dioksida, pomembnega povzročitelja učinka tople grede. Foto: Goran Rovan
       To pomeni prehod k 100-odstotno obnovljivim virom energije, s pospešenim opuščanjem vse umazane energije, začenši s premogom, povečanje vlaganj v ukrepe za energetske prihranke, čistejšo proizvodnjo in potrošnjo, takojšnjo opustitev vseh investicij v fosilne vire ter varovanje in obnovo naravnih ekosistemov, kot so gozdovi.       
 Društvo Focus
Obnovljivi viri energije so pomembno orožje v boju proti globalnemu segrevanju. Foto: Toyota
VIDEO
Najpomembnejše podnebno p...
VIDEO
Le še do leta 2030 čas, d...
VIDEO
Težko pričakovano podnebn...

Če želimo zvišanje povprečne temperature na Zemlji omejiti na 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko dobo, se mora ne le svetovno gospodarstvo, ampak tudi družba v celoti preoblikovati hitro in temeljito.

Delegati 195 držav, ki sodelujejo v Medvladnem forumu o podnebnih spremembah (IPCC), so v Južni Koreji potrdili in objavili posebno poročilo o omejitvi globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija do konca stoletja glede na predindustrijsko raven. V njem opozarjajo pred drastičnimi posledicami, če ta cilj ne bo dosežen.

Poročilo, ki obsega 400 strani, sloni na 6.000 znanstvenih študijah o podnebju in pravi, da so za dosego cilja potrebne drastične spremembe v odnosu politike do podnebnih sprememb, glede energije, ravnanja s prstjo, industrije, tehnologije zgradb, transporta in upravljanja mest.


Do leta 2030 bo treba tudi zmanjšati izpuste toplogrednih plinov zaradi človeških dejavnosti za 45 odstotkov od ravni leta 2010. Do leta 2050 pa bo treba priti do neto ničelnih izpustov, kar pomeni, da se mora izpopolniti tehnologija za odstranjevanje viška ogljikovega dioksida iz ozračja.

Svet se je od predindustrijske ravni doslej že segrel za eno stopinjo Celzija in poročilo opozarja na vidne posledice, kot so ekstremni vremenski pojavi, višanje gladine morij in izginjanje ledu na Arktiki.

Izogniti se je treba segretju za tri stopinje
Svet je trenutno na poti, da se segreje za dve do tri stopinje Celzija, če ne bo odločnega in trajnega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov. Pariški podnebni sporazum iz leta 2015 je svetu državam podpisnicam naložil, naj poskrbijo, da se ozračje ne bo segrelo za več kot dve stopinji od predindustrijske ravni.

Če bo dosežen ambicioznejši cilj 1,5 stopinje Celzija, pa se bo gladina morij dvignila za deset centimetrov manj, dramatično se bo zmanjšala nevarnost Arktike brez ledu čez poletja, koralni grebeni pa bodo usahnili za med 70 do 90 odstotkov, ne pa tudi povsem izginili.

Kaj, če ne ...
Če cilj ne bo dosežen, okoljevarstveniki opozarjajo na katastrofalne posledice, ki jih bomo občutili kot precej hujšo različico današnjih. Letos so denimo Grčijo in Švedsko prizadeli veliki požari, temperature v nekaterih evropskih državah so se približevale 50 stopinjam Celzija, v Franciji so morali zaustavljati jedrske reaktorje, ki so jih neuspešno hladili, je v pogovoru z novinarji primere naštela Katja Huš iz Greenpeacea v Sloveniji.

Podatki nas lahko skrbijo, ta skrb pa nas mora po njenem mnenju hkrati "pognati v hitre in nujne spremembe, saj bodo najpomembnejša prav naslednja leta".

Po njenih besedah vemo, kaj je treba narediti, prav tako imamo za to na voljo vse znanje in tehnologije. Pretekle slovenske vlade so po njenih besedah v preteklosti na tem področju leporečile ali celo postavljale termoelektrarne in subvencionirale uničevanje podnebja, zato mora nova vlada Marjana Šarca škodljive politike" preteklih let prekiniti.

Po njenih besedah predvsem "ne potrebujemo sladkih besed, temveč konkretne in premišljene spremembe". "Z našim denarjem se ne sme več hraniti umazana energija, v naslednjih letih moramo zmanjšati število avtomobilov na cestah in olajšati uporabo vlakov. Stavbe, v katerih bivamo in delamo, moramo narediti manj potratne, ljudem moramo omogočiti, da skupaj postavljajo sončne elektrarne in vetrnice, vlada pa se mora skupaj z delavci začeti pripravljati na predčasno zapiranje TEŠ-a. V nič manj ne smemo privoliti," pravi. Ob tem še dodaja, da imamo še čas za reševanje podnebne krize, nimamo pa več časa za izgovore.

Pri Greenpeaceu so objavo poročila ob dejstvu, da poziva k zelo nujnim ukrepom, sicer pospremili tudi z izjavo, da poročilo predstavlja "znanstveni ekvivalent brci v rit".Manj energije iz premoga

Poročilo pravi, da bo imel svet dve tretjini možnosti za dosego cilja 1,5 stopinje Celzija, le če se do konca stoletja v ozračje ne izloči več kot 420 milijard ton ogljikovega dioksida. Po sedanjem trendu izpustov bo ta vsota dosežena že v desetletju.

