"EU mladim omogoča svobodna potovanja ter širše možnosti študija in zaposlovanja," piše Danijela Pejić. Foto: EPA

Na MMC-ju smo za komentar o prihodnosti Evropske unije, o izzivih, ki so pred povezavo, in o svojem položaju v Uniji zaprosili nekaj mladih, ki delajo ali študirajo v eni od držav članic Evropske unije. Njihove sestavke si boste lahko prebirali v dneh, ki bodo vodili do volitev v Evropski parlament.

Danijela Pejić
Danijela Pejić iz Ljubljane je absolventka Fakultete za upravo. Trenutno je zaposlena v marketinški agenciji Magazine v Bratislavi (Slovaška), kjer dela kot projektni vodja pri projektu Vincent. Foto: MMC RTV SLO/Osebni arhiv

Evropejci spoštujemo človekove pravice, socialno solidarnost, podjetniško svobodo, pravico do varovanja okolja, spoštujemo tuje kulture, jezike in vere.

V Evropski uniji živi 20 odstotkov mladih, ki si oblikujemo svoje življenje, uresničujemo sanje in se soočamo z različnimi problemi. EU nam omogoča svobodna potovanja ter širše možnosti študija in zaposlovanja. Sredstva, namenjena izobraževanju, usposabljanju in zaposlovanju mladih, so se v zadnjem desetletju drastično povečala. Osebno sem izkoristila evropska sredstva za namene študija in praktičnega usposabljanja skozi program ERASMUS, je pa žal realnost, da velika večina slovenskih študentov ne izkoristi teh sredstev, najpogosteje zaradi zaradi strahu pred tujino ali zaradi finančnih težav. Skozi program ERASMUS lahko mladi skozi mobilnost razvijamo spretnosti, ki jih delodajalci iščejo, spoznavamo drugačne načine dela in razumevanja ter reševanja problemov.

Brezposelnost mladih lahko ogrozi naše dolgoročne zaposlitvene možnosti in prinese resne posledice za prihodnjo gospodarsko rast. Zato EU pomoč mladim, da vstopijo na trg dela, postavlja za glavno prednostno nalogo.EU nam je prinesla priložnosti sodelovanja s tujimi podjetji, nam odprla nove trge. Kot negativni vidik EU-ja pa dojemam velike statusne razlike in življenjski standard med državami članicami Unije, zaradi katerih menim, da se v Sloveniji posledično povečuje število izseljencev. Kajti na življenje in prihodnost nas mladih najbolj vplivajo stanovanjska, davčna, socialna in ne nazadnje zaposlitvena politika.

Približujejo se volitve v Evropski parlament, našo skupščino v Evropski uniji, edino neposredno izvoljeno institucijo. Torej 25. maj 2014 – volilni upravičenci z volilno pravico, izpolnimo svojo državljansko dolžnost.

Danijela Pejić, Bratislava

Na MMC-ju smo za komentar o prihodnosti Evropske unije, o izzivih, ki so pred povezavo, in o svojem položaju v Uniji zaprosili nekaj mladih, ki delajo ali študirajo v eni od držav članic Evropske unije. Njihove sestavke si boste lahko prebirali v dneh, ki bodo vodili do volitev v Evropski parlament.