IPCC pravi, da bi morali toplogredne pline do leta 2100 popolnoma ukiniti. Foto: EPA
IPCC pravi, da bi morali toplogredne pline do leta 2100 popolnoma ukiniti. Foto: EPA
Ekipe, ki so pripravljale material, so vključevale več kot 800 znanstvenikov iz več kot 80 držav. Foto: EPA

A hkrati je forum namignil, da je ogrevanje ozračja še mogoče omejiti.

Že septembra lani je objavil prvega od treh delov 5. poročila o globalnih podnebnih spremembah. V poročilu so mednarodni strokovnjaki opozorili, da podnebne spremembe intenzivno potekajo in da posebno odgovornost nosi predvsem človek. A obenem so pojasnili, da je segrevanje ozračja s skupnimi prizadevanji še mogoče omejiti in da bi hiter preobrat k uporabi alternativnih virov energije zahteval le malo stroškov.

Strokovnjaki Združenih narodov so v končnem poročilu opozorili, da so izpusti treh ključnih toplogrednih plinov trenutno na najvišji ravni v zadnjih 800.000 letih. Ozračje naj bi se tako do leta 2100 glede na trenutna gibanja v primerjavi s predindustrijskim časom segrelo za štiri stopinje Celzija, kar je recept za hujše suše, poplave, naraščanje morske gladine in izumiranje živalskih in rastlinskih vrst.

Zelena energija cenejša od stroškov posledic
Predsednik IPCC Rajendra Pachauri je opozoril, da je ostalo le malo časa, da se z intenzivnimi ukrepi globalno segrevanje do leta 2100 v primerjavi s predindustrijskimi časi omeji na dve stopinji Celzija. Da bi ta cilj dosegli s sprejemljivimi stroški, moramo izpuste do leta 2050 znižati za od 40 do 70 odstotkov, do 2100 pa jih dokončno ukiniti.

Poročilo, ki je prvi celovit pregled podnebnih sprememb IPCC od leta 2007, so objavili pred decembrskimi mednarodnimi podnebnimi pogovori, ki naj bi do konca prihodnjega leta spodbudili zavezujoč svetovni podnebni dogovor, ki bi ogrevanje ozračja omejil na dve stopinji.

Poročilo poudarja, da so preobrat k uporabi čistejših energetskih virov, izboljšanje energetske učinkovitosti in drugi ukrepi za zmanjšanje izpustov veliko cenejši kot stroški posledic podnebnih sprememb. Stroški za te ukrepe naj bi bili trenutno obvladljivi in bi svetovno gospodarsko rast le omejeno prizadeli.

Greenpeace: Zdaj so na potezi vlade
Na ugotovitve IPCC so se že odzvale slovenske okoljevarstvene organizacije. "Zdaj so na potezi vlade, da pospešijo prehod od umazanih fosilnih goriv k 100-odstotni obnovljivi energiji," je sporočila Tina Peternel iz slovenskega Greenpeacea. "Prehod k čisti energiji je neizogiben in se že dogaja, vlade pa morajo vzpostaviti politike, ki bodo omogočile pospešitev tega prehoda."

"IPCC vlade, tudi našo, postavlja pred jasno izbiro: vlagajte v čisto energijo ali pa prihodnost posvetite reševanju pred podnebnimi katastrofami," pa je opozorila Barbara Kvac iz Focusa, društva za sonaravni razvoj.

Današnje poročilo združuje končne dokumente treh delovnih skupin IPCC, ki so svoje ugotovitve predstavile v zadnjih 13 mesecih. Ekipe, ki so pripravljale gradivo, so vključevale več kot 800 znanstvenikov iz več kot 80 držav.