Delež električne energije, pridobljene z obnovljivimi viri, kot so voda, sonce in veter, se mora do leta 2050 povečati s sedanjih 20 na 70 odstotkov, delež energije iz premoga pa mora pasti s sedanjih 40 odstotkov na okoli pet odstotkov.

Za dosego cilja bo glede na poročilo potrebnih 2.100 milijard evrov investicij v globalni energetski sistem vsako leto od leta 2016 do leta 2035, kar pomeni približno 2,5 odstotka svetovnega BDP-ja.

Poročilo zatrjuje, da je cilj 1,5 stopinje Celzija tehnološko in gospodarsko dosegljiv, vendar pa je problem politična volja.

Potrebne bodo velike spremembe na primer v prehranjevalnih navadah ljudi (manj mesa), zmanjšanje števila avtomobilov z motorji na notranje zgorevanje, zmanjšanje povpraševanja po energiji in tudi odvzemanje viška toplogrednih plinov iz ozračja, na primer s pogozdovanjem ali uporabo biogoriv.

Pripravo poročila so forumu naložili sklepi 21. zasedanja pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), ki je potekalo leta 2015 v Parizu. Na istem zasedanju so države sveta dosegle omenjeni Pariški sporazum, ki naj bi svet rešil pred katastrofalnimi posledicami podnebnih sprememb.

Focus: Rešitve poznamo
V Društvu za sonaraven razvoj Focus pravijo, da poročilo predstavlja naj najcelovitejšo in najverodostojnejšo oceno posledic globalnega segrevanja. Prepričani so, da se mora slovenska vlada na poročilo ustrezno odzvati in že v torek na zasedanju okoljskih ministrov EU-ja zagovarjati in podpreti dvig podnebnih ciljev EU-ja. Evropska komisija pa mora zagotoviti, da bo dolgoročna strategija EU-ja o podnebnih spremembah, ki bo predstavljena novembra, odražala nujnost ukrepanja.

Prepričani so, da rešitve za drastično omejitev spuščanja ogljikovega dioksida v ozračje poznamo. Med drugim je potreben izjemen premik v energetskem sektorju, sektorju rabe tal ter načinu upravljanja urbanih območjih in industrije. "Cilj je izvedljiv, vendar le, če bodo vlade ukrepale takoj. Če želimo ostati pod 1,5 stopinje Celzija, se morajo države zavezati, da bodo svoje podnebne cilje zaostrile do leta 2020," opozarjajo.

Med drugim je treba po njihovem mnenju okrepiti ukrepe, za katere vemo, da delujejo. "To pomeni prehod k 100-odstotno obnovljivim virom energije, s pospešenim opuščanjem vse umazane energije, začenši s premogom, povečanje vlaganj v ukrepe za energetske prihranke, čistejšo proizvodnjo in potrošnjo, takojšnjo opustitev vseh investicij v fosilne vire ter varovanje in obnovo naravnih ekosistemov, kot so gozdovi," pravi.

Med drugim bodo potrebne tudi "korenite spremembe življenjskih slogov, vključno s spremembami prehranjevalnih navad in uporabo bolj trajnostnih načinov mobilnosti". "Rešiti se moramo odvisnosti od rasti BDP-ja ter narediti premik k novim ekonomskim politikam, ki zagotavljajo blaginjo za vse, znotraj planetnih meja. Koristi, ki jih ti ukrepi prinašajo, bodo zagotovo večje od stroškov," so zapisali.

Andrej Gnezda iz Umanotere je medtem poudaril, da so tehnologije za omejitev segrevanja ozračja že na voljo. "Neumno bi bilo čakati z njihovo široko uporabo, saj bi s tem drveli v zanesljivo predvidljivo katastrofo. Za ohranitev varnega podnebja za ljudi, skupnosti in ekosisteme je odlašanje preveč tvegano. Najboljši izpusti so in vedno bodo tisti, ki jih ne povzročimo," je dejal.

Dokument ob pravem času
Na posebno poročilo Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC) se je odzval tudi Zoran Kus iz sektorja za okolje in podnebne spremembe na ministrstvu za okolje in prostor in poudaril, da pri problematiki podnebnih sprememb ne gre le za omejevanje izpustov, temveč to zahteva celovit prehod na trajnostni razvoj.

Objavljeni dokument je po njegovem mnenju prišel ob pravem trenutku, "da ponovno vzbudi večjo motivacijo za pripravo dokončnih dokumentov, odločitev in ciljev za izvajanje Pariškega podnebnega sporazuma".

Ena temeljnih ugotovitev dokumenta je po Kusovih besedah to, da pri razlikah med dvema stopinjama ter stopinjo in pol ne gre za preprost matematični izračun: "IPCC je ugotovil, da za pol stopinje Celzija bolj ambiciozen cilj na prihodkovni strani lahko pomeni tudi do sto odstotkov več koristi ali obratno."

