Akos je na 30. junija objavljenem razpisu v podelitev ponudil dve pravici razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki za območje zahodne Slovenije in dve za območje vzhodnega dela države.

Kot so še pojasnili na Akosu, so ponudbe odpirali v sredo, pri čemer je tri ponudbe oddal Radio Pro 1, po eno pa Hit FM, Radio Gorenc, Radio Rogla, Moj Radio in Radio Antena. Skrajni zakonski rok za odločitev o dodelitvi pravic je osem mesecev od začetka javnega razpisa.

Na omenjeni razpis so se lahko prijavile pravne ali fizične osebe, ki so za radijski program, s katerim kandidira na razpisu, imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti, izdanega v Sloveniji pred uvedbo razpisa.

Ponudnik je lahko kandidiral s tistim radijskim programom, ki se razširja po radijskih frekvencah za analogno zvokovno radiodifuzijo, vendar lahko s posameznim programom kandidira samo na enem od obeh razpisnih območij, in sicer na tistem, znotraj katerega se radijski program po radijskih frekvencah za analogno zvokovno radiodifuzijo razširja na večjem območju pokrivanja.

V postopku izbire med zainteresiranimi ponudniki radijskih programov bodo med merili upoštevali žanrsko in tematsko ustreznost programske ponudbe, obseg lastne produkcije, trajanje oziroma obseg programa, uravnoteženost poročanja v dnevnoinformativnih programih in obseg slovenske glasbe. Prav tako bodo upoštevali programe posebnega pomena, poslušanost radijskega programa in ekonomsko stanje ponudnika.

Ponudniki programov se sicer lahko prijavijo na dva različna javna razpisa Akosa, in sicer za pridobitev radijskih frekvenc za opravljanje analogne radiodifuzije in za pridobitev pravice razširjanja programov v digitalni radiodifuzni tehniki.

Podoben razpis je Akos izpeljal že nekajkrat, nazadnje lani, ko so pravico razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na zahodnem delu države prejeli Radio Capris, Radio Kranj in RGL, na vzhodu pa Radio Kum Trbovlje, Radio Celje, Štajerski val, Radio Velenje in Radio Antena Celje.