Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Izštekani: Čedahuči 2.0

Mesečna višina RTV prispevka

Mesečna višina RTV prispevka določena v Zakonu o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur.l. RS 9/2014)

Mesečni prispevek za televizijski in radijski program Radiotelevizije Slovenija, ki ga plačujejo uporabniki radijskih in televizijskih sprejemnikov v pavšalnem znesku znaša:

1. za zasebno rabo RTV sprejemnikov:
a) zavezanci – fizične osebe plačujejo mesečni prispevek za vse svoje televizijske in radijske sprejemnike, ki jih uporabljajo osebno oziroma skupaj s člani svoje družine v pavšalnem znesku 12,75 €;
b) če ima zavezanec za zasebno rabo le radijski sprejemnik oziroma sprejemnike, plačuje mesečni prispevek v višini 3,77 €.
V isti višini kot fizične osebe pod a) in b) plačujejo prispevek tudi pravne osebe in posamezniki, ki opravljajo samostojno dejavnost, vendar za vsak televizijski in radijski sprejemnik, če je sprejemnik namenjen izključno osebni rabi zaposlenih ali posameznika, ki opravlja samostojno dejavnost;,

2. za javno rabo RTV sprejemnikov:
a) pravne osebe in posamezniki, ki opravljajo samostojno dejavnost, in ki imajo radijske in televizijske sprejemnike v svojem poslovnem prostoru kot so gostinski lokal, hotel, turistično naselje, trgovina, restavracija in podobno, in so namenjeni javni rabi, plačujejo v primeru ene poslovne enote, v kateri so taki sprejemniki, mesečni pavšalni prispevek v višini 36,13 €.V primeru več takih poslovnih enot pa za vsako prispevek, zmanjšan za 30 %;
b) če ima poslovna enota iz prejšnje točke samo radijske sprejemnike, znaša pavšalni prispevek 13,54 €;
c) hoteli in druga turistična podjetja plačujejo za vsakih prvih 10 TV sprejemnikov v hotelskih sobah pavšalni mesečni prispevek v znesku 54,19 €, za vsak nadaljnji TV sprejemnik pa 2,69 €. Če hotelsko podjetje v posameznem mesecu ne doseže 60 % prodajnega nočitvenega učinka oziroma obratuje sezonsko, je upravičeno do olajšave v višini 50 % mesečnega zneska prispevka.