Kus je še pojasnil, da poročila ni mogoče neposredno aplicirati na Slovenijo. Spomnil pa je, da je tudi Slovenija začela pripravljati svojo dolgoročno podnebno strategijo, in sicer na osnovi enakih scenarijev kot Evropska komisija za pripravo evropske. "Prvi scenarij predvideva zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov do leta 2050 za 80 odstotkov, drugi za 95 odstotkov, tretji pa ogljično nevtralnost do leta 2050," je povedal.

Al. Ma.
Prijavi napako

<< Pojdi nazaj
Komentarji
pozitivc
# 08.10.2018 ob 08:54
men ni jasno kako bomo zmanjšali izpuste, če 80% zemljanov še ni na naši ravni razvoja (porabe virov)
MintUporabnik
# 08.10.2018 ob 09:22
Spet nekaj za prat možgane Evropejcem, da naj bolj zategnejo pasove. Za večje trošarine na gorivo.

Ljudem svetujem da pojdite malo po svetu ... jaz sem šel v Indijo in so mi na letalski karti napisali, da bom za let v Indijo ustvaril 240 kg CO2 :) Ena smer.

V bližjem vzhodu in Indiji je klima luksuz tako da zunaj je +50 C. Klime pa so vse nastavljene na +17 C. Na zunanji strani okna nabira vlaga zaradi kondenza. Ker tako zelo ohladijo stanovanja, da je steklo tako hladno, da se na njem nabira vlaga.
Tam ne poznajo regulacije, samo OFF/MAX.

Tam morje razsolijo, da imajo vodo za zalivanje vrtov parkov. Energija za to prihaja iz nafte.

V Indiji in Afriki večina ljudi še kuri na drva, in ko se zvečer pelješ na okoli je vse zakajeno. In to na podeželju med njivami, sam dim povsod. Ker povsod kuhajo večerijo na drva.
Zjutraj pa pometajo smeti, jih spravijo na kup in zažgejo. Ta prizor je nekaj normalnega, kurjenje plastičnih vrečk, plastenk, ... za cesto.
Tam nimajo kant za smeti, ali komunalnega odvoza smeti. Tam smeti kar na tla vržejo in gredo naprej. In ko se pelješ po mestu/vasi (Za njih je kraj z 200.000 prebivalci vas), je polno smeti za cesto. V potokih rekah, same smeti plavajo, vse povsod.
Voda se obvezno prekuhava, ker imaš takoj drisko, če samo požirek neprekuhane vode spiješ.

Tako da, če v Evropi zmanjšamo izpuste, se to globalno nebo veliko poznalo.
mihče
# 08.10.2018 ob 08:48
Tehnologija nas lahko reši, drugo ne
slovenec5
# 08.10.2018 ob 09:21
pozitivc...
nimam časa za razpravo... odpri knjigo ali poguglaj in napiši tu gor če zmoreš:
- kolikšen je ogljični odtis 40W varčne žarnice in navadne žarnice enake moči do prispetja v trgovino.
-poračunaj uporabljeno energijo za cca 1 leto navadne in cca 5 let varčne žarnice
-ugibaj o ogljičnem odtisu ene in druge za razgradnjo ker boš težko našel

za piko na I
-dodaj ekološki faktor varčne žarnice, ki nosi super nevarno srebro v sebi
-dodaj faktor zbiranja nevarnih odpadkov za varčno žarnico
-upoštevaj še ceno obeh žarnic
-svetilnost ... varčne že po nekaj tednih pričnejo močno pešati.

Že v sredi računanja vam bo jasno da gre za svetovno nategavščino:)
Joker
# 08.10.2018 ob 09:37
Dobra novica je, da Slovenija tu ni problematična, vsaj kar se elektrike tiče. Imamo enega večjih deležev obnovljivih virov in še nuklearko, tako da je delež fosilnih goriv daleč pod svetovnim povprečjem.
NEK II bi bil najboljša dolgoročna rešitev, sploh če hočemo preiti na širšo uporabo električnih avtomobilov.
Strummer
# 08.10.2018 ob 09:29
Upam da se dovolj segreje (in s tem dvigne gladina morja), da Ljubljana postane obmorsko mesto! Stajerci bodo zeleni od zavisti!
LightDot
# 08.10.2018 ob 09:08
@Kozio3, in spoštovanje teh naddržavnih zakonskih omejitev boš pogojeval s čim? Z vojsko? Sankcijami?

Kdo pa bi te mednarodne zakonske omejitve sploh določil, ZN?

