Foto: Radio Slovenija
Foto: Radio Slovenija

"Literarno-umetniško društvo Literatura si je v dvajsetih letih kontinuiranega izhajanja utrdilo ime prepoznavne literarne zbirke, v kateri so doslej zvečine izhajale pesniške in kratkoprozne zbirke," so zapisali organizatorji natečaja. Zdaj bi mednje želeli vključiti več romanov.

"Vsekakor se je dovoljeno spogledovati z žanri"
Najbolj bi si želeli razgibanih, živahnih besedil z veliko dogajanja in, zakaj ne, napetosti ali pohujšljivosti, poudarjajo. "Poslanim romanom se je zato vsekakor dovoljeno spogledovati z žanri ali se jih vsaj jasno zavedati, jih inovativno izkoristiti v svoj literarni prid."

Romane pričakujejo do vključno 15. septembra, v enem izvodu v zaprti ovojnici na naslov uredništva (LUD Literatura, Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana) in v Wordovem dokumentu na e-mail ludliteratura@yahoo.com. Besedilo naj bo pripravljeno v pisavi Times New Roman, velikost črk 12, razmik 1,5 vrstice.

Roman ne sme sodelovati na kakšnem drugem natečaju in mora biti v celoti neobjavljen, pred tem ne sme biti objavljen niti v odlomkih.

Dolžina romana je omejena na od sedem do 10 avtorskih pol, kar je od 210.000 do 300.000 znakov s presledki. Rokopisu je treba priložiti tudi kratek sinopsis. Višina nagrade je 5000 evrov, v kar je vštet tudi avtorski honorar za naklado do 1000 izvodov.

Prvoizbrani roman bo izšel leta 2022
Razpis ni anonimen, zato prosijo, da sodelujoči v dokumentu ali prilogi pošljejo tudi svoj kratek življenjepis s ključnimi podatki. Izbor bo znan najpozneje do konca novembra, prvoizbrani roman bo leta 2022 izšel v zbirki Prišleki.

Žirijo sestavljajo Veronika Šoster, urednica zbirke Prišleki, Urban Vovk, tajnik društva in urednik, in Jernej Županič, urednik spletnega medija pri istem izdajatelju. Žirija si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli.

Nagradili bodo do tri eseje
Obenem pa razpisujejo še tretji zaporedni natečaj za esej o sodobni slovenski literaturi in z njo povezanih aktualnih fenomenih. Nagradni sklad za esej je 1200 evrov, nagradili pa bodo do tri eseje. Dolžina eseja je omejena na najmanj pol in največ eno avtorsko polo (od 15.000 do 30.000 znakov s presledki).

Prispevke (s šifro in pripisom Natečaj za esej) pričakujejo do vključno 1. aprila, in sicer v treh izvodih v zaprti ovojnici na naslov uredništva. Ker želijo zagotoviti popolno anonimnost, bo dokaz za avtorstvo četrti izvod. Rezultati bodo znani do konca maja.