Morebiten dvig oskrbnin bo za številne starejše v domovih in njihove svojce velik udarec. Foto: Pixabay
Morebiten dvig oskrbnin bo za številne starejše v domovih in njihove svojce velik udarec. Foto: Pixabay

Na pristojno ministrstvo so prejeli 50 vlog za soglasje k januarski izredni uskladitvi oskrbnine, pri šestih je ministrstvo ugotovilo neskladja. Po navodilih Klampferjeve bo ministrstvo preverjalo utemeljenost vlog za uskladitev cene oskrbnine, ki so jih oddali izvajalci. Poleg tega preučujejo možnost za poenotenje cen oskrbnine po posamezni kategoriji oskrbe pri vseh izvajalcih institucionalnega varstva starejših v javni mreži, so objavili na portalu državne uprave gov.si.

Ministrstvo je domovom in posebnim socialnovarstvenim zavodom, ki so napovedali, da bodo po novem letu podražili storitve za od dva do tri odstotke, že priporočilo, da se odločijo za uskladitev cen s 1. januarjem le, če ne morejo pokriti višjih stroškov dela zaradi dviga minimalne plače.

Če pa posamezni dom ugotovi, da dviga stroškov dela ni mogoče pokriti v okviru veljavne cene oskrbnine, ima možnost izredne uskladitve cen od 1. januarja ali redne uskladitve s 1. marcem. Ministrstvo je hkrati z napovedanim dvigom minimalne plače vsem domovom priporočilo, naj dvig cen zaradi višjih stroškov dela ne preseže 1,5 odstotka povečanja glede na veljavne cene.

Opozicijska Levica je vlado 10. januarja pozvala, naj nemudoma zavrne vloge za dvig cen oskrbe v domovih in posebnih zavodih. Za dvig cen v domovih ni kriv dvig minimalne plače, ampak pomanjkanje angažmaja vlade za ureditev področja dolgotrajne oskrbe in vakuum na tem zakonskem področju, so prepričani.