Eni mislite, da je te stvari tako lahko spraviti čez, samo spomnimo se nekaj in že deluje...
pozitivc
# 08.10.2018 ob 09:05
@slovenec5

knjigo v roke!!! :)
Kiklop
# 08.10.2018 ob 10:37
Včeraj so po poročilih povedali, da so USA porabile v zadnjih nekaj letih cca 5000 milijard dolarjev za vojno proti terorizmu. Meni se je zameglilo... če bi se ta denar usmeril v varovanje okolja, bi zmanjšali izpuste v enem letu za 50% verjamem. Ne razumem, kaj so razni Weinbergerji, Rumsfeldi, Rotschildi in drugi prijatelji ameriškega zalaganja z manevrirnimi raketami in drugo potrošno robo, ter seveda tudi njihovi ruski in kitajski kolegi tako kratkovidni?
Nikar naj ne verjamejo, da se bodo dekolonizirali s tega planeta, ko bo voda začela teči v grlo... kot svetuje pokojni dr. Hawking... To ne bo rešilo njihovih bogataških potomcev... niti drugih ljudi na zemlji.
Denar je, treba ga je samo usmeriti pravilno... kar se seveda ne bo zgodilo...
Človek=destruktor.
Kozi03
# 08.10.2018 ob 09:00
Naddržavne zakonske omejtive nas lahko rešijo, ker se nobena manj razvita država ne bo odpovedala razvoju, da bo manjšala izpuste toplogrednih plinov.
fah-q
# 08.10.2018 ob 11:24
kupujem lokalno (okoli 90% hrane izhaja iz bližine, našega vrta ali od sosedov ali različnih kmetij do kakih 30 km stran), stvari imam minimalno (ne kupujem novih stvari če niso nujne in če stare še funkcionirajo) in le te kupujem čimbolj trajne (oblačila odvržem ko začnejo razpadat, včeraj sem ponucal majico kupljeno v 90h za pomivanje tal), ogrevam se s toplotno črpalko, plastike imam/kupujem minimalno, elektroniko kupujem rabljeno in jo imam dokler funkcionira oziroma je popravljiva, isto avto (trenutno imam 400.000 na števcu-in ja, vozim dosti, sicer izključno na poti ki so dalj od 10 km, za bližje imam kolo, ampak trenutno bi zmanjšanje pomenilo eksistenčno težavo-se bo pa tudi to kmalu spremenilo za večkratnik na bolje z novo specializacijo in prekvalifikacijo, ter menjavo dela ko bom delo A iz realnega zamenjal za delo B v virtualnem okolju), zapovrh pa je izdelava najbolj kao eko avta (električnega) potrebno več posvinjat okolje kot ga jaz v 10 letih z uporabo stare gare-ki deluje pravilno, je servisirana in je prav nastavljeno vse okoli vžiga in šob...pa poraba je 4-6 litrov.
kot dodatek sem 95% vegan (5%predstavljajo občasno sosedova jajca in občasno domač sir in jogurt v malih količinah) kar pomeni da tudi predelovalna industrija in živinoreja zarad mene ne svinjajo...

ampak takih nihče od velikih noče, ker od mene večinoma skoraj ni biznisa in potrošnje...
pifaRifa
# 08.10.2018 ob 09:44
@pozitivc
Ne bo rešitev, je pa ena izmed najlažjih, ki ima ogormne posledice. Tudi industrija se napaja s elektriko. Težava je pri dosegnaju temperatur 600°C+ kjer električni grelci ne dosežejo več in je potrebno dogrevati s plinom. A tudi sintetična goriva lahko ustvarimo.
Potem je tu še kmetijstvo, letalski promet, ladje itd. A velikokrat je pogoj za znižanje GHG čista električna energija. V kmetijstvu se bi že danes lahko znižalo (z znanimi ukrepi) za 30% izpustov in je še kar nekaj prostora za izboljšave.

Greenhouse gas emissions by the livestock sector could be cut by as much as 30 percent through the wider use of existing best practices and technologies

Feeding cows seaweed cuts 99% of GHG emissions from their burps

Glede faktorjev za znižanje GHG izpustov pa je bila predkratkim študija:

http://iopscience.iop.org/article/10.108
8/1748-9326/aa7541/meta

Rezultat: Graf

Torej razne menjave žarnic, recikliranje itd. ne vplivajo veliko.

PS: tudi uporaba papirnatih vrečk, ki jih sedaj toliko forsirajo po trgovinah ni "zelena". To vrečko morate uporabiti 50krat (napram plastični vrečki), da (energetsko) opravičite uporabo papirnate proti plastični. Katera papirnata je zdražala 50x uporabo? Prej bi rekel, da plastična zdrži.

Ampak ja, moda naj bo! Kako smo moderni.
eos
# 08.10.2018 ob 09:36
Tri stvari je potrebno občutno zmanjšat in smo na konju: plastika, turbopotrošnja, živinoreja. Burger skoraj vsak dan, zavit v plastično folijo pač ni smisel življenja, če se slikovno izrazim za tri omejitve.
zapravico
# 08.10.2018 ob 09:18
Zadnje opozorilo. Svet je izgubil kompas. Idioti ukrepajte takoj. To je le nekaj jasnih in močnih sporočil, ki sledijo objavi posebnega poročila o omejitvi globalnega segrevanja. Svet je trenutno na poti, da se segreje celo za dve do tri stopinje Celzija in to pomeni tveganje za ekstremne vremenske pojave.

