Stroški dela se bodo po napovedi skupnosti povečali za od pet do osem odstotkov, kar se bo prelilo v dražje oskrbnine. Foto: Pixabay
Stroški dela se bodo po napovedi skupnosti povečali za od pet do osem odstotkov, kar se bo prelilo v dražje oskrbnine. Foto: Pixabay

Podražitve bodo posledica spremembe obračunavanja in dviga minimalne plače v januarju 2020.

Stroški dela se bodo po napovedi skupnosti socialnih zavodov povečali za od pet do osem odstotkov, zaradi česar se bo po njihovih predvidevanjih oskrba podražila za omenjenih od dva do tri odstotke, so sporočili iz skupnosti socialnih zavodov. Tokratni dvig stroškov dela bo omejen na zaposlene, ki v domovih zagotavljajo storitve oskrbe, te pa prek oskrbnin plačujejo stanovalci sami, njihovi svojci ali občine.

"Zaposleni v domovih za starejše in posebnih zavodih si zaslužijo primerno plačilo, saj opravljajo zahtevno in odgovorno delo. Njihova delovna mesta so del sistema plač v javnem sektorju, ki je izrazito nestimulativen za delavce s srednješolsko ali nižjo stopnjo izobrazbe, zato se raje odločajo za delo v drugih panogah, v domovih pa se veča kadrovska luknja," je povedal Jaka Bizjak, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Kot je opozoril, "tudi tokratni dvig minimalne plače razkriva nepravičnost slovenskega sistema, saj se bodo stroški višjih plač oskrbnega osebja preprosto prevalili na pleča naših stanovalcev, njihovih svojcev in občin. Problematiko bi lahko ublažil težko pričakovani zakon o dolgotrajni oskrbi, a kot lahko vidimo, se javna razgrnitev novega osnutka zakona kljub zatrjevanju, da gre za prednostno nalogo celotne vlade, vztrajno prelaga v prihodnost."

Kot pojasnjujejo v skupnosti, cene socialnovarstvenih storitev določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. Ta v 40. členu določa, da ob redni uskladitvi, ki se izvede vsako leto 1. marca, lahko izvajalec uskladi ceno tudi, če se stroški dela iz prve alineje prvega odstavka istega člena spremenijo za več kot 1,5 odstotka od zadnje uskladitve. Ker se bo minimalna plača januarja zvišala na 940 evrov bruto, se bodo zvišali stroški dela, posledično pa bodo zavodi zvišali višino oskrbnin.

Z ministrstva so sporočili, da so izvajalce pozvali, da k uskladitvi cen s 1. januarjem 2020 pristopijo le, če njihovi prihodki zaradi dviga stroškov dela ne omogočajo pokritja odhodkov, hkrati pa naj dvig cen ne preseže 1,5 odstotka povečanja glede na veljavne cene. "Če bo posamezni dom za starejše torej ugotovil, da dviga stroškov dela ni mogoče pokriti v okviru veljavne cene, ima možnost uskladitve cen od 1. januarja 2020 dalje oziroma ob redni letni uskladitvi s 1. marcem 2020," so še zapisali.