Ampak industrija še zmeraj dela majice po dva evra,in kravatarrji nosijo obleke po 2000 evrov
KLIPAN
# 08.10.2018 ob 09:12
Zdaj pa razloži povprečnemu Slovencu, da terenci, ki pokurijo 10 litrov in dizelaši pač več niso "in", da z njimi svinja okolje, da lahko šampon iz trgovine odneseš v roki, ki je namenjena za držanje nečesa in da za to ne potrebuješ vrečke........misija nemogoče.
pozitivc
# 08.10.2018 ob 08:58
@mihče

pa sej tehnologija že obstaja.. potrebna je je odločitev za njo, čeprav je v štartu morda še dražja.. še bolj pa bi doprineslo zmanjšanje porabe.. samo to velikrat pomeni manj ugodja in ljudje še nismo pripravljeni na to.
firtoh
# 08.10.2018 ob 11:27
Jaz sem zagovornik jedrske energije.Namesto TE in hidroelektrarn,ki spreminjajo flovo in favno ob rekah,obenem pa ne prispevajo veliko elektrike v omrežje,bi zgradili novo nuklearko.
NEK prispeva več kot 40 % elektrike v slovensko omrežje
Lightning
# 08.10.2018 ob 11:07
"Zdaj pa razloži povprečnemu Slovencu, da terenci, ki pokurijo 10 litrov in dizelaši pač več niso "in", da z njimi svinja okolje,"
--
Zadnjič sem gledal NovoTv, ker mi je bil dolgcajt. Grims je lepo povedal, da 16 največjih svetovnih ladij (tankerji) bolj onesnažuje okolje kot VES POTNIŠKI PROMET NA SVETU! Podatek sem šel seveda preveriti in je dejansko resnica! Dovolj z gonjo proti dizlom (Dieselgate je bila nastavljena afera), spravite se raje na tankerje, ki svinjajo toliko kot milijarda avtomobilov skupaj.

lp
crncaj
# 08.10.2018 ob 11:03
"tehnologija" za odstranjevanje co2 iz zraka obstaja in je prekleto poceni reče pa se ji RASTLINA.
Drevesa delajo to na veliki skali(alge v morju tudi) samo nazaj jih je treba posadit. Zelo poceni ukrep ki reši celo zadevo sam indrustija ne zasluži 0. iz tega sledi da bojo našli rešitev pri kateri je treba proizvest še malo svinjarije zraven... in spet se stvar zacikla in spet se ne reši nič, industrija pa služi, politiki tudi, svet pa crkuje. bravo
Energetik81
# 08.10.2018 ob 09:12
Utopija je pričakovati zmanjšanje izpustov, ko še par milijard "nerazvitega" sveta hoče priti na naš standard. Razen če preidejo hkrati z višanjem njihovega standarda direktno na OVE.
Mislim, da je bolj smotrno porabit sredstva kar za prilagoditev na toplejše podnebje.
Bivši uporabnik
# 08.10.2018 ob 14:20
kazni inšpektorjev zaradi kurjenja prevlažnih drv bodo rešile naš planet ... ccccccc

če se derete pri avtih, bi moralo to potem vsaj 3x bolj veljat, ker kurišča gospodinjstev ipd prinesejo tudi cca 3x več izpustov recimo.
Joker
# 08.10.2018 ob 13:57
NEK prispeva več kot 40 % elektrike v slovensko omrežje

Samo polovico od tega gre (žal) na Hrvaško.
Še z eno takšno bi pa lahko več ali manj nadomestili fosilna goriva, ki bi lahko ostala le za rezervo.
Alchemist
# 08.10.2018 ob 13:53
Predlagam vlaganje v razvoj 4. generacije nuklearnih reaktorjev. Ti namesto vode za hlajenje uporabljajo sol, zaradi tega so veliko bolj varni (veliko težje pride do velikih pritiskov, ki povrzočajo eksplozije) in imajo tudi večji izkoristek, kar pomeni da pride ven več energije in na koncu manj radioaktivnih odpadkov.

Zanemarjanje jederske opcije (kot to npr. počenja Nemčija) nam lahko razogljičenje družbe zelo zelo oteži. Obnovljivi viri energije, razen če se Sahara ne pokrije s sončnimi celicami, ne bo uspelo pokriti današnjih potreb.
nuLanuLa
# 08.10.2018 ob 12:11
Res lepo to brati. Problem je najprej to, da ti ljudje sploh potujejo na te konference in tako el prispevajo k onesnaženju, ko pa bi lahko vse opravili prek video konferenc, brez da bi se premaknili od doma.

In drugo; ko mal pogledamo rubrike pod POSEL na tem istem portalu, lahko beremo, kako se bo povečala poraba nafte in premoga. Kdo tu koga vleče za nas; na znastveni ali kakšen drug način?
noprou
# 08.10.2018 ob 09:47
prilagajanje na spremembe, pogozdovanje, zmanjšanje dejanskega onesnaževanja, omejitev rasti prebivalstva ... to bi morali delati, ne pa nabijati davke na CO2, ki poniknejo v žepe mogotcev
ebdb
# 08.10.2018 ob 09:45
ma to so profesionalci, ki živijo od napihovanja strahu .... in računajo na da si bodo tako napolnili žepe.
G.Bruno
# 08.10.2018 ob 18:33
HOR
Skratka psevdostrokovnega flancanja ne konca ne kraja...
Ja. Sem sodijo predvsem tvoji komentarji.
pifaRifa
# 08.10.2018 ob 16:13
@Joker
Vse se da, le če zanemariš realnost: klik 1

Zeleni bi ugasnili jedrske (drugi največji vir čiste energije na svetu in prvi v Evropi), ter čez noč ukinili vso porabo dosilnih goriv in oboje nadomestili s "obnovljivimi" viri. Za katere ne želijo povedati kateri so to.

Nakoncu se pa kuri biomaso in preprodaja zelene certifikate: Groene stroom - Zondag met Lubach (S08) .

Poleg tega bodo prodajali baterije kot nex-gen vir energije, ki je kar naenkrat "čist" in ""obnovljiv"? (kako že?).
Če so solarne celice obnovljive, potem je tudi industrija silikonskih čipov kar naenkrat obnovljiva? So vsi materiali v "obnovljivih virih" obnovljivi in "zeleni"?

Potrebe po materialu za izbrane vire energije

Jedrska je edini vir energije, ki spravi svoje odpadke in upravljanje z njimi je všteto v ceno produkta-elektrike. Gen4 reaktorji bodo pa te odpadke uporabili in izstisnili še 30x toliko energije.

Primer gen4 reaktorja od Elysium industries
luckyss
# 08.10.2018 ob 16:03
Če vse "fgasnemo"....bomo prispevali k zmanjšanju CO2 za kakšnih 0, 05 %...
Bo pa zrak bistveno bolj čist..vsaj dokler ne bodo začela gniti trupla nekaj milijard ljudi, ki bodo umirali od lakote..
stromar5
# 08.10.2018 ob 12:59
Zakaj se vedno forsira sončne in vetrne elektrarne, ki so s stališča obratovanja elektroenergetskega sistema najhujše. Nihče ne omenja, da bi bilo boljše izkoristiti še ne zagrajene reke z večjim energetskim potencialom. Nihče ne omenja jedrske opcije, mogoče izkoriščanje prirastka biomase. Islandska elektrika je praktično 100 % obnovljiva, pa sončnih in vetrnih elektrarn skoraj nimajo.

Sončna in vetrna energije se hitro cenita, ampak treba je pri njih upoštevati še ceno za shranjevanje energije. Elektroenergetski sistem deluje na principu moči in ne energije (shranjevanje velikih količin elektrike je predrago).

Kar se pa tiče TEŠ6, tudi sam sem bolj naklonjen NEK2, ima pa TEŠ6 prednost, da je regulabilen, zato sodeluje v regulaciji frekvence in napetosti, medtem ko nuklearka vedno dela na polni moči. Poleg tega je okolica TEŠ veliko čistejša kot pred TEŠ6, ko so obratovali bloki 3, 4 in 5 (emisije SO2 so 75 % manjše, NOx 70 %, CO2 če hočete za cca. 35 %, tudi prašnih delcev je manj), nekatera mesta pa so pozimi zaprašena zaradi nepravilnega kurjenja lesa oz. neprimernih kotlov.

Fosilna goriva so omogočila razvoj Evrope, ZDA, Kitajske... Z njihovo ukinitvijo bi močno zavrli razvoj revnejšim državam. Kdo bo plačal Afriki (ki ima zaloge fosilnih goriv) za sončne in vetrne elektrarne in hranilnike, če si jih še sami ne moremo privoščiti v velikem obsegu.
merlinslo
# 08.10.2018 ob 12:56
Vongobongo
Gre v obe smeri! Kaj če se motite vi, ki zagovarjate clovekov vpliv???
Kaj če gremo v obdobje drastičnega ohlajanja???
Če pogledamo nazaj v zgodovino je naš planet šel čez veliko naravnih ciklov.
Ti cikli so bili in bodo odvisni od aktivnosti sonca.
Imeli smo krajša obdobja segrevanja in daljša obdobja ohlajanja.
Ti cikli so se in se bodo nadaljevali z in brez nas....
Prehod iz toplega obdobja v hladno obdobje je hitro lahko treja samo 5-10let

V znanosti ni demokracije, dogovorov, sledenje avtoriteti, politike.....
Zato imamo sedaj probleme s pritiski " 97% znanstvenikov " se strinja in zato morajo vsi ostali biti tiho??? Takoj dobijo oznako "climate deniers".
Kam smo prisli. Ni tako dogo nazaj, ko so trdili, da zemlja ni okrogla. 300 let je trajalo, da je prislo do sprememb.
Vedno se odkrije kaj novega, kar lahko čisto spremeni kar smo mislili, da vemo in smo se učili v šoli. Lep primer je vpliv kozmičnega sevanja na naše podnebje. https://www.youtube.com/watch?v=ANMTPF1b
lpQ
Danski znanstvenik Henrik Svensmark je šel skozi pekel preden so sploh objavili njegove ugotovitve ker se ni ujemalo z trenutno tezo o MMGW. Zdaj je bila njegova teza potrjena tudi z CLOUD experiment v Cernu
se opravičujem za malo več branja....
KajtiMar
# 08.10.2018 ob 12:54
kazni inšpektorjev zaradi kurjenja prevlažnih drv bodo rešile naš planet ... ccccccc
RJSlo
# 08.10.2018 ob 12:20
No ja. In to "težko pričakovano poročilo" pravi, da vulkani izbruhajo v ozračje ... milijard ton oglika, žvepla, metana, itd.? Ali se "težko pričakovano poročilo" koncentrira samo na človekove dejavnosti? Zanimivo ob tem je dejstvo, da je naš planet začel zeleneti.

Podvodni vulkani?
Živali, ki s prdenjem spuščajo nevarne pline?
Metan iz podzemlja?
Mrhovina z razkrajanjem?
Kompostiranje?
Sonce, kot najvidnejši faktor dogajanja na naše planetu?

P. S. Zgodovina našega planeta nam razkrije vsaj pet (5) velikih izumrtij in vsaj 12 malih. Brez človekovih vplivov. Pravkar se tudi končuje mala ledena doba. Torej bo nekaj let extremno vroče. Poteka menjava magnetnih polov. Časi, ko je na Balkanu vladala vročina, se vračajo.

Arheološka odkritja, trenutno skrita v kleteh muzejev, trezorjev in še kje, predstavite strokovno javnosti. Mogoče izvemo kaj novega?

Namesto TEŠ 6 bi morali zgraditi JEK 2 .
bori
# 08.10.2018 ob 12:15
Mi smo The MAN-i. Najpametnejši, najboljši, napredni, tehnološki, vsemogočni, pomembni ... egobolniki. Hitimo, delamo, več in več, moj avto, moja frizura, denar, bitcoini ... jaz in moje ...... no, če se bodo ledeniki talili in se bo gladina morja višala, bodo mogoče ukinili globo za 'krajo' morske vode.. kar se je nedavno dogodilo Nemcu .. 24m³ morja v Italiji je hotel ukrasti za akvarij ... naš Piranski zaliv pa bo globlji in ne bo potrebno toliko morsko dno kopati.. Ledenik na Triglavu pa bomo iz posebnega stiropora naredili.. po katerem se bo dalo tudi smučati ...
bleeeee
# 08.10.2018 ob 11:38
To je spet ena prikladna laz, ki si jo mi v 'razvitem svetu', pripovedujemo. Kitajska je vsekakor velika onesnazevalka, vendar na prebivalca v povprecju, dalec za recimo ZDA. Top onenazevalke so Kitajska, ZDA in EU. Potem pa Indija, Rusija, Japonska, Nemcija,... To da trenutno najbolj onesnazujejo drzave 'tretjega sveta' je mit.

@katiah, pa to drži tudi, če ločiš toplogredne izpuste od onesnaževanja? Kaj se zgodi s to statistiko, če vzameš iz enačbe CO2 in se osredotočiš na snovi, ki nesporno zastrupljajo okolje?
firtoh
# 08.10.2018 ob 11:30
Zdaj je potrebno samo prepričat ljudi za nuklearko,ker nekateri se vetrnic nočejo
Vongobongo
# 08.10.2018 ob 11:21
Kiklop

# 08.10.2018 ob 10:37

" Včeraj so po poročilih povedali, da so USA porabile v zadnjih nekaj letih cca 5000 milijard dolarjev za vojno proti terorizmu. Meni se je zameglilo... če bi se ta denar usmeril v varovanje okolja, bi zmanjšali izpuste v enem letu za 50% verjamem."


NASA je v svojem celem delovanju porabila nekaj cez 600 milijard in pol poslusas ljudi zakaj zapravljajo denar za znanost. A isti ljudje nikoli ne jamrajo nad porabo USA vojske ;)
Neue Ekspres
# 08.10.2018 ob 11:08
EKO Tribalisti - pleme osveščenih naivnežev s kolektivno zavestjo... ki je pa seveda kolektivna le po hierarhiji navzdol ...
Neue Ekspres
# 08.10.2018 ob 11:04
Kompletni letni izpusti, ki jih povzroči človek so primerljivi s tem, da v povprečni dnevni sobi prižgeš vžigalico. Tako pravi znanstveni izračun. Vplivi na segrevanje so zelo različni in seveda se je treba ukvarjati z ekologijo. AMpka malce bolj razsodno. Ti ukrepi predstavljajo predvsem novo gospodarsko panogo, z ogromnimi profiti in zagotavljanjem razvojnega statusa quo tistim, ki so na vrhu. Cilj je le prevaliti stroške na javne finance in na male uporabnike, vzroki so pa predvsem v korporacijskem načinu proizvodnje in iskanju profitov. Zresnite se in se malo bolj povprašajte o vsaki točki teh programov in ne kar tribalistično posploševati...
Nikolaj
# 08.10.2018 ob 09:36
Če prav razumem bo podnebno poročilo zmanjšalo globalno segrevanje.
zapravico
# 08.10.2018 ob 09:23
Prvi korak je zaustavitev letalskih poletov.Če pogledate flightradar boste videli kaj se dogaja na nebu.Vsako letalo pa porabi za en polet 20 000 litrov goriva-odprite oči
zapravico
# 08.10.2018 ob 09:19
Glede katastrof se kravatarji ne sekirajo veliko
pozitivc
# 08.10.2018 ob 09:11
pifaRifa

sej je to res.. ampak samo električna mobilnost ne bo rešitev.. je.. ampak le kamenček v mozaiku.. imamo tu še industrijo, ki za nas izdeluje plastične igračke in jih potem razvaža z ladjami po celm svet. in to čedalje več. al pa poglej kako narašča letalski promet npr v samo zadnjih 10 letih...
HOR
# 08.10.2018 ob 23:23
"...vlada pa se mora skupaj z delavci začeti pripravljati na predčasno zapiranje TEŠ-a..."

Medtem pa se Kitajska v naslednjih 20 letih pripravlja na gradnjo ca 1500 termoelektrarn na premog v ca 60 državah in pri tem tekmuje z Japonsko, tu pa je še Indija, ki prav tako potrebuje poceni energijo
Novo veliko 1,1 GW termoelektrarno na premog Datteln 4 pa gradi tudi Nemčija (polovica elektrike bo prirejena za pogon železnic), Slovenija pa bi si naj izvedla energetsko finančno ekonomski strel v koleno in TEŠ6 predčasno zaprla...(mimogrede slovenske CO2 emisije in še bolj njihova redukcija so globalno pa tudi lokalno zaradi relativne majhnosti popolnoma zanemarljive,kar se tiče kakršnegakoli vpliva na klimo in z redukcijami dajemo bolj solidarni in moralni, kot pa kakšen učinkujoč prispevek -samo Kitajci bodo letne slovenske redukcije CO2 emisij nadomestili tako rekoč v nekaj par urah...)
Halo...
klik...
klik...
pifaRifa
# 08.10.2018 ob 17:45
@bori
Le da nekdo kaj odnese od tega :)

"Glede jedrske energije - mislim, da je celo Greenpeace zanjo (vsaj bil) .."

Greenpeace nasprotuje že od samega začetka - promovirajo celo uporabo dosilnih goriv pred jedrsko . Oni nimajo nobene kredibilnosti.

In še kot zanimivost primerjava ledolomilca od greenpeace vs ruski atomflot.
luckyss
# 08.10.2018 ob 17:12
Težko pričakovano podnebno poročilo: zvišanje povprečne temperature omejiti na 1,5 stopinje Celzija
Če bi napisali, da je treba "Zemljine obrate" pospešiti tako, da bi dan trajal le 23 ur..in to do leta...2044, bi bilo prej izvedljivo ali se vsaj ne bi tako butasto slišalo..

In nekateri celo debatirate o tem kako in s kakšnimi ukrepi bi se temu cilju približali....pa kaj vam to dajejo v vodo ali pivo ?!
HOR
# 08.10.2018 ob 16:05
@Lightning
# 08.10.2018 ob 11:07
"...Grims je lepo povedal, da 16 največjih svetovnih ladij (tankerji) bolj onesnažuje okolje kot VES POTNIŠKI PROMET NA SVETU!..."

Grims ima kar prav, le da se ta navedba nanaša le večinoma na onesnaževanje z žveplovimi in dušikovimio oksidi...
CO2 (ki pa ne onesnažuje) pa ladijski promet globalno prispeva le ca do 5%...
klik...
k500
# 08.10.2018 ob 14:34
namesto Teš6, bi lahko postavili dve jedrski elektrarni.
Bivši uporabnik
# 08.10.2018 ob 14:27
Predlagam vlaganje v razvoj 4. generacije nuklearnih reaktorjev. Ti namesto vode za hlajenje uporabljajo sol, zaradi tega so veliko bolj varni (veliko težje pride do velikih pritiskov, ki povrzočajo eksplozije) in imajo tudi večji izkoristek, kar pomeni da pride ven več energije in na koncu manj radioaktivnih odpadkov.

Zanemarjanje jederske opcije (kot to npr. počenja Nemčija) nam lahko razogljičenje družbe zelo zelo oteži. Obnovljivi viri energije, razen če se Sahara ne pokrije s sončnimi celicami, ne bo uspelo pokriti današnjih potreb.


imamo naravni reaktor, dosegljiv na površju recimo na področju islandije, očitno je zanimiv samo za razne tovarne aluminija, gretje lokalcev in pa za dilanje kriptovalut. mi rajši natikamo vetrnice ipd, jasno plačane in vzdržaven s subvencijami iz davkov, ki v veliki meri bazirajo iz trgovanja petro derivatov ipd.
čezplotnik
# 08.10.2018 ob 14:11
Kdo bo plačal Afriki (ki ima zaloge fosilnih goriv) za sončne in vetrne elektrarne in hranilnike, če si jih še sami ne moremo privoščiti v velikem obsegu.

Edina možnost je brutalna pocenitev tako proizvodnje kot shranjevanja energije. Slika spodaj prikazuje ceno v dolarjih za watt moči solarnih panelov, t.i. Swansonov efekt